Theotokos we współczesnych tekstach liturgii ormiańskokatolickiej

licenciate
dc.abstract.enFollowing bachelors thesis concerns the position of the Theotokos in the contemporary texts of the Armenian Catholic liturgy. Thesis presents an outline of the Armenian Church history and the separation process of the Armenian rite of Catholic Church. The deliberations of the Council of Ephesus, where title of God’s Mother was granted to Mary, were also discussed, which was later implemented in the liturgy of 5th century Christian Church. The analysis covers following grounds: Armenian liturgy prayers, in which Mother of God title is represented, especially rites of the mass. Author considers the question of the relation between theological disputes in the time of the Council of Ephesus and the significant position of Mother of God in the Armenian liturgy texts.pl
dc.abstract.plTematem niniejszej pracy jest omówienie pozycji, jaką zajmuje Theotokos we współczesnych tekstach liturgii ormiańskokatolickiej. W pracy przedstawiono zarys dziejów Kościoła ormiańskiego i proces wyodrębnienia się Kościoła katolickiego obrządku ormiańskiego. Omówiono także obrady soboru efeskiego na którym przyznano Maryi tytuł Bożej Rodzicielki, co znalazło odzwierciedlenie w liturgiach Kościołów V wieku. Analizie zostały poddane modlitwy ormiańskiej liturgii, w której występuje Boża Rodzicielka, szczególnie uwzględniając obrzędy mszy świętej. Rozważanym problemem badawczym był związek sporów teologicznych w epoce soboru efeskiego z silnym zaakcentowaniem Bogarodzicy w tekstach liturgii ormiańskiej.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSkorek, Arturpl
dc.contributor.authorSzyszko, Jakubpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerSkorek, Arturpl
dc.contributor.reviewerStarzyński, Daniel - 132077 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T14:58:12Z
dc.date.available2020-07-27T14:58:12Z
dc.date.submitted2018-09-24pl
dc.fieldofstudystudia bliskowschodniepl
dc.identifier.apddiploma-122371-214318pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/226820
dc.languagepolpl
dc.subject.enTheotokos, Mother of God, Armenian rite, Armenian Apostolic Church, Armenian Catholic Church, Council of Ephesuspl
dc.subject.plTheotokos, Boża Rodzicielka, Bogarodzica, ryt ormiański, Apostolski Kościół Ormiański, Kościół katolicki obrządku ormiańskiego, Kościół ormiańskokatolicki, sobór efeskipl
dc.titleTheotokos we współczesnych tekstach liturgii ormiańskokatolickiejpl
dc.title.alternativeTheotokos in contemporary texts of Armenian Catholic Liturgypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Following bachelors thesis concerns the position of the Theotokos in the contemporary texts of the Armenian Catholic liturgy. Thesis presents an outline of the Armenian Church history and the separation process of the Armenian rite of Catholic Church. The deliberations of the Council of Ephesus, where title of God’s Mother was granted to Mary, were also discussed, which was later implemented in the liturgy of 5th century Christian Church. The analysis covers following grounds: Armenian liturgy prayers, in which Mother of God title is represented, especially rites of the mass. Author considers the question of the relation between theological disputes in the time of the Council of Ephesus and the significant position of Mother of God in the Armenian liturgy texts.
dc.abstract.plpl
Tematem niniejszej pracy jest omówienie pozycji, jaką zajmuje Theotokos we współczesnych tekstach liturgii ormiańskokatolickiej. W pracy przedstawiono zarys dziejów Kościoła ormiańskiego i proces wyodrębnienia się Kościoła katolickiego obrządku ormiańskiego. Omówiono także obrady soboru efeskiego na którym przyznano Maryi tytuł Bożej Rodzicielki, co znalazło odzwierciedlenie w liturgiach Kościołów V wieku. Analizie zostały poddane modlitwy ormiańskiej liturgii, w której występuje Boża Rodzicielka, szczególnie uwzględniając obrzędy mszy świętej. Rozważanym problemem badawczym był związek sporów teologicznych w epoce soboru efeskiego z silnym zaakcentowaniem Bogarodzicy w tekstach liturgii ormiańskiej.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Skorek, Artur
dc.contributor.authorpl
Szyszko, Jakub
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Skorek, Artur
dc.contributor.reviewerpl
Starzyński, Daniel - 132077
dc.date.accessioned
2020-07-27T14:58:12Z
dc.date.available
2020-07-27T14:58:12Z
dc.date.submittedpl
2018-09-24
dc.fieldofstudypl
studia bliskowschodnie
dc.identifier.apdpl
diploma-122371-214318
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/226820
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Theotokos, Mother of God, Armenian rite, Armenian Apostolic Church, Armenian Catholic Church, Council of Ephesus
dc.subject.plpl
Theotokos, Boża Rodzicielka, Bogarodzica, ryt ormiański, Apostolski Kościół Ormiański, Kościół katolicki obrządku ormiańskiego, Kościół ormiańskokatolicki, sobór efeski
dc.titlepl
Theotokos we współczesnych tekstach liturgii ormiańskokatolickiej
dc.title.alternativepl
Theotokos in contemporary texts of Armenian Catholic Liturgy
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Wroclaw
3

No access

No Thumbnail Available