BEZPIECZEŃSTWO SPORTOWYCH IMPREZ MASOWYCH W POLSCE ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MECZÓW PIŁKI NOŻNEJ ORAZ TURNIEJU UEFA EURO 2012

master
dc.abstract.enIssues related to the safety of mass events, and football matches in particular, have gained importance over the last few years. Undoubtedly, this is an important element of social life as it affects nearly entire society, not only people who take part in a sport events. Security of mass events should be perceived as a component of public security, which is also one of the most important tasks that the state has to fulfil in relation to citizens.The aim of this master’s thesis is to discuss the process of providing safety at mass events, along with maintaining an adequate level of safety at sports arenas and the real impact of hooliganism in regards of safety during the sports mass events. Appropriate research methods were used in this paper to illustrate the selected safety problem at sports stadiums in the best way, including a large part of the knowledge in the studied field.The first part of this paper is devoted to preliminary issues: the safety of mass sports events and historical outline of hooliganism at Polish stadiums. The reference has also been made to legal regulations regarding the subject matter covered, as well as the image of football supporters and activities that are undertaken by specific entities in connection with the maintenance of public order and safety during the mass sports events.In the further part of the work, security issues of mass sports events were considered based on the example of the UEFA EURO 2012 final tournament, that has been co-organized by Poland. Procedures followed by the security services of this event have been presented, with particular emphasis on the role of the Police.The last chapter is devoted to the results of our own research. There are also aspects of counteracting aggression in the world of sport, as well as the impact that modernization of sports facilities has on safety of the participants.pl
dc.abstract.plProblematyka bezpieczeństwa imprez masowych, a w szczególności meczów piłki nożnej nabrała na znaczeniu w ciągu ostatnich kilku lat. Bez wątpienia jest to istotny element życia społecznego, gdyż dotyczy zdecydowanej większości społeczeństwa, a nie tylko osób, które biorą udział w widowisku sportowym. Bezpieczeństwo imprez masowych należy odbierać jako składową bezpieczeństwa publicznego, które z kolei jest nadrzędnym i jednym z najważniejszych zadań jakie państwo ma spełniać w odniesieniu do obywateli. Przedmiotowym celem tej pracy było omówienie problematyki procesu zapewniania, a także utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na stadionach sportowych oraz realnego wpływu chuligaństwa stadionowego na bezpieczeństwo podczas trwania sportowej imprezy masowej. Aby w jak najlepszy sposób zobrazować wybrany problem bezpieczeństwa na stadionach sportowych, zawierając równocześnie w badaniu dużą część wiedzy z badanej dziedziny posłużono się odpowiednimi metodami badawczymi opisanymi w pracy.Pierwsza część pracy poświęcona została zagadnieniom wstępnym. Ukazana została problematyka bezpieczeństwa masowych imprez sportowych, a także rys historyczny rozwoju chuligaństwa stadionowego na polskich stadionach jak i sama jego problematyka. Odniesiono się także do regulacji prawnych dotyczących poruszanej tematyki, jak również przedstawiono wizerunek kibica piłkarskiego oraz działań, jakie podejmowane są przez określone podmioty w związku z utrzymaniem ładu i porządku publicznego w czasie trwania masowej imprezy sportowej. W dalszej części pracy rozważono kwestie bezpieczeństwa masowych imprez sportowych na przykładzie turnieju finałowego UEFA EURO 2012, którego Polska była współorganizatorem. Zaprezentowane zostały procedury jakimi kierowały się służby zabezpieczające to wydarzenie ze szczególnym uwzględnieniem roli Policji.Ostatni rozdział poświęcony jest wynikom badan własnych. Poruszone są tam aspekty miedzy innymi przeciwdziałania agresji w świecie sportu, jak również wpływu modernizacji obiektów sportowych na bezpieczeństwo uczestników.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorStawowy-Kawka, Irena - 132083 pl
dc.contributor.authorWłodarczyk, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerWoźnica, Rafał - 199960 pl
dc.contributor.reviewerStawowy-Kawka, Irena - 132083 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T20:52:40Z
dc.date.available2020-07-27T20:52:40Z
dc.date.submitted2018-10-04pl
dc.fieldofstudybezpieczeństwo narodowepl
dc.identifier.apddiploma-128483-216694pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/232243
dc.languagepolpl
dc.subject.ensafety, mass event, organizer, EURO 2012, Police, participant, planning, secure, law, football match, football, UEFA, hoolingans, aggressionpl
dc.subject.plBezpieczeństwo, impreza masowa, organizator, EURO 2012, Policja, uczestnik, planowanie, zabezpieczenie, Ustawa, mecz, piłka nożna, UEFA, pseudokibice, agresja.pl
dc.titleBEZPIECZEŃSTWO SPORTOWYCH IMPREZ MASOWYCH W POLSCE ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MECZÓW PIŁKI NOŻNEJ ORAZ TURNIEJU UEFA EURO 2012pl
