Medyczny wymiar tranzycji w Polsce

master
dc.abstract.enThe research deals with the subject of transgenderism in Poland, specifically its medical aspect. I define the medical aspect as access to appropriate health care, access to specialist gender-affirming treatments and necessary medicines, as well as the quality of all services offered.I conducted mixed research - in-depth interviews and a survey to get a full picture of the situation of transgender people. I recruited 12 people for qualitative research, and 153 transgender people responded to the survey.I conducted the research according to the gender sensitive approach.The research is aimed at getting to know the feelings, opinions and emotions, as well as identifying the needs of transgender people in the medical aspect of transgenderism, which is complicated in Poland. This is to depart from the current discourse, which is mainly focused on medical and/or legal issues. I followed the general way of proceeding, the subsequent stages of going through the transition process and the emotions that accompany them. There is no one top-down path imposed by Polish law, so each experience will be unique and individual for each person. The main research thesis is transgender people in Poland are discriminated against in the medical dimension.pl
dc.abstract.plPraca podejmuje tematykę transpłciowości w Polsce, a konkretnie jej medycznego aspektu. Aspekt medyczny rozumiem jako dostęp do ochrony zdrowia, dostęp do odpowiedniej opieki zdrowotnej, dostęp do specjalistycznych zabiegów afirmujących płeć i niezbędnych leków, a także jakość wszystkich oferowanych usług.Przeprowadziłam badania mieszane – wywiady pogłębione i ankietę, by uzyskać pełny obraz sytuacji osób transpłciowych. Zrekrutowałam 12 osób do badań jakościowych, a na ankietę odpowiedziało 153 osoby transpłciowe.Badania przeprowadziłam w myśl gender sensitive approach. Badania mają na celu bliższe poznanie odczuć, opinii i emocji, a także rozpoznanie potrzeb osób transpłciowych w medycznym aspekcie transpłciowości, który w Polsce jest skomplikowany. Ma to na celu wyjście z dotychczasowego dyskursu, który głównie skupiony jest na kwestiach medycznych lub/i prawnych. Prześledziłam ogólną drogę postępowania, kolejne etapy przechodzenia przez proces tranzycji i emocje, jakie im towarzyszą. Nie ma jednej odgórnie narzuconej ścieżki przez polskie prawo, zatem każde doświadczenie będzie unikalne i indywidualne dla każdej osoby. Główna teza badawcza brzmi: osoby transpłciowe w Polsce są dyskryminowane w wymiarze medycznym.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSlany, Krystyna - 131924 pl
dc.contributor.authorKapciak, Zuzannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerSlany, Krystyna - 131924 pl
dc.contributor.reviewerStruzik, Justynapl
dc.date.accessioned2023-07-17T22:21:29Z
dc.date.available2023-07-17T22:21:29Z
dc.date.submitted2023-07-12pl
dc.fieldofstudysocjologiapl
dc.identifier.apddiploma-169057-245810pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/316795
dc.languagepolpl
dc.subject.entransition, gender transition, transgender, gender non-conformity, non-binary, LGBTQ+, medicine, medical dimension, medical transition, gender reassignmentpl
dc.subject.pltranzycja, tranzycja płciowa, transpłciowość, niezgodność płciowa, niebinarność, LGBTQ+, medycyna, wymiar medyczny, tranzycja medyczna, korekta płcipl
dc.titleMedyczny wymiar tranzycji w Polscepl
dc.title.alternativeMedical dimension of transition in Polandpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The research deals with the subject of transgenderism in Poland, specifically its medical aspect. I define the medical aspect as access to appropriate health care, access to specialist gender-affirming treatments and necessary medicines, as well as the quality of all services offered.I conducted mixed research - in-depth interviews and a survey to get a full picture of the situation of transgender people. I recruited 12 people for qualitative research, and 153 transgender people responded to the survey.I conducted the research according to the gender sensitive approach.The research is aimed at getting to know the feelings, opinions and emotions, as well as identifying the needs of transgender people in the medical aspect of transgenderism, which is complicated in Poland. This is to depart from the current discourse, which is mainly focused on medical and/or legal issues. I followed the general way of proceeding, the subsequent stages of going through the transition process and the emotions that accompany them. There is no one top-down path imposed by Polish law, so each experience will be unique and individual for each person. The main research thesis is transgender people in Poland are discriminated against in the medical dimension.
dc.abstract.plpl
Praca podejmuje tematykę transpłciowości w Polsce, a konkretnie jej medycznego aspektu. Aspekt medyczny rozumiem jako dostęp do ochrony zdrowia, dostęp do odpowiedniej opieki zdrowotnej, dostęp do specjalistycznych zabiegów afirmujących płeć i niezbędnych leków, a także jakość wszystkich oferowanych usług.Przeprowadziłam badania mieszane – wywiady pogłębione i ankietę, by uzyskać pełny obraz sytuacji osób transpłciowych. Zrekrutowałam 12 osób do badań jakościowych, a na ankietę odpowiedziało 153 osoby transpłciowe.Badania przeprowadziłam w myśl gender sensitive approach. Badania mają na celu bliższe poznanie odczuć, opinii i emocji, a także rozpoznanie potrzeb osób transpłciowych w medycznym aspekcie transpłciowości, który w Polsce jest skomplikowany. Ma to na celu wyjście z dotychczasowego dyskursu, który głównie skupiony jest na kwestiach medycznych lub/i prawnych. Prześledziłam ogólną drogę postępowania, kolejne etapy przechodzenia przez proces tranzycji i emocje, jakie im towarzyszą. Nie ma jednej odgórnie narzuconej ścieżki przez polskie prawo, zatem każde doświadczenie będzie unikalne i indywidualne dla każdej osoby. Główna teza badawcza brzmi: osoby transpłciowe w Polsce są dyskryminowane w wymiarze medycznym.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Slany, Krystyna - 131924
dc.contributor.authorpl
Kapciak, Zuzanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Slany, Krystyna - 131924
dc.contributor.reviewerpl
Struzik, Justyna
dc.date.accessioned
2023-07-17T22:21:29Z
dc.date.available
2023-07-17T22:21:29Z
dc.date.submittedpl
2023-07-12
dc.fieldofstudypl
socjologia
dc.identifier.apdpl
diploma-169057-245810
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/316795
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
transition, gender transition, transgender, gender non-conformity, non-binary, LGBTQ+, medicine, medical dimension, medical transition, gender reassignment
dc.subject.plpl
tranzycja, tranzycja płciowa, transpłciowość, niezgodność płciowa, niebinarność, LGBTQ+, medycyna, wymiar medyczny, tranzycja medyczna, korekta płci
dc.titlepl
Medyczny wymiar tranzycji w Polsce
dc.title.alternativepl
Medical dimension of transition in Poland
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
26
Views per month
Views per city
Bedlno
5
Warsaw
4
Bydgoszcz
2
Trzemeszno
2
Gdansk
1
Gdynia
1
Krakow
1
Oświęcim
1
Pasadena
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available
Collections