Strukturalne i funkcjonalne aspekty rodzin generacyjnych młodych kobiet a ich osobowość.

master
dc.abstract.enThe research is aimed to verify some of the implications of birth order theories. It explores personality differences among young women with varied sibling position and disparities in parents’ attitudes toward them. Another objective of this work is to examine which of the birth order status is connected with the separation difficulties in young adulthood. Additionally, the study tests the interdependence between parental attitudes of mothers and fathers and their children personality traits.The study involved 156 young women, of which 100 was qualified for the further analysis. All the tested were students aged between 19 to 25 years old, which have not yet established their own families and for the duration of studies lived away from their parents’ home. All siblings positions were included, except of the middle child position.The following questionnaires were used: State-Trait Anxiety Inventory (STAI) by Spielberger, Gorsuch and Lushene, NEO-Five Factor Inventory (NEO-FFI) by Costa and McCrae and Parental Attitudes Inventory (KPR-Roc) by Plopa.Two statistical methods were used in order to verify the four general hypotheses: correlation and analysis of variance. The statistical analysis proved the existence of statistically significant differences in the level of anxiety in the groups distinguished by the sibling positions. In addition, a significant correlation between the attitudes of parents and selected personality traits has been proved. The study has not confirmed the existence of differences in parenting styles, conscientiousness and agreeableness investigated due to the birth order position.pl
dc.abstract.otherProblem badawczy podjęty w niniejszej pracy dotyczył występujących zależności pomiędzy realną i funkcjonalną pozycją w rodzeństwie oraz stylami wychowawczymi rodziców a osobowością ich dzieci w okresie wczesnej dorosłości. Postanowiono również sprawdzić czy postawy rodzicielskie różnią się ze względu na pozycję zajmowaną przez dziecko w rodzeństwie. Celem przeprowadzonych badań było sprawdzenie aktualności istniejących teorii dotyczących cech osób o określonej pozycji w rodzeństwie. W związku z tym, że badano młode dorosłe kobiety w kontekście struktury oraz funkcjonowania ich rodzin generacyjnych uznano, że najodpowiedniejsze będzie systemowe podejście do poruszanych kwestii. Główna hipoteza dotyczyła różnic w poziomie lęku w wyróżnionych ze względu na pozycję w rodzeństwie grupach i lęk ten traktowany był jako wynikający z uwarunkowań rodzinnych, związanych ze strukturą rodziny, cyklem jej życia oraz lojalnością rodzinną.W badaniu wzięło udział 156 kobiet, z czego do analizy statystycznej zakwalifikowano 100 spośród nich. Wszystkie badane były studentkami w wieku od 19 do 25 lat, które nie założyły jeszcze rodzin prokreacyjnych, a na czas studiów zamieszkiwały poza domem swoich rodziców. Uwzględniono wszystkie pozycje w rodzeństwie, oprócz pozycji dziecka średniego.Zastosowano 3 standardowe metody typu papier-ołówek oraz stworzoną na potrzeby badania metryczkę. Użyto następujących kwestionariuszy: Inwentarz Stanu i Cechy Lęku Spielbergera, Gorsucha i Lushene’a, Inwentarz Osobowości NEO-FFI Costy i McCrae oraz Kwestionariusz Postaw Rodzicielskich (KPR-Roc) Plopy w osobnych wersjach dla matek i ojców.W celu sprawdzenia czterech przyjętych hipotez ogólnych użyto metody korelacyjnej oraz analizy wariancji. Potwierdzone zostały różnice w poziomie lęku w grupach wyróżnionych ze względu na pozycje w rodzeństwie oraz istnienie liniowej zależności między postawami rodziców a wybranymi cechami osobowości. Nie udało się potwierdzić istnienia różnic w stylach wychowawczych oraz sumienności i ugodowości badanych ze względu na zajmowane przez nie pozycje w rodzeństwie.Z badań wynika, że najwyższy poziom lęku występuje w grupie młodych kobiet o pozycji realnej i funkcjonalnej najmłodszej spośród rodzeństwa. Poziom neurotyczności i ekstrawersji wiąże się z nasileniem takich postaw matek jak autonomia, wymagania, akceptacja i niekonsekwencja, zaś poziom ugodowości jest związany z nasileniem akceptacji i niekonsekwencji matki.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorWasilewska, Monika - 132543 pl
dc.contributor.authorMigza, Martapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerStach, Ryszard - 132037 pl
dc.contributor.reviewerWasilewska, Monika - 132543 pl
dc.date.accessioned2020-07-20T20:32:10Z
dc.date.available2020-07-20T20:32:10Z
dc.date.submitted2011-10-26pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-61804-63182pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175348
dc.subject.ensiblings, personality, adulthood, upbringing, familypl
dc.subject.otherrodzeństwo, osobowość, dorosłość, wychowanie, rodzinapl
dc.titleStrukturalne i funkcjonalne aspekty rodzin generacyjnych młodych kobiet a ich osobowość.pl
dc.title.alternativeStructural and functional aspects of young women's generational families and their personality.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The research is aimed to verify some of the implications of birth order theories. It explores personality differences among young women with varied sibling position and disparities in parents’ attitudes toward them. Another objective of this work is to examine which of the birth order status is connected with the separation difficulties in young adulthood. Additionally, the study tests the interdependence between parental attitudes of mothers and fathers and their children personality traits.The study involved 156 young women, of which 100 was qualified for the further analysis. All the tested were students aged between 19 to 25 years old, which have not yet established their own families and for the duration of studies lived away from their parents’ home. All siblings positions were included, except of the middle child position.The following questionnaires were used: State-Trait Anxiety Inventory (STAI) by Spielberger, Gorsuch and Lushene, NEO-Five Factor Inventory (NEO-FFI) by Costa and McCrae and Parental Attitudes Inventory (KPR-Roc) by Plopa.Two statistical methods were used in order to verify the four general hypotheses: correlation and analysis of variance. The statistical analysis proved the existence of statistically significant differences in the level of anxiety in the groups distinguished by the sibling positions. In addition, a significant correlation between the attitudes of parents and selected personality traits has been proved. The study has not confirmed the existence of differences in parenting styles, conscientiousness and agreeableness investigated due to the birth order position.
