Język rosyjskich plakatów propagandowych lat 1917-1953

licenciate
dc.abstract.enThe subject of this work is the language of Russian propaganda posters between 1917-1953. Propaganda has been one of the most important elements in the USSR politics maintained to create the new type of society. The main instrument of propaganda was a poster which used to enable the spread of information on a large scale, even towards the illiterates. The posters concerned many issues of social life e.g. alcoholism, equal rights. The work consists of three chapters. First two are theoretical in which Russian propaganda has been described, including history, main functions and characteristics of the language. Also, the history of posters, symbolism and importance they played in the culture. The practical part of the work is focused on analysis of the language of gathered posters. Groups of announcement created with pronouns “you”, “we”, “they” or “ours” could be singled out from 51 illustrations, first person as the plural, the metaphor, the expression or the appeal. The relationship between an illustration and a text is also described.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest dokonanie analizy tekstów przedstawionych na sowieckich plakatach propagandowych pierwszej połowy XX wieku. Wydzielone i opisane zostały najbardziej charakterystyczne środki językowe wykorzystywane przez propagandystów oraz przedstawione zależności, jakie pojawiają się między tekstem a towarzyszącą mu ilustracją. Rozdział pierwszy opisuje zagadnienie propagandy uwzględniając jej historię, funkcję oraz klasyfikację ze względu na poziom zafałszowania treści komunikatu. Scharakteryzowany został język propagandy oraz wydzielone różnice między omawianym zjawiskiem a perswazją oraz manipulacją. Drugi rozdział dotyczy plakatu jako zjawiska kultury masowej, jego historii i znaczenia dla społeczeństwa. Trzeci rozdział jest poświęcony analizie wybranych sowieckich plakatów propagandowych z okresu 1917-1953. Zostały wydzielone i opisanie typowe dla sowieckiej propagandy wizualnej środki językowe stosowane w hasłach przedstawianych na grafikach. Ze względu na nierozerwalność strony werbalnej i graficznej w plakacie, oprócz języka propagandy przedstawiono również charakterystykę ilustracji, z którymi zestawiany był omawiany tekst oraz zależności jakie między nimi występują.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorDudek-Waligóra, Gabrielapl
dc.contributor.authorNowak, Klaudiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerDudek-Waligóra, Gabrielapl
dc.contributor.reviewerOzga, Krzysztof - 131225 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T01:06:25Z
dc.date.available2020-07-28T01:06:25Z
dc.date.submitted2019-07-09pl
dc.fieldofstudyfilologia rosyjskapl
dc.identifier.apddiploma-133887-230825pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/236151
dc.languagepolpl
dc.subject.enposter, Russian poster, propaganda, Soviet Unionpl
dc.subject.plplakat, plakat rosyjski, propaganda, ZSRRpl
dc.titleJęzyk rosyjskich plakatów propagandowych lat 1917-1953pl
dc.title.alternativeThe language of Russian propaganda posters between 1917-1953pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this work is the language of Russian propaganda posters between 1917-1953. Propaganda has been one of the most important elements in the USSR politics maintained to create the new type of society. The main instrument of propaganda was a poster which used to enable the spread of information on a large scale, even towards the illiterates. The posters concerned many issues of social life e.g. alcoholism, equal rights. The work consists of three chapters. First two are theoretical in which Russian propaganda has been described, including history, main functions and characteristics of the language. Also, the history of posters, symbolism and importance they played in the culture. The practical part of the work is focused on analysis of the language of gathered posters. Groups of announcement created with pronouns “you”, “we”, “they” or “ours” could be singled out from 51 illustrations, first person as the plural, the metaphor, the expression or the appeal. The relationship between an illustration and a text is also described.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest dokonanie analizy tekstów przedstawionych na sowieckich plakatach propagandowych pierwszej połowy XX wieku. Wydzielone i opisane zostały najbardziej charakterystyczne środki językowe wykorzystywane przez propagandystów oraz przedstawione zależności, jakie pojawiają się między tekstem a towarzyszącą mu ilustracją. Rozdział pierwszy opisuje zagadnienie propagandy uwzględniając jej historię, funkcję oraz klasyfikację ze względu na poziom zafałszowania treści komunikatu. Scharakteryzowany został język propagandy oraz wydzielone różnice między omawianym zjawiskiem a perswazją oraz manipulacją. Drugi rozdział dotyczy plakatu jako zjawiska kultury masowej, jego historii i znaczenia dla społeczeństwa. Trzeci rozdział jest poświęcony analizie wybranych sowieckich plakatów propagandowych z okresu 1917-1953. Zostały wydzielone i opisanie typowe dla sowieckiej propagandy wizualnej środki językowe stosowane w hasłach przedstawianych na grafikach. Ze względu na nierozerwalność strony werbalnej i graficznej w plakacie, oprócz języka propagandy przedstawiono również charakterystykę ilustracji, z którymi zestawiany był omawiany tekst oraz zależności jakie między nimi występują.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Dudek-Waligóra, Gabriela
dc.contributor.authorpl
Nowak, Klaudia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Dudek-Waligóra, Gabriela
dc.contributor.reviewerpl
Ozga, Krzysztof - 131225
dc.date.accessioned
2020-07-28T01:06:25Z
dc.date.available
2020-07-28T01:06:25Z
dc.date.submittedpl
2019-07-09
dc.fieldofstudypl
filologia rosyjska
dc.identifier.apdpl
diploma-133887-230825
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/236151
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
poster, Russian poster, propaganda, Soviet Union
dc.subject.plpl
plakat, plakat rosyjski, propaganda, ZSRR
dc.titlepl
Język rosyjskich plakatów propagandowych lat 1917-1953
dc.title.alternativepl
The language of Russian propaganda posters between 1917-1953
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
65
Views per month
Views per city
Krakow
8
Poznan
8
Warsaw
8
Gdansk
5
Wroclaw
3
Katowice
2
Lublin
2
't Veld
1
Biale Blota
1
Bialystok
1

No access

No Thumbnail Available