Szkoły rezydencjalne dla rdzennej młodzieży w koloniach brytyjskich na przykładzie Kanady i Australii

licenciate
dc.abstract.enThe purpose of this paper is to present and explain the origins of residential schools created for the children of indigenous peoples in Canada and Australia, and to compare the operation of the residential school system between the Canadian and Australian colonies. The facilities provided education for children from the late 19th century to the end of the 20th century, which had both positive and negative effects on the lives of Indigenous youth. The thesis is divided into five parts: introduction, first chapter, second chapter, third chapter and conclusion. The first chapter introduces the history of the establishment of British colonies in Canada and Australia. Above it describes the system of the Victorian model of education produced in Britain. The second chapter focuses on the events that took place in the British colonies in Canada. It describes the lives of indigenous children before forced education and recalls their memories of the time they spent in residential schools. Above that, the chapter presents the influences that education has had mainly on the language and culture of indigenous peoples. The third chapter deals analogously with the same issues, but with reference to the British colonies in Australia. The conclusions of the work are summarized in the form of a comparison of the analysed information – they show that the specifics of the activities of residential schools in the Canadian colonies are very similar to the activities of institutions in the Australian colonies. At the same time – the recalled children's experiences – also show the differences resulting from the location of the schools.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest przedstawienie i wyjaśnienie genezy szkół rezydencjalnych, stworzonych dla dzieci ludności rdzennych w Kanadzie i Australii oraz porównanie funkcjonowania systemu szkolnictwa rezydencjalnego między koloniami kanadyjskimi i australijskimi. Placówki zapewniały dzieciom edukację od końca XIX wieku do końca XX wieku, co miało pozytywny, jak i negatywny wpływ na życie młodzieży. Praca została podzielona na pięć części: wstęp, rozdział pierwszy, rozdział drugi, rozdział trzeci oraz podsumowanie. Pierwszy rozdział przybliża historię powstania kolonii brytyjskich w Kanadzie i Australii oraz opisuje system wiktoriańskiego modelu edukacji wytworzonego w Wielkiej Brytanii. Drugi rozdział skupia się na wydarzeniach, które miały miejsce w brytyjskich koloniach w Kanadzie. Opisuje życie rdzennych dzieci przed przymusową edukacją oraz przywołuje ich wspomnienia z czasu, który spędziły w szkołach rezydencjalnych. Rozdział przedstawia także wpływy jakie edukacja wywarła głównie na język oraz kulturę tamtejszych ludności. Trzeci rozdział porusza analogicznie te same zagadnienia, ale w odniesieniu do kolonii brytyjskich w Australii. Wnioski pracy są podsumowaniem w formie porównania przeanalizowanych informacji – ukazują, że specyfika działalności szkół rezydencjalnych w koloniach kanadyjskich jest bardzo zbliżona do działalności placówek w koloniach australijskich. Jednocześnie – przywołane doświadczenia dzieci – pokazują też różnice wynikające z umiejscowienia szkół.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorLencznarowicz, Jan - 129905 pl
dc.contributor.authorPawlina, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerLencznarowicz, Jan - 129905 pl
dc.contributor.reviewerKijewska-Trembecka, Marta - 128788 pl
dc.date.accessioned2023-09-01T21:36:10Z
dc.date.available2023-09-01T21:36:10Z
dc.date.submitted2023-09-01pl
dc.fieldofstudymigracje międzynarodowepl
dc.identifier.apddiploma-169438-288898pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/318244
dc.languagepolpl
dc.subject.enAustralia, Canada, children of indigenous nations, forced integration and education, boarding schools, internal migrationspl
dc.subject.plAustralia, Kanada, dzieci narodów rdzennych, przymusowa integracja i edukacja, szkoły z internatami, wewnętrzne migracjepl
dc.titleSzkoły rezydencjalne dla rdzennej młodzieży w koloniach brytyjskich na przykładzie Kanady i Australiipl
