Rozwój potraumatyczny a style radzenia sobie ze stresem i poznawcze strategie regulacji emocji u pacjentów po pierwszym zawale serca

master
dc.abstract.enThe main goal of the study was to examine the relations between posttraumatic growth (PTG) and coping styles and cognitive emotion regulation strategies (CERS) in patients with recent first-time myocardial infarction. The sample consisted of 53 patients, 21 women and 32 men. The results showed that adaptive as well as non-adaptive cognitive strategies were significant predictors of PTG, whereas coping styles were not. On the other hand, ANOVA revealed the differences in PTG between the groups using vigilant and avoidant coping styles. The relations between PTG and coping styles require further investigation. Greater PTG was associated with higher prevalence of using CERS such as: Positive reappraisal, Refocus on planning, Positive refocusing, Rumination and Catastrophizing. Additional analysis revealed the relations between PTG and the perception of life threat. It was also shown that people who use different coping styles vary in the prevalence of using some of the CERS.pl
dc.abstract.plGłównym celem przeprowadzonych badań było poznanie zależności pomiędzy rozwojem potraumatycznym oraz stylami radzenia sobie ze stresem i poznawczymi strategiami regulacji emocji (PRE) w grupie pacjentów po pierwszym zawale serca. Zbadano 53 osoby (21 kobiet i 32 mężczyzn) odbywające turnus wczesnej rehabilitacji kardiologicznej. Wykorzystano takie narzędzia jak: Inwentarz Rozwoju Potraumatycznego (Posttraumatic Growth Inventory, PTGI), inwentarz stylów radzenia sobie ze stresem Krohnego i in. (2000, Mainz Coping Inventory, MCI), Kwestionariusz Poznawczej Regulacji Emocji (KPRE, Cognitive Emotion Regulation Questionnaire, CERQ) oraz kwestionariusz zawierający pytania o dane demograficzne i dotyczące choroby. Wykazano, iż istotnymi predyktorami rozwoju potraumatycznego są jedynie adaptacyjne i nieadaptacyjne strategie regulacji emocji. Jednocześnie, analiza wariancji ujawniła różnice w poziomie rozwoju potraumatycznego pomiędzy osobami stosującymi styl monitorujący i unikowy. Związki rozwoju potraumatycznego oraz stylów radzenia sobie ze stresem wymagają zatem dalszych badań. Im wyższy rozwój potraumatyczny, tym częściej stosowane są takie PRE jak Pozytywne przewartościowanie, Koncentracja na planowaniu, Koncentracja na czymś pozytywnym, Ruminacje i Katastrofizowanie. Dodatkowe analizy ujawniły występowanie związków pomiędzy rozwojem potraumatycznym oraz poczuciem zagrożenia życia, przy braku związków z oceną stanu zdrowia i natężeniem objawów towarzyszących zawałowi serca. Wykazano także, iż osoby przejawiające różne style radzenia sobie ze stresem, różnią się częstością stosowania niektórych PRE.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorŁosiak, Władysław - 130102 pl
dc.contributor.authorNikiel, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerBlaut, Agata - 162092 pl
dc.contributor.reviewerŁosiak, Władysław - 130102 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T16:15:39Z
dc.date.available2020-07-24T16:15:39Z
dc.date.submitted2013-07-03pl
dc.fieldofstudypsychologiapl
dc.identifier.apddiploma-74897-96132pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/187718
dc.languagepolpl
dc.subject.enposttraumatic growth, coping, myocardial infarctionpl
dc.subject.plrozwój potraumatyczny, stres, zawał sercapl
dc.titleRozwój potraumatyczny a style radzenia sobie ze stresem i poznawcze strategie regulacji emocji u pacjentów po pierwszym zawale sercapl
