Prawne uwarunkowania w sferze psychologicznych aspektów  relacji pacjent - lekarz.

master
dc.abstract.enThis thesis discusses the psychological aspects of the doctor's relationship with the patient and the legal context of these aspects. This master thesis presents the characteristics of both the psychological and the formal situation of the patient and the main problems that occur in his relation with a doctor. It turned out that this relationship can be correct and effective, but it requires the good will of both parties, but above all the doctor who should show a partnership attitude towards the patient. In Polish law, there are provisions for the protection of patients who are entitled to psychological and psychiatric assistance. These actions are primarily aimed at children, adolescents, the elderly and people who are in situations that endanger their mental health. The doctor, as a person performing work exposed to severe stress and professional burnout (as evidenced - doctors more often show more cases of stress, professional burnout, depression or even suicide than any other population) cannot count on any special treatment that would be legally regulated. Doctors are treated in the same way as other citizens who are entitled to psychological care under Polish law.This work is based on bibliographical references of Polish authors concerning the relationship between the doctor and the patient and on the basis of legal acts in Poland.pl
dc.abstract.plW niniejszej pracy magisterskiej omówione zostały psychologiczne aspekty relacji lekarza z pacjentem oraz prawne uwarunkowania owych aspektów. Przedstawiona została charakterystyka zarówno psychologicznej jak i formalnej sytuacji pacjenta oraz główne problemy jakie występują w jego relacji z lekarzem. Okazało się, że relacja ta, może być poprawna i efektywna, ale wymaga to dobrej woli obu stron, przede wszystkim jednak lekarza, który powinien wykazywać się partnerską postawą w stosunku do pacjenta. W polskim prawie, istnieją zapisy dotyczące ochrony psychicznej pacjentów, którzy mają prawo do skorzystania z pomocy psychologicznej i psychiatrycznej. Działania te, przede wszystkim mają być podejmowane wobec dzieci, młodzieży, osób starszych oraz osób, które znajdują się w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla ich zdrowia psychicznego. Lekarz, jako osoba wykonująca pracę narażoną na silny stres i wypalenie zawodowe (co zostało udowodnione na kartach pracy – lekarze dużo częściej niż reszta populacji wykazują przypadki stresu, wypalenia zawodowego, depresji a nawet częściej popełniają samobójstwa) nie może liczyć w tej kwestii na żadne szczególne traktowanie, które byłoby unormowane prawnie. Lekarze, są w tej kwestii traktowani są tak samo jak inni obywatele, którym przysługuje opieka psychologiczna na mocy przepisów polskiego prawa. Niniejsza praca została napisana w oparciu o pozycje bibliograficzne polskich autorów dotyczące relacji lekarza z pacjentem oraz na postawie obowiązujących w Polsce aktów prawnych.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorLipowski, Pawełpl
dc.contributor.authorBanach, Janpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerLipowski, Pawełpl
dc.contributor.reviewerPucko, Zygmunt - 133241 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T10:53:27Z
dc.date.available2020-07-27T10:53:27Z
dc.date.submitted2017-10-26pl
dc.fieldofstudyzdrowie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-118345-68391pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/223437
dc.languagepolpl
dc.subject.enmedicine, law, mental health, doctor, patient, communicationpl
dc.subject.plmedycyna, prawo, zdrowie psychiczne, lekarz, pacjent, komunikacjapl
dc.titlePrawne uwarunkowania w sferze psychologicznych aspektów  relacji pacjent - lekarz.pl
dc.title.alternativeLegal conditions in the sphere of psychological aspects of patient-doctor relationship.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis discusses the psychological aspects of the doctor's relationship with the patient and the legal context of these aspects. This master thesis presents the characteristics of both the psychological and the formal situation of the patient and the main problems that occur in his relation with a doctor. It turned out that this relationship can be correct and effective, but it requires the good will of both parties, but above all the doctor who should show a partnership attitude towards the patient. In Polish law, there are provisions for the protection of patients who are entitled to psychological and psychiatric assistance. These actions are primarily aimed at children, adolescents, the elderly and people who are in situations that endanger their mental health. The doctor, as a person performing work exposed to severe stress and professional burnout (as evidenced - doctors more often show more cases of stress, professional burnout, depression or even suicide than any other population) cannot count on any special treatment that would be legally regulated. Doctors are treated in the same way as other citizens who are entitled to psychological care under Polish law.This work is based on bibliographical references of Polish authors concerning the relationship between the doctor and the patient and on the basis of legal acts in Poland.
dc.abstract.plpl
W niniejszej pracy magisterskiej omówione zostały psychologiczne aspekty relacji lekarza z pacjentem oraz prawne uwarunkowania owych aspektów. Przedstawiona została charakterystyka zarówno psychologicznej jak i formalnej sytuacji pacjenta oraz główne problemy jakie występują w jego relacji z lekarzem. Okazało się, że relacja ta, może być poprawna i efektywna, ale wymaga to dobrej woli obu stron, przede wszystkim jednak lekarza, który powinien wykazywać się partnerską postawą w stosunku do pacjenta. W polskim prawie, istnieją zapisy dotyczące ochrony psychicznej pacjentów, którzy mają prawo do skorzystania z pomocy psychologicznej i psychiatrycznej. Działania te, przede wszystkim mają być podejmowane wobec dzieci, młodzieży, osób starszych oraz osób, które znajdują się w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla ich zdrowia psychicznego. Lekarz, jako osoba wykonująca pracę narażoną na silny stres i wypalenie zawodowe (co zostało udowodnione na kartach pracy – lekarze dużo częściej niż reszta populacji wykazują przypadki stresu, wypalenia zawodowego, depresji a nawet częściej popełniają samobójstwa) nie może liczyć w tej kwestii na żadne szczególne traktowanie, które byłoby unormowane prawnie. Lekarze, są w tej kwestii traktowani są tak samo jak inni obywatele, którym przysługuje opieka psychologiczna na mocy przepisów polskiego prawa. Niniejsza praca została napisana w oparciu o pozycje bibliograficzne polskich autorów dotyczące relacji lekarza z pacjentem oraz na postawie obowiązujących w Polsce aktów prawnych.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Lipowski, Paweł
dc.contributor.authorpl
Banach, Jan
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Lipowski, Paweł
dc.contributor.reviewerpl
Pucko, Zygmunt - 133241
dc.date.accessioned
2020-07-27T10:53:27Z
dc.date.available
2020-07-27T10:53:27Z
dc.date.submittedpl
2017-10-26
dc.fieldofstudypl
zdrowie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-118345-68391
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/223437
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
medicine, law, mental health, doctor, patient, communication
dc.subject.plpl
medycyna, prawo, zdrowie psychiczne, lekarz, pacjent, komunikacja
dc.titlepl
Prawne uwarunkowania w sferze psychologicznych aspektów  relacji pacjent - lekarz.
dc.title.alternativepl
Legal conditions in the sphere of psychological aspects of patient-doctor relationship.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
29
Views per month
Views per city
Warsaw
5
Klobuck
3
Poznan
3
Szczawnica
3
Lublin
2
Wroclaw
2
Dopiewiec
1
Dublin
1
Katowice
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available