Analiza międzynarodowego zarządzania logistyką na przykładzie firmy X.

master
dc.abstract.enThe thesis focuses on analysis of the efficiency of logistic management utilized by an international manufacturing company in its different divisions located in various regions of the world. It will include advantages and drawbacks of methods utilized in the examined company, a description of approaches to managing projects, planning of production, dealing with matters related to transportation, customs clearance, as well as accepted methods and ways of communication from the perspective of internal logistics. The main emphasis will be placed on analysis of problems stemmed from the locality of various divisions on different continents – Europe and North America, and on ways of overcoming barriers caused by distance, language barrier, and cultural differences. In addition, it will include a description of the nature and characteristics of collaboration between various locations, clients, vendors, as well as how it is impacted by the culture of its employees.pl
dc.abstract.plPraca skupi się na analizie skuteczności zarządzania logistycznego prowadzonego przez międzynarodowe przedsiębiorstwo produkcyjne w swoich oddziałach zlokalizowanych w różnych regionach świata. Zawierać będzie zestawienie zalet i wad wynikających z metod stosowanych w badanym przedsiębiorstwie, opis sposobu zarządzania projektami, planowania produkcji, zagadnienia związane z transportem, odprawami celnymi oraz przyjęte metody i drogi komunikacji z punktu widzenia logistyki wewnętrznej. Duży nacisk zostanie położony na analizę problemów wynikających z ulokowania placówek na różnych kontynentach - w Europie i Ameryce Północnej oraz sposobom pokonywania barier związanych z odległościami, barierami komunikacyjnymi i różnicami kulturowymi. Opisany zostanie także charakter współpracy z poszczególnymi placówkami, klientami, dostawcami oraz wpływ jaki ma na nie kultura pracowników.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorDyląg, Anna - 127842 pl
dc.contributor.authorGrabarz, Kingapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerDyląg, Anna - 127842 pl
dc.contributor.reviewerRosiński, Jerzypl
dc.date.accessioned2020-07-27T11:54:40Z
dc.date.available2020-07-27T11:54:40Z
dc.date.submitted2017-10-10pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudymarketing i logistykapl
dc.identifier.apddiploma-119357-222127pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/224365
dc.languagepolpl
dc.subject.enCommunication – Logistics – Multiculturalism – Planning – Barrierspl
dc.subject.plBariery – Komunikacja – Logistyka – Planowanie – Wielokulturowośćpl
dc.titleAnaliza międzynarodowego zarządzania logistyką na przykładzie firmy X.pl
dc.title.alternativeAnalysis of international logistics management on the example of Company Xpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis focuses on analysis of the efficiency of logistic management utilized by an international manufacturing company in its different divisions located in various regions of the world. It will include advantages and drawbacks of methods utilized in the examined company, a description of approaches to managing projects, planning of production, dealing with matters related to transportation, customs clearance, as well as accepted methods and ways of communication from the perspective of internal logistics. The main emphasis will be placed on analysis of problems stemmed from the locality of various divisions on different continents – Europe and North America, and on ways of overcoming barriers caused by distance, language barrier, and cultural differences. In addition, it will include a description of the nature and characteristics of collaboration between various locations, clients, vendors, as well as how it is impacted by the culture of its employees.
dc.abstract.plpl
Praca skupi się na analizie skuteczności zarządzania logistycznego prowadzonego przez międzynarodowe przedsiębiorstwo produkcyjne w swoich oddziałach zlokalizowanych w różnych regionach świata. Zawierać będzie zestawienie zalet i wad wynikających z metod stosowanych w badanym przedsiębiorstwie, opis sposobu zarządzania projektami, planowania produkcji, zagadnienia związane z transportem, odprawami celnymi oraz przyjęte metody i drogi komunikacji z punktu widzenia logistyki wewnętrznej. Duży nacisk zostanie położony na analizę problemów wynikających z ulokowania placówek na różnych kontynentach - w Europie i Ameryce Północnej oraz sposobom pokonywania barier związanych z odległościami, barierami komunikacyjnymi i różnicami kulturowymi. Opisany zostanie także charakter współpracy z poszczególnymi placówkami, klientami, dostawcami oraz wpływ jaki ma na nie kultura pracowników.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Dyląg, Anna - 127842
dc.contributor.authorpl
Grabarz, Kinga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Dyląg, Anna - 127842
dc.contributor.reviewerpl
Rosiński, Jerzy
dc.date.accessioned
2020-07-27T11:54:40Z
dc.date.available
2020-07-27T11:54:40Z
dc.date.submittedpl
2017-10-10
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
marketing i logistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-119357-222127
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/224365
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Communication – Logistics – Multiculturalism – Planning – Barriers
dc.subject.plpl
Bariery – Komunikacja – Logistyka – Planowanie – Wielokulturowość
dc.titlepl
Analiza międzynarodowego zarządzania logistyką na przykładzie firmy X.
dc.title.alternativepl
Analysis of international logistics management on the example of Company X
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
19
Views per month
Views per city
Warsaw
7
Brzozow
3
Wroclaw
2
Chodzież
1
Dublin
1
Jarosław
1
Zielona Góra
1

No access

No Thumbnail Available