The use of SPME/LC-MS method for analysis of human blood taken intravitally from patients with mood disorders

master
dc.abstract.enThis paper describes the validation of the SPME/LC-MS technique and its application to the analysis of human blood samples taken intravitally from patients with mood disorders. Using this method, drugs belonging to 6 different classes of substances were determined - TCAs, SSRIs, SNRIs, double serotonergic antidepressants, anticonvulsants and atypical neuroleptic. The SPME/LC-MS technique allowed for a simple and quick screening analysis of 19 analytes belonging to various drug groups and allowed for obtaining acceptable values of validation parameters, such as R2, LOD, LOQ, CV(%) and selectivity. The use of inserts enabled minimizing the volume of the tested sample and the solvent. During the analysis of 35 blood samples from patients with mood disorders, 12 drugs were determined (AMI, CIT, FLUX, PAR, SER, TRA, DUL, MIR, VEN, LAM, QUET, OLA), and the most commonly used drugs were trazodone, sertraline, venlafaxine and duloxetine. Drug concentrations were determined for all patient samples and were compared with the therapeutic and toxic dose ranges.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca opisuje walidację techniki SPME/LC-MS oraz zastosowanie jej do analizy próbek ludzkiej krwi pobranej przyżyciowo od pacjentów z zaburzeniami nastroju. Stosując tą metodę oznaczono leki należące do 6 klas substancji – trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych, selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny, leków przeciwdepresyjnych, przeciwpadaczkowych oraz przeciwpsychotycznych. Technika SPME/LC-MS umożliwiła prostą i szybką analizę skriningową 19 analitów należących do różnych grup leków i pozwoliła na uzyskanie akceptowalnych wartości parametrów walidacyjnych, takich jak współczynnik R2, LOD, LOQ, CV(%) oraz selektywność. Zastosowanie insertek umożliwiło zminimalizowanie objętości badanej próbki oraz rozpuszczalnika. Podczas analizy 35 próbek krwi pochodzącej od pacjentów z zaburzeniami nastroju udało się oznaczyć 12 leków (AMI, CIT, FLUX, PAR, SER, TRA, DUL, MIR, VEN, LAM, QUET, OLA), a najczęściej stosowanymi lekami były trazodon, sertralina, wenlafaksyna oraz duloksetyna. Dla wszystkich próbek pacjentów oznaczono stężenia leków i porównano je z zakresem dawki terapeutycznej oraz toksycznej.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorWietecha-Posłuszny, Renata - 132627 pl
dc.contributor.authorWojciechowska, Weronikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerMiśkowiec, Paweł - 142045 pl
dc.contributor.reviewerWietecha-Posłuszny, Renata - 132627 pl
dc.date.accessioned2021-06-24T21:34:29Z
dc.date.available2021-06-24T21:34:29Z
dc.date.submitted2021-06-21pl
dc.fieldofstudychemia medycznapl
dc.identifier.apddiploma-146538-237944pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/274792
dc.languageengpl
dc.subject.enSPME/LC-MS method, mood disorders, depression, bipolar disorder, psychoactive drugs, blood, trazodone, sertraline, venlafaxine, duloxetinepl
dc.subject.plmetoda SPME/LC-MS, zaburzenia nastroju, depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, leki psychoaktywne, krew, trazodon, sertralina, wenlafaksyna, duloksetynapl
dc.titleThe use of SPME/LC-MS method for analysis of human blood taken intravitally from patients with mood disorderspl
dc.title.alternativeZastosowanie metody SPME/LC-MS do analizy ludzkiej krwi pobranej przyżyciowo od pacjentów z zaburzeniami nastrojupl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This paper describes the validation of the SPME/LC-MS technique and its application to the analysis of human blood samples taken intravitally from patients with mood disorders. Using this method, drugs belonging to 6 different classes of substances were determined - TCAs, SSRIs, SNRIs, double serotonergic antidepressants, anticonvulsants and atypical neuroleptic. The SPME/LC-MS technique allowed for a simple and quick screening analysis of 19 analytes belonging to various drug groups and allowed for obtaining acceptable values of validation parameters, such as R2, LOD, LOQ, CV(%) and selectivity. The use of inserts enabled minimizing the volume of the tested sample and the solvent. During the analysis of 35 blood samples from patients with mood disorders, 12 drugs were determined (AMI, CIT, FLUX, PAR, SER, TRA, DUL, MIR, VEN, LAM, QUET, OLA), and the most commonly used drugs were trazodone, sertraline, venlafaxine and duloxetine. Drug concentrations were determined for all patient samples and were compared with the therapeutic and toxic dose ranges.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca opisuje walidację techniki SPME/LC-MS oraz zastosowanie jej do analizy próbek ludzkiej krwi pobranej przyżyciowo od pacjentów z zaburzeniami nastroju. Stosując tą metodę oznaczono leki należące do 6 klas substancji – trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych, selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny, leków przeciwdepresyjnych, przeciwpadaczkowych oraz przeciwpsychotycznych. Technika SPME/LC-MS umożliwiła prostą i szybką analizę skriningową 19 analitów należących do różnych grup leków i pozwoliła na uzyskanie akceptowalnych wartości parametrów walidacyjnych, takich jak współczynnik R2, LOD, LOQ, CV(%) oraz selektywność. Zastosowanie insertek umożliwiło zminimalizowanie objętości badanej próbki oraz rozpuszczalnika. Podczas analizy 35 próbek krwi pochodzącej od pacjentów z zaburzeniami nastroju udało się oznaczyć 12 leków (AMI, CIT, FLUX, PAR, SER, TRA, DUL, MIR, VEN, LAM, QUET, OLA), a najczęściej stosowanymi lekami były trazodon, sertralina, wenlafaksyna oraz duloksetyna. Dla wszystkich próbek pacjentów oznaczono stężenia leków i porównano je z zakresem dawki terapeutycznej oraz toksycznej.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Wietecha-Posłuszny, Renata - 132627
dc.contributor.authorpl
Wojciechowska, Weronika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Miśkowiec, Paweł - 142045
dc.contributor.reviewerpl
Wietecha-Posłuszny, Renata - 132627
dc.date.accessioned
2021-06-24T21:34:29Z
dc.date.available
2021-06-24T21:34:29Z
dc.date.submittedpl
2021-06-21
dc.fieldofstudypl
chemia medyczna
dc.identifier.apdpl
diploma-146538-237944
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/274792
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
SPME/LC-MS method, mood disorders, depression, bipolar disorder, psychoactive drugs, blood, trazodone, sertraline, venlafaxine, duloxetine
dc.subject.plpl
metoda SPME/LC-MS, zaburzenia nastroju, depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, leki psychoaktywne, krew, trazodon, sertralina, wenlafaksyna, duloksetyna
dc.titlepl
The use of SPME/LC-MS method for analysis of human blood taken intravitally from patients with mood disorders
dc.title.alternativepl
Zastosowanie metody SPME/LC-MS do analizy ludzkiej krwi pobranej przyżyciowo od pacjentów z zaburzeniami nastroju
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
32
Views per month
Views per city
Wroclaw
4
Krakow
3
Poznan
2
Warsaw
2
Brussels
1
Central
1
Dublin
1
Falkenstein
1
Palma
1
Prostyń
1

No access

No Thumbnail Available