Obraz relacji rodzinnych a sposób postrzegania własnego ciała u samotnych kobiet

master
dc.abstract.enThe aim of this study is to learn about chosen aspects of single women 's family life: parental attitudes, important events in the family life and transgenerational transmissions. The subjective assessment of the generational families of the respondents was important here. The focus was also on the possible relationship of these attitudes, messages and events with the body investment and perception of romantic relationships of these women.For this purpose, 9 women, whose age was in the range of 31-45 years and who were single for at least six months were examined. The study was qualitative - an in-depth interview and a genogram were used; the following quantitative methods were also used: The Questionnaire of Attachment Styles (KSP) and The Questionnaire of Retrospective Assessment of Parental Attitudes (KPR-Roc) by Mieczysław Plopa and the Body Investment Scale (BIS) by Israel Orbach and Mario Mikulincer.The results provided valuable information on the research questions posed. The participants showed great awareness of the importance of experiences in the generational family for their later life. The single women showed their criticism of the dysfunctional messages they received regarding gender roles, marriage or sexuality. Most of the examined women negatively assessed their family relations (especially their relations with their parents and relations between their parents) and were aware of their influence on their present romantic life and the body attitudes.pl
dc.abstract.plCelem niniejszego badania jest poznanie wybranych aspektów życia rodzinnego samotnych kobiet: postaw prezentowanych przez ich rodziców, ważnych wydarzeń w życiu rodziny oraz przekazów międzypokoleniowych. Istotna była tutaj subiektywna ocena rodzin generacyjnych osób badanych. Skupiono się również na możliwym związku owych postaw, przekazów i wydarzeń ze stosunkiem tychże kobiet do własnego ciała oraz do relacji romantycznych. W tym celu przebadano 9 kobiet, których wiek mieścił się w przedziale 31-45 lat i które w momencie badania były singielkami przynajmniej pół roku. Badanie miało charakter jakościowy - posłużono się narzędziem wywiadu pogłębionego oraz genogramu; użyto również następujących metod ilościowych: Kwestionariusza Stylów Przywiązaniowych (KSP) i Kwestionariusza Retrospektywnej Oceny Postaw Rodzicielskich (KPR-Roc) autorstwa Mieczysława Plopy oraz Skali Zaangażowania Wobec Ciała (BIS) autorstwa Israela Orbacha i Mario Mikulincera.Wyniki dostarczyły cennych informacji na postawione pytania badawcze. Singielki, które wzięły udział w badaniu, wykazały się dużą świadomością na temat znaczenia doświadczeń w rodzinie generacyjnej dla ich późniejszego życia. Kobiety krytycznie odnosiły się do otrzymanych dysfunkcjonalnych przekazów dotyczących między innymi ról płciowych, małżeństwa czy seksualności. Większość z nich negatywnie oceniała swoje relacje rodzinne (szczególnie ich relacje z rodzicami oraz stosunki pomiędzy rodzicami) oraz była świadoma ich wpływu na obecny stosunek do życia związkowego oraz na relację z ciałem.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWasilewska, Monika - 132543 pl
dc.contributor.authorSamek, Nataliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerWasilewska, Monika - 132543 pl
dc.contributor.reviewerTrzópek, Joanna - 132434 pl
dc.date.accessioned2021-03-24T22:31:01Z
dc.date.available2021-03-24T22:31:01Z
dc.date.submitted2021-03-23pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-140246-211688pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/268049
dc.languagepolpl
dc.subject.entransgenerational transmissions, parental attitudes, attachment styles, body investment, single womenpl
dc.subject.plprzekazy międzypokoleniowe, postawy rodzicielskie, style przywiązania, stosunek do ciała, singielkipl
dc.titleObraz relacji rodzinnych a sposób postrzegania własnego ciała u samotnych kobietpl