dc.title.alternativeSafety of the mass sports events in Poland particularly Football matches and UEFA EURO 2012 Tournament.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Issues related to the safety of mass events, and football matches in particular, have gained importance over the last few years. Undoubtedly, this is an important element of social life as it affects nearly entire society, not only people who take part in a sport events. Security of mass events should be perceived as a component of public security, which is also one of the most important tasks that the state has to fulfil in relation to citizens.The aim of this master’s thesis is to discuss the process of providing safety at mass events, along with maintaining an adequate level of safety at sports arenas and the real impact of hooliganism in regards of safety during the sports mass events. Appropriate research methods were used in this paper to illustrate the selected safety problem at sports stadiums in the best way, including a large part of the knowledge in the studied field.The first part of this paper is devoted to preliminary issues: the safety of mass sports events and historical outline of hooliganism at Polish stadiums. The reference has also been made to legal regulations regarding the subject matter covered, as well as the image of football supporters and activities that are undertaken by specific entities in connection with the maintenance of public order and safety during the mass sports events.In the further part of the work, security issues of mass sports events were considered based on the example of the UEFA EURO 2012 final tournament, that has been co-organized by Poland. Procedures followed by the security services of this event have been presented, with particular emphasis on the role of the Police.The last chapter is devoted to the results of our own research. There are also aspects of counteracting aggression in the world of sport, as well as the impact that modernization of sports facilities has on safety of the participants.
dc.abstract.plpl
Problematyka bezpieczeństwa imprez masowych, a w szczególności meczów piłki nożnej nabrała na znaczeniu w ciągu ostatnich kilku lat. Bez wątpienia jest to istotny element życia społecznego, gdyż dotyczy zdecydowanej większości społeczeństwa, a nie tylko osób, które biorą udział w widowisku sportowym. Bezpieczeństwo imprez masowych należy odbierać jako składową bezpieczeństwa publicznego, które z kolei jest nadrzędnym i jednym z najważniejszych zadań jakie państwo ma spełniać w odniesieniu do obywateli. Przedmiotowym celem tej pracy było omówienie problematyki procesu zapewniania, a także utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na stadionach sportowych oraz realnego wpływu chuligaństwa stadionowego na bezpieczeństwo podczas trwania sportowej imprezy masowej. Aby w jak najlepszy sposób zobrazować wybrany problem bezpieczeństwa na stadionach sportowych, zawierając równocześnie w badaniu dużą część wiedzy z badanej dziedziny posłużono się odpowiednimi metodami badawczymi opisanymi w pracy.Pierwsza część pracy poświęcona została zagadnieniom wstępnym. Ukazana została problematyka bezpieczeństwa masowych imprez sportowych, a także rys historyczny rozwoju chuligaństwa stadionowego na polskich stadionach jak i sama jego problematyka. Odniesiono się także do regulacji prawnych dotyczących poruszanej tematyki, jak również przedstawiono wizerunek kibica piłkarskiego oraz działań, jakie podejmowane są przez określone podmioty w związku z utrzymaniem ładu i porządku publicznego w czasie trwania masowej imprezy sportowej. W dalszej części pracy rozważono kwestie bezpieczeństwa masowych imprez sportowych na przykładzie turnieju finałowego UEFA EURO 2012, którego Polska była współorganizatorem. Zaprezentowane zostały procedury jakimi kierowały się służby zabezpieczające to wydarzenie ze szczególnym uwzględnieniem roli Policji.Ostatni rozdział poświęcony jest wynikom badan własnych. Poruszone są tam aspekty miedzy innymi przeciwdziałania agresji w świecie sportu, jak również wpływu modernizacji obiektów sportowych na bezpieczeństwo uczestników.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Stawowy-Kawka, Irena - 132083
dc.contributor.authorpl
Włodarczyk, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Woźnica, Rafał - 199960
dc.contributor.reviewerpl
Stawowy-Kawka, Irena - 132083
dc.date.accessioned
2020-07-27T20:52:40Z
dc.date.available
2020-07-27T20:52:40Z
dc.date.submittedpl
2018-10-04
dc.fieldofstudypl
bezpieczeństwo narodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-128483-216694
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/232243
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
safety, mass event, organizer, EURO 2012, Police, participant, planning, secure, law, football match, football, UEFA, hoolingans, aggression
dc.subject.plpl
Bezpieczeństwo, impreza masowa, organizator, EURO 2012, Policja, uczestnik, planowanie, zabezpieczenie, Ustawa, mecz, piłka nożna, UEFA, pseudokibice, agresja.
dc.titlepl
BEZPIECZEŃSTWO SPORTOWYCH IMPREZ MASOWYCH W POLSCE ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MECZÓW PIŁKI NOŻNEJ ORAZ TURNIEJU UEFA EURO 2012
dc.title.alternativepl
Safety of the mass sports events in Poland particularly Football matches and UEFA EURO 2012 Tournament.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
91
Views per month
Views per city
Warsaw
14
Krakow
7
Gdynia
6
Jozefoslaw
4
Lublin
3
Nowe
3
Poznan
3
Skoczow
3
Wroclaw
3
Zielona Góra
3

No access

No Thumbnail Available