Prawo o stowarzyszeniach w II RP.

master
dc.abstract.enThe object of my work is institution of association in II Polish Republic. Integrity consists from four chapters, have on purpose as fullest presentation of discussed theme. First chapter describe to situation of association in period annexation Poland. Second chapter is deeper analysis the main disposition President of Poland from 27th of October 1932 as bases of legal activities in II Polish Republic. Chapter III describe to characteristic of individual association. Chapter IV describe to supervision and character of state , as well as liquidation of association. Integrity presents analysis of numerous disposition and act, which were essential in presentation of above-mentioned theme.pl
dc.abstract.otherPrzedmiotem pracy jest problematyka związana z instytucją stowarzyszeń w II Rzeczypospolitej Polskiej. Całość składa się z 4 rozdziałów, mających na celu jak najpełniejsze przedstawienie omawianego tematu. Rozdział I skupia się na ukazaniu sytuacji stowarzyszeń w okresie zaborów Polski. Rozdział II to głębsza analiza głównego Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27.X.1932 r. jako podstawy prawnej działalności stowarzyszeń w II RP. Rozdział III poświęcony został charakterystyce poszczególnych stowarzyszeń. W rozdziale IV przedstawiono kierunek i charakter nadzoru państwowego, a także likwidację stowarzyszeń. Całość przedstawia analizę licznych rozporządzeń oraz ustaw, które były niezbędne w przedstawieniu powyższego tematu.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorMalec, Dorota - 130253 pl
dc.contributor.authorŁuszcz, Iwonapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerCichoń, Paweł - 127572 pl
dc.contributor.reviewerMalec, Dorota - 130253 pl
dc.date.accessioned2020-07-20T20:42:26Z
dc.date.available2020-07-20T20:42:26Z
dc.date.submitted2011-10-18pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-61971-120960pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175510
dc.subject.enAssociation, Disposition, Registration, Liquidationpl
dc.subject.otherstowarzyszenie, rozporządzenie, rejestracja, likwidacjapl
dc.titlePrawo o stowarzyszeniach w II RP.pl
dc.title.alternativeThe law on associations in the Second Republicpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The object of my work is institution of association in II Polish Republic. Integrity consists from four chapters, have on purpose as fullest presentation of discussed theme. First chapter describe to situation of association in period annexation Poland. Second chapter is deeper analysis the main disposition President of Poland from 27th of October 1932 as bases of legal activities in II Polish Republic. Chapter III describe to characteristic of individual association. Chapter IV describe to supervision and character of state , as well as liquidation of association. Integrity presents analysis of numerous disposition and act, which were essential in presentation of above-mentioned theme.
dc.abstract.otherpl
Przedmiotem pracy jest problematyka związana z instytucją stowarzyszeń w II Rzeczypospolitej Polskiej. Całość składa się z 4 rozdziałów, mających na celu jak najpełniejsze przedstawienie omawianego tematu. Rozdział I skupia się na ukazaniu sytuacji stowarzyszeń w okresie zaborów Polski. Rozdział II to głębsza analiza głównego Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27.X.1932 r. jako podstawy prawnej działalności stowarzyszeń w II RP. Rozdział III poświęcony został charakterystyce poszczególnych stowarzyszeń. W rozdziale IV przedstawiono kierunek i charakter nadzoru państwowego, a także likwidację stowarzyszeń. Całość przedstawia analizę licznych rozporządzeń oraz ustaw, które były niezbędne w przedstawieniu powyższego tematu.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Malec, Dorota - 130253
dc.contributor.authorpl
Łuszcz, Iwona
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Cichoń, Paweł - 127572
dc.contributor.reviewerpl
Malec, Dorota - 130253
dc.date.accessioned
2020-07-20T20:42:26Z
dc.date.available
2020-07-20T20:42:26Z
dc.date.submittedpl
2011-10-18
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-61971-120960
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175510
dc.subject.enpl
Association, Disposition, Registration, Liquidation
dc.subject.otherpl
stowarzyszenie, rozporządzenie, rejestracja, likwidacja
dc.titlepl
Prawo o stowarzyszeniach w II RP.
dc.title.alternativepl
The law on associations in the Second Republic
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Dublin
3
Wroclaw
2
Olesno
1
Ostrowiec Świętokrzyski
1

No access

No Thumbnail Available