dc.title.alternativeResidential schools for indigenous youth in the British colonies in Canada and Australia as examplespl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this paper is to present and explain the origins of residential schools created for the children of indigenous peoples in Canada and Australia, and to compare the operation of the residential school system between the Canadian and Australian colonies. The facilities provided education for children from the late 19th century to the end of the 20th century, which had both positive and negative effects on the lives of Indigenous youth. The thesis is divided into five parts: introduction, first chapter, second chapter, third chapter and conclusion. The first chapter introduces the history of the establishment of British colonies in Canada and Australia. Above it describes the system of the Victorian model of education produced in Britain. The second chapter focuses on the events that took place in the British colonies in Canada. It describes the lives of indigenous children before forced education and recalls their memories of the time they spent in residential schools. Above that, the chapter presents the influences that education has had mainly on the language and culture of indigenous peoples. The third chapter deals analogously with the same issues, but with reference to the British colonies in Australia. The conclusions of the work are summarized in the form of a comparison of the analysed information – they show that the specifics of the activities of residential schools in the Canadian colonies are very similar to the activities of institutions in the Australian colonies. At the same time – the recalled children's experiences – also show the differences resulting from the location of the schools.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie i wyjaśnienie genezy szkół rezydencjalnych, stworzonych dla dzieci ludności rdzennych w Kanadzie i Australii oraz porównanie funkcjonowania systemu szkolnictwa rezydencjalnego między koloniami kanadyjskimi i australijskimi. Placówki zapewniały dzieciom edukację od końca XIX wieku do końca XX wieku, co miało pozytywny, jak i negatywny wpływ na życie młodzieży. Praca została podzielona na pięć części: wstęp, rozdział pierwszy, rozdział drugi, rozdział trzeci oraz podsumowanie. Pierwszy rozdział przybliża historię powstania kolonii brytyjskich w Kanadzie i Australii oraz opisuje system wiktoriańskiego modelu edukacji wytworzonego w Wielkiej Brytanii. Drugi rozdział skupia się na wydarzeniach, które miały miejsce w brytyjskich koloniach w Kanadzie. Opisuje życie rdzennych dzieci przed przymusową edukacją oraz przywołuje ich wspomnienia z czasu, który spędziły w szkołach rezydencjalnych. Rozdział przedstawia także wpływy jakie edukacja wywarła głównie na język oraz kulturę tamtejszych ludności. Trzeci rozdział porusza analogicznie te same zagadnienia, ale w odniesieniu do kolonii brytyjskich w Australii. Wnioski pracy są podsumowaniem w formie porównania przeanalizowanych informacji – ukazują, że specyfika działalności szkół rezydencjalnych w koloniach kanadyjskich jest bardzo zbliżona do działalności placówek w koloniach australijskich. Jednocześnie – przywołane doświadczenia dzieci – pokazują też różnice wynikające z umiejscowienia szkół.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Lencznarowicz, Jan - 129905
dc.contributor.authorpl
Pawlina, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Lencznarowicz, Jan - 129905
dc.contributor.reviewerpl
Kijewska-Trembecka, Marta - 128788
dc.date.accessioned
2023-09-01T21:36:10Z
dc.date.available
2023-09-01T21:36:10Z
dc.date.submittedpl
2023-09-01
dc.fieldofstudypl
migracje międzynarodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-169438-288898
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/318244
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Australia, Canada, children of indigenous nations, forced integration and education, boarding schools, internal migrations
dc.subject.plpl
Australia, Kanada, dzieci narodów rdzennych, przymusowa integracja i edukacja, szkoły z internatami, wewnętrzne migracje
dc.titlepl
Szkoły rezydencjalne dla rdzennej młodzieży w koloniach brytyjskich na przykładzie Kanady i Australii
dc.title.alternativepl
Residential schools for indigenous youth in the British colonies in Canada and Australia as examples
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
2
Views per month
Views per city
Gdynia
1
Wroclaw
1

No access

No Thumbnail Available