Aplikacja do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa budowlanego

licenciate
dc.abstract.enThe main aim of this thesis is to create the application that can be used by a construction company to properly manage their assets and related data such as information about products, an arrangement of assets, locations of construction and warehouses and also information about clients and their companies. The main module of the presented application is the system designed and implemented for the management of requests which are created by construction managers to receive some portion of assets required for building works. The Salesforce CRM system has been used for this purpose. The thesis also provides information about CRM systems and the Salesforce platform itself.pl
dc.abstract.plGłównym celem niniejszej pracy jest stworzenie aplikacji, która może być wykorzystana przez przedsiębiorstwa budowlane do właściwego zarządzania swoimi zasobami oraz związanymi danymi, takimi jak informacje o produktach, rozmieszczeniem zasobów, lokalizacjami budów oraz magazynów, a także informacjami o klientach i ich firmach. Głównym modułem prezentowanej aplikacji jest system zaprojektowany oraz zaimplementowany dla zarządzania zamówieniami, które są tworzone przez kierowników budowy w celu otrzymania pewnych zasobów wymaganych do pac budowlanych. Do tego celu wykorzystany został system CRM Salesforce. Praca zawiera także informacje na temat systemów CRM oraz samej platformy Salesforce.pl
dc.affiliationWydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanejpl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorZieliński, Marcinpl
dc.contributor.authorKorzeń, Piotrpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFAISpl
dc.contributor.reviewerZieliński, Marcinpl
dc.contributor.reviewerUrbańczyk, Tomaszpl
dc.date.accessioned2020-07-28T01:21:54Z
dc.date.available2020-07-28T01:21:54Z
dc.date.submitted2019-10-28pl
dc.fieldofstudyinformatykapl
dc.identifier.apddiploma-134153-214287pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/236387
dc.languagepolpl
dc.subject.enApp, Salesforce, CRM, construction, apex, management, resourcespl
dc.subject.plAplikacja, Salesforce, CRM, budowlane, apex, zarządzanie, zasobypl
dc.titleAplikacja do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa budowlanegopl
dc.title.alternativeConstruction resources management applicationpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main aim of this thesis is to create the application that can be used by a construction company to properly manage their assets and related data such as information about products, an arrangement of assets, locations of construction and warehouses and also information about clients and their companies. The main module of the presented application is the system designed and implemented for the management of requests which are created by construction managers to receive some portion of assets required for building works. The Salesforce CRM system has been used for this purpose. The thesis also provides information about CRM systems and the Salesforce platform itself.
dc.abstract.plpl
Głównym celem niniejszej pracy jest stworzenie aplikacji, która może być wykorzystana przez przedsiębiorstwa budowlane do właściwego zarządzania swoimi zasobami oraz związanymi danymi, takimi jak informacje o produktach, rozmieszczeniem zasobów, lokalizacjami budów oraz magazynów, a także informacjami o klientach i ich firmach. Głównym modułem prezentowanej aplikacji jest system zaprojektowany oraz zaimplementowany dla zarządzania zamówieniami, które są tworzone przez kierowników budowy w celu otrzymania pewnych zasobów wymaganych do pac budowlanych. Do tego celu wykorzystany został system CRM Salesforce. Praca zawiera także informacje na temat systemów CRM oraz samej platformy Salesforce.
dc.affiliationpl
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Zieliński, Marcin
dc.contributor.authorpl
Korzeń, Piotr
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFAIS
dc.contributor.reviewerpl
Zieliński, Marcin
dc.contributor.reviewerpl
Urbańczyk, Tomasz
dc.date.accessioned
2020-07-28T01:21:54Z
dc.date.available
2020-07-28T01:21:54Z
dc.date.submittedpl
2019-10-28
dc.fieldofstudypl
informatyka
dc.identifier.apdpl
diploma-134153-214287
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/236387
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
App, Salesforce, CRM, construction, apex, management, resources
dc.subject.plpl
Aplikacja, Salesforce, CRM, budowlane, apex, zarządzanie, zasoby
dc.titlepl
Aplikacja do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa budowlanego
dc.title.alternativepl
Construction resources management application
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
15
Views per month
Views per city
Katowice
3
Warsaw
3
Koluszki
2
Lezno
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Rzeszów
1

No access

No Thumbnail Available