Uprawnienia do działania jedynego wspólnika w ramach organów w jednoosobowej spółce kapitałowej oraz do dokonywania czynności ze spółką i jej reprezentacji

master
dc.abstract.enThis thesis examines the competences of the various bodies of a single-person capital company and the limits on the independence of the management body in making key decisions for the company and in carrying out the business entrusted to it. Attention is also drawn to the issue of legal actions taken by a sole shareholder with the company (the so-called "self-dealing" actions) and actions performed in the course of representing a single-person company. This thesis has a dogmatic and empirical character, because it presents both the position of representatives of doctrine in the discussed range, as well as shows numerous examples of application of the indicated regulations and legal institutions in economic practice, by referring to the achievements of jurisdiction.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca ukazuje kompetencje poszczególnych organów jednoosobowej spółki kapitałowej oraz granicę samodzielności organu zarządczego w podejmowaniu kluczowych dla spółki decyzji oraz prowadzeniu powierzonej działalności. Zwrócono także uwagę na problematykę czynności prawnych podejmowanych przez jedynego wspólnika ze spółką (tzw. czynności "z samym sobą") oraz czynności dokonywane przy reprezentacji spółki jednoosobowej. Niniejsze opracowanie ma charakter dogmatyczno-empiryczny, bowiem przedstawia zarówno stanowiska przedstawicieli doktryny w omawianym zakresie, jak również ukazuje liczne przykłady zastosowania wskazywanych regulacji oraz instytucji prawnych w praktyce gospodarczej, poprzez odwołanie się do dorobku judykatury.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorStec, Mirosław - 132085 pl
dc.contributor.authorMagiera, Patrycjapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerStec, Mirosław - 132085 pl
dc.contributor.reviewerTopór, Marekpl
dc.date.accessioned2022-07-01T22:00:09Z
dc.date.available2022-07-01T22:00:09Z
dc.date.submitted2022-06-30pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-160473-246536pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294237
dc.languagepolpl
dc.subject.ensingle-person company, single-person capital company, sole shareholder, bodies of the single-person capital company, representation of single-person capital company, legal ations undertaken by the sole shareholder with the companypl
dc.subject.plspółka jednoosobowa, jednoosobowa spółka kapitałowa, jedyny wspólnik, organy jednoosobowej spółki kapitałowej, reprezentacja jednoosobowej spółki kapitałowej, czynności prawne dokonywane przez jedynego wspólnika ze spółkąpl
dc.titleUprawnienia do działania jedynego wspólnika w ramach organów w jednoosobowej spółce kapitałowej oraz do dokonywania czynności ze spółką i jej reprezentacjipl
dc.title.alternativeSole shareholder's rights to act within the bodies of a single-person capital company, to undertake legal actions with the company and to represent itpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis examines the competences of the various bodies of a single-person capital company and the limits on the independence of the management body in making key decisions for the company and in carrying out the business entrusted to it. Attention is also drawn to the issue of legal actions taken by a sole shareholder with the company (the so-called "self-dealing" actions) and actions performed in the course of representing a single-person company. This thesis has a dogmatic and empirical character, because it presents both the position of representatives of doctrine in the discussed range, as well as shows numerous examples of application of the indicated regulations and legal institutions in economic practice, by referring to the achievements of jurisdiction.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca ukazuje kompetencje poszczególnych organów jednoosobowej spółki kapitałowej oraz granicę samodzielności organu zarządczego w podejmowaniu kluczowych dla spółki decyzji oraz prowadzeniu powierzonej działalności. Zwrócono także uwagę na problematykę czynności prawnych podejmowanych przez jedynego wspólnika ze spółką (tzw. czynności "z samym sobą") oraz czynności dokonywane przy reprezentacji spółki jednoosobowej. Niniejsze opracowanie ma charakter dogmatyczno-empiryczny, bowiem przedstawia zarówno stanowiska przedstawicieli doktryny w omawianym zakresie, jak również ukazuje liczne przykłady zastosowania wskazywanych regulacji oraz instytucji prawnych w praktyce gospodarczej, poprzez odwołanie się do dorobku judykatury.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Stec, Mirosław - 132085
dc.contributor.authorpl
Magiera, Patrycja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Stec, Mirosław - 132085
dc.contributor.reviewerpl
Topór, Marek
dc.date.accessioned
2022-07-01T22:00:09Z
dc.date.available
2022-07-01T22:00:09Z
dc.date.submittedpl
2022-06-30
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-160473-246536
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294237
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
single-person company, single-person capital company, sole shareholder, bodies of the single-person capital company, representation of single-person capital company, legal ations undertaken by the sole shareholder with the company
dc.subject.plpl
spółka jednoosobowa, jednoosobowa spółka kapitałowa, jedyny wspólnik, organy jednoosobowej spółki kapitałowej, reprezentacja jednoosobowej spółki kapitałowej, czynności prawne dokonywane przez jedynego wspólnika ze spółką
dc.titlepl
Uprawnienia do działania jedynego wspólnika w ramach organów w jednoosobowej spółce kapitałowej oraz do dokonywania czynności ze spółką i jej reprezentacji
dc.title.alternativepl
Sole shareholder's rights to act within the bodies of a single-person capital company, to undertake legal actions with the company and to represent it
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Nowe
3

No access

No Thumbnail Available
Collections