Analiza wpływu marketingu internetowego na decyzje zakupowe na przykładzie marki Ekipa

master
dc.abstract.enThe aim of this thesis is analysis of the impact of e-marketing on purchasing decisions on the example of the Ekipa brand. There is a description about factors and models that determine consumers' purchasing decisions also it is a description about what is the e-marketing and and what role it plays in making purchasing decisions. In the third chapter there is a theoretical approach to research methodology. The last chapter is own research, which is a quantitative study in the form of a survey. The study showed that online marketing of the Ekipa brand has an impact on consumers' purchasing decisions, awareness of the Ekipa brand encourages consumers to purchase products under their brand, and the online marketing tools used by the members of the Ekipa are effective. However, recipients do not always use the recommendations of influencers from the Ekipa group when buying products.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest analiza wpływu marketingu internetowego na decyzje zakupowe na przykładzie marki Ekipa. Przybliżone zostały czynniki i modele, które określają decyzje zakupowe konsumentów. Dokładnie omówione zostało czym jest marketing internetowy i jaką rolę pełni podczas podejmowania decyzji zakupowych. Jeden z rozdziałów dotyczył metodologii badań od strony teoretycznej, opisywał przedmiot, cel badania, pytania badawcze, hipotezy badawcze oraz techniki i narzędzia badawcze. Ostatni rozdział zawierał badanie własne, którym było badanie ilościowe w postaci kwestionariusza ankiety. Badanie wykazało, że marketing internetowy marki Ekipa ma wpływ na decyzje zakupowe konsumentów, znajomość marki Ekipa zachęca konsumentów do zakupu produktów sygnowanych ich brandem oraz narzędzia marketingu internetowego wykorzystywane przez członków Ekipy są efektywne. Jednakże odbiorcy nie zawsze korzystają z rekomendacji influencerów z grupy Ekipa podczas zakupu produktów.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorJedynak, Monika - 128511 pl
dc.contributor.authorWnętrzak, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerJedynak, Monika - 128511 pl
dc.contributor.reviewerStańczyk, Izabela - 186012 pl
dc.date.accessioned2023-07-04T21:34:26Z
dc.date.available2023-07-04T21:34:26Z
dc.date.submitted2023-07-04pl
dc.fieldofstudyfinanse i controllingpl
dc.identifier.apddiploma-164467-308241pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/313844
dc.languagepolpl
dc.subject.enconsumer- Ekipa- e-marketing – purchase decisionpl
dc.subject.pldecyzja zakupowa- Ekipa- konsument- marketing internetowypl
dc.titleAnaliza wpływu marketingu internetowego na decyzje zakupowe na przykładzie marki Ekipapl
dc.title.alternativeAnalysis of the impact of internet marketing on purchasing decisions on the example of the Ekipa brandpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this thesis is analysis of the impact of e-marketing on purchasing decisions on the example of the Ekipa brand. There is a description about factors and models that determine consumers' purchasing decisions also it is a description about what is the e-marketing and and what role it plays in making purchasing decisions. In the third chapter there is a theoretical approach to research methodology. The last chapter is own research, which is a quantitative study in the form of a survey. The study showed that online marketing of the Ekipa brand has an impact on consumers' purchasing decisions, awareness of the Ekipa brand encourages consumers to purchase products under their brand, and the online marketing tools used by the members of the Ekipa are effective. However, recipients do not always use the recommendations of influencers from the Ekipa group when buying products.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest analiza wpływu marketingu internetowego na decyzje zakupowe na przykładzie marki Ekipa. Przybliżone zostały czynniki i modele, które określają decyzje zakupowe konsumentów. Dokładnie omówione zostało czym jest marketing internetowy i jaką rolę pełni podczas podejmowania decyzji zakupowych. Jeden z rozdziałów dotyczył metodologii badań od strony teoretycznej, opisywał przedmiot, cel badania, pytania badawcze, hipotezy badawcze oraz techniki i narzędzia badawcze. Ostatni rozdział zawierał badanie własne, którym było badanie ilościowe w postaci kwestionariusza ankiety. Badanie wykazało, że marketing internetowy marki Ekipa ma wpływ na decyzje zakupowe konsumentów, znajomość marki Ekipa zachęca konsumentów do zakupu produktów sygnowanych ich brandem oraz narzędzia marketingu internetowego wykorzystywane przez członków Ekipy są efektywne. Jednakże odbiorcy nie zawsze korzystają z rekomendacji influencerów z grupy Ekipa podczas zakupu produktów.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Jedynak, Monika - 128511
dc.contributor.authorpl
Wnętrzak, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Monika - 128511
dc.contributor.reviewerpl
Stańczyk, Izabela - 186012
dc.date.accessioned
2023-07-04T21:34:26Z
dc.date.available
2023-07-04T21:34:26Z
dc.date.submittedpl
2023-07-04
dc.fieldofstudypl
finanse i controlling
dc.identifier.apdpl
diploma-164467-308241
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/313844
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
consumer- Ekipa- e-marketing – purchase decision
dc.subject.plpl
decyzja zakupowa- Ekipa- konsument- marketing internetowy
dc.titlepl
Analiza wpływu marketingu internetowego na decyzje zakupowe na przykładzie marki Ekipa
dc.title.alternativepl
Analysis of the impact of internet marketing on purchasing decisions on the example of the Ekipa brand
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
20
Views per month
Views per city
Krakow
3
Skawina
3
Warsaw
3
Gliwice
2
Poznan
2
Gdynia
1
Kielce
1

No access

No Thumbnail Available
Collections