Wstąpienie spadkobiercy w miejsce zmarłego wspólnika handlowej spółki osobowej

master
dc.abstract.enThe aim of the following thesis is to show the legal consequences of a partner’s death in a partnership, and to present the problem of entering into the partnership by the deceased partner’s successor. In the thesis, particular attention was paid to: the possibility of the partnership’s continuing activity despite a partner’s death, the object of legal succession caused by the death of a registered partnership’s partner, the legal nature of the succession, the determination of the status of the successor substituting for the deceased partner, including the rights he/she is entitled to, and the extent of his/her responsibilities for the obligations assumed before entering the partnership. The analysis of these issues was performed with the example of a registered partnership. The last part of the thesis contains a short characteristic of the successor’s legal position in a professional partnership, a limited partnership, and a limited joint-stock partnership. The following thesis puts a considerable emphasis on interpretative doubts in the doctrine and the judicial practice, considering the legal nature of the successor’s entering into the partnership in the deceased partner’s place, that is the heredity of the shareholding, or the transfer of rights and obligations of the deceased partner to the successor on a separate, “out-of-succession” basis.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca ma na celu przedstawienie konsekwencji prawnych śmierci wspólnika handlowej spółki osobowej oraz przybliżenie problematyki wstąpienia spadkobiercy w miejsce zmarłego wspólnika. W pracy szczególną uwagę zwrócono na: możliwość dalszego kontynuowania działalności spółki pomimo śmierci wspólnika, przedmiot następstwa prawnego wywołany śmiercią wspólnika spółki jawnej, charakter prawny tego następstwa, określenie statusu spadkobiercy wstępującego w miejsce zmarłego wspólnika, w tym przysługujące mu uprawnienia oraz zakres jego odpowiedzialności za zobowiązania powstałe przed wstąpieniem do spółki. Analiza tych zagadnień dokonana została na przykładzie spółki jawnej. W ostatniej części pracy przedstawiono krótką charakterystykę pozycji prawnej spadkobiercy w spółce partnerskiej, komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej. Niniejsze opracowanie przede wszystkim kładzie nacisk na pojawiające się zarówno w doktrynie jak i orzecznictwie wątpliwości interpretacyjne dotyczące charakteru prawnego wstąpienia spadkobiercy w miejsce zmarłego wspólnika tj. dziedziczności udziału spółkowego albo przejścia na spadkobiercę praw i obowiązków zmarłego wspólnika na odrębnej „pozaspadkowej” podstawie.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorPyzioł, Wojciech - 131606 pl
dc.contributor.authorSieteska, Ewapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerPyzioł, Wojciech - 131606 pl
dc.contributor.reviewerSuliński, Grzegorz - 132160 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T10:43:55Z
dc.date.available2020-07-27T10:43:55Z
dc.date.submitted2017-09-20pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-118182-161522pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/223292
dc.languagepolpl
dc.subject.enshareholding inheritance, transfer of rights and obligations of the deceased partner on a separate “out-of-succession” basis, succession law, registered partnership, professional partnership, limited partnership, limited joint-stock partnershippl
dc.subject.pldziedziczenie udziału spółkowego, przejście praw i obowiązków zmarłego wspólnika na odrębnej „pozaspadkowej” podstawie, prawo spadkowe, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna.pl
dc.titleWstąpienie spadkobiercy w miejsce zmarłego wspólnika handlowej spółki osobowejpl
dc.title.alternativeEntering into a partnership by the successor of a deceased partnerpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the following thesis is to show the legal consequences of a partner’s death in a partnership, and to present the problem of entering into the partnership by the deceased partner’s successor. In the thesis, particular attention was paid to: the possibility of the partnership’s continuing activity despite a partner’s death, the object of legal succession caused by the death of a registered partnership’s partner, the legal nature of the succession, the determination of the status of the successor substituting for the deceased partner, including the rights he/she is entitled to, and the extent of his/her responsibilities for the obligations assumed before entering the partnership. The analysis of these issues was performed with the example of a registered partnership. The last part of the thesis contains a short characteristic of the successor’s legal position in a professional partnership, a limited partnership, and a limited joint-stock partnership. The following thesis puts a considerable emphasis on interpretative doubts in the doctrine and the judicial practice, considering the legal nature of the successor’s entering into the partnership in the deceased partner’s place, that is the heredity of the shareholding, or the transfer of rights and obligations of the deceased partner to the successor on a separate, “out-of-succession” basis.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca ma na celu przedstawienie konsekwencji prawnych śmierci wspólnika handlowej spółki osobowej oraz przybliżenie problematyki wstąpienia spadkobiercy w miejsce zmarłego wspólnika. W pracy szczególną uwagę zwrócono na: możliwość dalszego kontynuowania działalności spółki pomimo śmierci wspólnika, przedmiot następstwa prawnego wywołany śmiercią wspólnika spółki jawnej, charakter prawny tego następstwa, określenie statusu spadkobiercy wstępującego w miejsce zmarłego wspólnika, w tym przysługujące mu uprawnienia oraz zakres jego odpowiedzialności za zobowiązania powstałe przed wstąpieniem do spółki. Analiza tych zagadnień dokonana została na przykładzie spółki jawnej. W ostatniej części pracy przedstawiono krótką charakterystykę pozycji prawnej spadkobiercy w spółce partnerskiej, komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej. Niniejsze opracowanie przede wszystkim kładzie nacisk na pojawiające się zarówno w doktrynie jak i orzecznictwie wątpliwości interpretacyjne dotyczące charakteru prawnego wstąpienia spadkobiercy w miejsce zmarłego wspólnika tj. dziedziczności udziału spółkowego albo przejścia na spadkobiercę praw i obowiązków zmarłego wspólnika na odrębnej „pozaspadkowej” podstawie.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Pyzioł, Wojciech - 131606
dc.contributor.authorpl
Sieteska, Ewa
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Pyzioł, Wojciech - 131606
dc.contributor.reviewerpl
Suliński, Grzegorz - 132160
dc.date.accessioned
2020-07-27T10:43:55Z
dc.date.available
2020-07-27T10:43:55Z
dc.date.submittedpl
2017-09-20
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-118182-161522
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/223292
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
shareholding inheritance, transfer of rights and obligations of the deceased partner on a separate “out-of-succession” basis, succession law, registered partnership, professional partnership, limited partnership, limited joint-stock partnership
dc.subject.plpl
dziedziczenie udziału spółkowego, przejście praw i obowiązków zmarłego wspólnika na odrębnej „pozaspadkowej” podstawie, prawo spadkowe, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna.
dc.titlepl
Wstąpienie spadkobiercy w miejsce zmarłego wspólnika handlowej spółki osobowej
dc.title.alternativepl
Entering into a partnership by the successor of a deceased partner
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month

No access

No Thumbnail Available