dc.title.alternativeA picture of family relationships and body investment of single womenpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this study is to learn about chosen aspects of single women 's family life: parental attitudes, important events in the family life and transgenerational transmissions. The subjective assessment of the generational families of the respondents was important here. The focus was also on the possible relationship of these attitudes, messages and events with the body investment and perception of romantic relationships of these women.For this purpose, 9 women, whose age was in the range of 31-45 years and who were single for at least six months were examined. The study was qualitative - an in-depth interview and a genogram were used; the following quantitative methods were also used: The Questionnaire of Attachment Styles (KSP) and The Questionnaire of Retrospective Assessment of Parental Attitudes (KPR-Roc) by Mieczysław Plopa and the Body Investment Scale (BIS) by Israel Orbach and Mario Mikulincer.The results provided valuable information on the research questions posed. The participants showed great awareness of the importance of experiences in the generational family for their later life. The single women showed their criticism of the dysfunctional messages they received regarding gender roles, marriage or sexuality. Most of the examined women negatively assessed their family relations (especially their relations with their parents and relations between their parents) and were aware of their influence on their present romantic life and the body attitudes.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszego badania jest poznanie wybranych aspektów życia rodzinnego samotnych kobiet: postaw prezentowanych przez ich rodziców, ważnych wydarzeń w życiu rodziny oraz przekazów międzypokoleniowych. Istotna była tutaj subiektywna ocena rodzin generacyjnych osób badanych. Skupiono się również na możliwym związku owych postaw, przekazów i wydarzeń ze stosunkiem tychże kobiet do własnego ciała oraz do relacji romantycznych. W tym celu przebadano 9 kobiet, których wiek mieścił się w przedziale 31-45 lat i które w momencie badania były singielkami przynajmniej pół roku. Badanie miało charakter jakościowy - posłużono się narzędziem wywiadu pogłębionego oraz genogramu; użyto również następujących metod ilościowych: Kwestionariusza Stylów Przywiązaniowych (KSP) i Kwestionariusza Retrospektywnej Oceny Postaw Rodzicielskich (KPR-Roc) autorstwa Mieczysława Plopy oraz Skali Zaangażowania Wobec Ciała (BIS) autorstwa Israela Orbacha i Mario Mikulincera.Wyniki dostarczyły cennych informacji na postawione pytania badawcze. Singielki, które wzięły udział w badaniu, wykazały się dużą świadomością na temat znaczenia doświadczeń w rodzinie generacyjnej dla ich późniejszego życia. Kobiety krytycznie odnosiły się do otrzymanych dysfunkcjonalnych przekazów dotyczących między innymi ról płciowych, małżeństwa czy seksualności. Większość z nich negatywnie oceniała swoje relacje rodzinne (szczególnie ich relacje z rodzicami oraz stosunki pomiędzy rodzicami) oraz była świadoma ich wpływu na obecny stosunek do życia związkowego oraz na relację z ciałem.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Wasilewska, Monika - 132543
dc.contributor.authorpl
Samek, Natalia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Wasilewska, Monika - 132543
dc.contributor.reviewerpl
Trzópek, Joanna - 132434
dc.date.accessioned
2021-03-24T22:31:01Z
dc.date.available
2021-03-24T22:31:01Z
dc.date.submittedpl
2021-03-23
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-140246-211688
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/268049
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
transgenerational transmissions, parental attitudes, attachment styles, body investment, single women
dc.subject.plpl
przekazy międzypokoleniowe, postawy rodzicielskie, style przywiązania, stosunek do ciała, singielki
dc.titlepl
Obraz relacji rodzinnych a sposób postrzegania własnego ciała u samotnych kobiet
dc.title.alternativepl
A picture of family relationships and body investment of single women
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
105
Views per month
Views per city
Krakow
19
Warsaw
13
Wroclaw
8
Poznan
7
Lodz
4
Szczecin
4
Gdansk
3
Gdynia
3
Katowice
3
Lublin
3

No access

No Thumbnail Available