Umowa administracyjna jako forma alternatywna dla aktu administracyjnego z postulatami de lege ferenda wobec prawa polskiego

master
dc.abstract.enThe subject of the thesis is the issue of the administrative contract and the viability of its application in the Polish administrative law. The subject is topical due to the recently drafted bills which provide for the introduction of the administrative contract into the Polish legal system. The thesis utilises a narrow definition of the administrative contract as a contract entered into by the administrative organ and the administered entity, by means of which an administrative act is substituted. The thesis discusses the structure of the administrative contract in the German law and in two recent Polish bills. Based on these the admissibility of the application of the administrative contract in the Polish law is examined. The thesis also attempts to establish the position of the administrative contract among similar forms, such as administrative acts issued on the request or with the consent of the addressee and the administrative settlement. Another institution recently introduced into the Polish administrative procedure is mediation. Further issues covered by the thesis are the assessment of the influence which the utilisation of the administrative contract might exert on the fulfilment of the general principles of the administrative procedure and the scope of application of the principle of contractual freedom to the administrative contract. Based on the conducted analysis conclusions are drawn concerning the de lege ferenda regulation of the administrative contract in the Polish law that might be proposed in the future.pl
dc.abstract.plTematem pracy jest zagadnienie umowy administracyjnej w kontekście możliwości zastosowania tej formy w polskim prawie administracyjnym. Temat jest aktualny w związku z dotychczas powstałymi projektami ustaw przewidującymi wprowadzenie umowy administracyjnej do polskiego prawa. Umowa administracyjna w pracy jest rozumiana wąsko, jako umowa zawierana przez organ administracyjny z podmiotem administrowanym, zastępująca akt administracyjny. W pracy omówiona została konstrukcja umowy administracyjnej w prawie niemieckim oraz w dwóch powstałych w ostatnim czasie polskich projektach ustaw. W oparciu o nie zbadana została dopuszczalność zastosowania konstrukcji umowy administracyjnej w prawie polskim. Dokonano próby usytuowania umowy administracyjnej pośród form jej podobnych. Są to akty administracyjne, wydawane na wniosek lub za zgodą adresata aktu oraz ugoda administracyjna. Od niedawna również, w ramach postępowania administracyjnego mogą być przeprowadzone mediacje. Ponadto oceniony został wpływ jaki mogłoby wywrzeć stosowanie formy umowy administracyjnej na realizacje zasad ogólnych postępowania administracyjnego oraz w jakim zakresie zastosowanie znajdzie zasada swobody umów. W efekcie przeprowadzonej analizy skonstruowane zostały wnioski de lege ferenda regulacji umowy administracyjnej w prawie polskim, która może powstać w przyszłości.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorDobosz, Piotr - 127733 pl
dc.contributor.authorCzajer, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerDobosz, Piotr - 127733 pl
dc.contributor.reviewerZimmermann, Jan - 132919 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T08:16:53Z
dc.date.available2020-07-27T08:16:53Z
dc.date.submitted2017-07-04pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-115768-165266pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/221106
dc.languagepolpl
dc.subject.enadministrative contract, Polish law, German law, administrative act, legal forms of action, contractual freedompl
dc.subject.plumowa administracyjna, prawo polskie, prawo niemieckie, akt administracyjny, prawne formy działania, swoboda umówpl
dc.titleUmowa administracyjna jako forma alternatywna dla aktu administracyjnego z postulatami de lege ferenda wobec prawa polskiegopl
dc.title.alternativeThe administrative contract as a alternative to the administrative act witch postulates for Polish lawpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of the thesis is the issue of the administrative contract and the viability of its application in the Polish administrative law. The subject is topical due to the recently drafted bills which provide for the introduction of the administrative contract into the Polish legal system. The thesis utilises a narrow definition of the administrative contract as a contract entered into by the administrative organ and the administered entity, by means of which an administrative act is substituted. The thesis discusses the structure of the administrative contract in the German law and in two recent Polish bills. Based on these the admissibility of the application of the administrative contract in the Polish law is examined. The thesis also attempts to establish the position of the administrative contract among similar forms, such as administrative acts issued on the request or with the consent of the addressee and the administrative settlement. Another institution recently introduced into the Polish administrative procedure is mediation. Further issues covered by the thesis are the assessment of the influence which the utilisation of the administrative contract might exert on the fulfilment of the general principles of the administrative procedure and the scope of application of the principle of contractual freedom to the administrative contract. Based on the conducted analysis conclusions are drawn concerning the de lege ferenda regulation of the administrative contract in the Polish law that might be proposed in the future.
dc.abstract.plpl
Tematem pracy jest zagadnienie umowy administracyjnej w kontekście możliwości zastosowania tej formy w polskim prawie administracyjnym. Temat jest aktualny w związku z dotychczas powstałymi projektami ustaw przewidującymi wprowadzenie umowy administracyjnej do polskiego prawa. Umowa administracyjna w pracy jest rozumiana wąsko, jako umowa zawierana przez organ administracyjny z podmiotem administrowanym, zastępująca akt administracyjny. W pracy omówiona została konstrukcja umowy administracyjnej w prawie niemieckim oraz w dwóch powstałych w ostatnim czasie polskich projektach ustaw. W oparciu o nie zbadana została dopuszczalność zastosowania konstrukcji umowy administracyjnej w prawie polskim. Dokonano próby usytuowania umowy administracyjnej pośród form jej podobnych. Są to akty administracyjne, wydawane na wniosek lub za zgodą adresata aktu oraz ugoda administracyjna. Od niedawna również, w ramach postępowania administracyjnego mogą być przeprowadzone mediacje. Ponadto oceniony został wpływ jaki mogłoby wywrzeć stosowanie formy umowy administracyjnej na realizacje zasad ogólnych postępowania administracyjnego oraz w jakim zakresie zastosowanie znajdzie zasada swobody umów. W efekcie przeprowadzonej analizy skonstruowane zostały wnioski de lege ferenda regulacji umowy administracyjnej w prawie polskim, która może powstać w przyszłości.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Dobosz, Piotr - 127733
dc.contributor.authorpl
Czajer, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Dobosz, Piotr - 127733
dc.contributor.reviewerpl
Zimmermann, Jan - 132919
dc.date.accessioned
2020-07-27T08:16:53Z
dc.date.available
2020-07-27T08:16:53Z
dc.date.submittedpl
2017-07-04
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-115768-165266
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/221106
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
administrative contract, Polish law, German law, administrative act, legal forms of action, contractual freedom
dc.subject.plpl
umowa administracyjna, prawo polskie, prawo niemieckie, akt administracyjny, prawne formy działania, swoboda umów
dc.titlepl
Umowa administracyjna jako forma alternatywna dla aktu administracyjnego z postulatami de lege ferenda wobec prawa polskiego
dc.title.alternativepl
The administrative contract as a alternative to the administrative act witch postulates for Polish law
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
20
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Dublin
2
Krakow
2
Wroclaw
2
Olsztyn
1
Poznan
1
Tarnów
1
Żuromin
1

No access

No Thumbnail Available