dc.title.alternativePosttraumatic growth, coping styles and cognitive emotion regulation strategies in patients with first-time myocardial infarctionpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main goal of the study was to examine the relations between posttraumatic growth (PTG) and coping styles and cognitive emotion regulation strategies (CERS) in patients with recent first-time myocardial infarction. The sample consisted of 53 patients, 21 women and 32 men. The results showed that adaptive as well as non-adaptive cognitive strategies were significant predictors of PTG, whereas coping styles were not. On the other hand, ANOVA revealed the differences in PTG between the groups using vigilant and avoidant coping styles. The relations between PTG and coping styles require further investigation. Greater PTG was associated with higher prevalence of using CERS such as: Positive reappraisal, Refocus on planning, Positive refocusing, Rumination and Catastrophizing. Additional analysis revealed the relations between PTG and the perception of life threat. It was also shown that people who use different coping styles vary in the prevalence of using some of the CERS.
dc.abstract.plpl
Głównym celem przeprowadzonych badań było poznanie zależności pomiędzy rozwojem potraumatycznym oraz stylami radzenia sobie ze stresem i poznawczymi strategiami regulacji emocji (PRE) w grupie pacjentów po pierwszym zawale serca. Zbadano 53 osoby (21 kobiet i 32 mężczyzn) odbywające turnus wczesnej rehabilitacji kardiologicznej. Wykorzystano takie narzędzia jak: Inwentarz Rozwoju Potraumatycznego (Posttraumatic Growth Inventory, PTGI), inwentarz stylów radzenia sobie ze stresem Krohnego i in. (2000, Mainz Coping Inventory, MCI), Kwestionariusz Poznawczej Regulacji Emocji (KPRE, Cognitive Emotion Regulation Questionnaire, CERQ) oraz kwestionariusz zawierający pytania o dane demograficzne i dotyczące choroby. Wykazano, iż istotnymi predyktorami rozwoju potraumatycznego są jedynie adaptacyjne i nieadaptacyjne strategie regulacji emocji. Jednocześnie, analiza wariancji ujawniła różnice w poziomie rozwoju potraumatycznego pomiędzy osobami stosującymi styl monitorujący i unikowy. Związki rozwoju potraumatycznego oraz stylów radzenia sobie ze stresem wymagają zatem dalszych badań. Im wyższy rozwój potraumatyczny, tym częściej stosowane są takie PRE jak Pozytywne przewartościowanie, Koncentracja na planowaniu, Koncentracja na czymś pozytywnym, Ruminacje i Katastrofizowanie. Dodatkowe analizy ujawniły występowanie związków pomiędzy rozwojem potraumatycznym oraz poczuciem zagrożenia życia, przy braku związków z oceną stanu zdrowia i natężeniem objawów towarzyszących zawałowi serca. Wykazano także, iż osoby przejawiające różne style radzenia sobie ze stresem, różnią się częstością stosowania niektórych PRE.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Łosiak, Władysław - 130102
dc.contributor.authorpl
Nikiel, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Blaut, Agata - 162092
dc.contributor.reviewerpl
Łosiak, Władysław - 130102
dc.date.accessioned
2020-07-24T16:15:39Z
dc.date.available
2020-07-24T16:15:39Z
dc.date.submittedpl
2013-07-03
dc.fieldofstudypl
psychologia
dc.identifier.apdpl
diploma-74897-96132
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/187718
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
posttraumatic growth, coping, myocardial infarction
dc.subject.plpl
rozwój potraumatyczny, stres, zawał serca
dc.titlepl
Rozwój potraumatyczny a style radzenia sobie ze stresem i poznawcze strategie regulacji emocji u pacjentów po pierwszym zawale serca
dc.title.alternativepl
Posttraumatic growth, coping styles and cognitive emotion regulation strategies in patients with first-time myocardial infarction
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
63
Views per month
Views per city
Warsaw
23
Krakow
10
Wroclaw
5
Gdansk
3
Bialystok
2
Tychy
2
Wałbrzych
2
Bydgoszcz
1
Dublin
1
Gadki
1

No access

No Thumbnail Available