dc.abstract.otherpl
Problem badawczy podjęty w niniejszej pracy dotyczył występujących zależności pomiędzy realną i funkcjonalną pozycją w rodzeństwie oraz stylami wychowawczymi rodziców a osobowością ich dzieci w okresie wczesnej dorosłości. Postanowiono również sprawdzić czy postawy rodzicielskie różnią się ze względu na pozycję zajmowaną przez dziecko w rodzeństwie. Celem przeprowadzonych badań było sprawdzenie aktualności istniejących teorii dotyczących cech osób o określonej pozycji w rodzeństwie. W związku z tym, że badano młode dorosłe kobiety w kontekście struktury oraz funkcjonowania ich rodzin generacyjnych uznano, że najodpowiedniejsze będzie systemowe podejście do poruszanych kwestii. Główna hipoteza dotyczyła różnic w poziomie lęku w wyróżnionych ze względu na pozycję w rodzeństwie grupach i lęk ten traktowany był jako wynikający z uwarunkowań rodzinnych, związanych ze strukturą rodziny, cyklem jej życia oraz lojalnością rodzinną.W badaniu wzięło udział 156 kobiet, z czego do analizy statystycznej zakwalifikowano 100 spośród nich. Wszystkie badane były studentkami w wieku od 19 do 25 lat, które nie założyły jeszcze rodzin prokreacyjnych, a na czas studiów zamieszkiwały poza domem swoich rodziców. Uwzględniono wszystkie pozycje w rodzeństwie, oprócz pozycji dziecka średniego.Zastosowano 3 standardowe metody typu papier-ołówek oraz stworzoną na potrzeby badania metryczkę. Użyto następujących kwestionariuszy: Inwentarz Stanu i Cechy Lęku Spielbergera, Gorsucha i Lushene’a, Inwentarz Osobowości NEO-FFI Costy i McCrae oraz Kwestionariusz Postaw Rodzicielskich (KPR-Roc) Plopy w osobnych wersjach dla matek i ojców.W celu sprawdzenia czterech przyjętych hipotez ogólnych użyto metody korelacyjnej oraz analizy wariancji. Potwierdzone zostały różnice w poziomie lęku w grupach wyróżnionych ze względu na pozycje w rodzeństwie oraz istnienie liniowej zależności między postawami rodziców a wybranymi cechami osobowości. Nie udało się potwierdzić istnienia różnic w stylach wychowawczych oraz sumienności i ugodowości badanych ze względu na zajmowane przez nie pozycje w rodzeństwie.Z badań wynika, że najwyższy poziom lęku występuje w grupie młodych kobiet o pozycji realnej i funkcjonalnej najmłodszej spośród rodzeństwa. Poziom neurotyczności i ekstrawersji wiąże się z nasileniem takich postaw matek jak autonomia, wymagania, akceptacja i niekonsekwencja, zaś poziom ugodowości jest związany z nasileniem akceptacji i niekonsekwencji matki.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Wasilewska, Monika - 132543
dc.contributor.authorpl
Migza, Marta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Stach, Ryszard - 132037
dc.contributor.reviewerpl
Wasilewska, Monika - 132543
dc.date.accessioned
2020-07-20T20:32:10Z
dc.date.available
2020-07-20T20:32:10Z
dc.date.submittedpl
2011-10-26
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-61804-63182
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175348
dc.subject.enpl
siblings, personality, adulthood, upbringing, family
dc.subject.otherpl
rodzeństwo, osobowość, dorosłość, wychowanie, rodzina
dc.titlepl
Strukturalne i funkcjonalne aspekty rodzin generacyjnych młodych kobiet a ich osobowość.
dc.title.alternativepl
Structural and functional aspects of young women's generational families and their personality.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
19
Views per month
Views per city
Krakow
6
Warsaw
3
Dublin
2
Katowice
2
Wroclaw
2
Dębica
1
Porto-Vecchio
1
Poznan
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available