Poczucie własnej wartości osoby uzależnionej od alkoholu

licenciate
dc.abstract.enIntroduction: Alcohol abuse is a serious problem in modern society. Long-term, systematic consumption of alcohol leads to addiction, mental and nervous system disorders and deterioration of physical health. Alcoholic illness is characterized by a lack of control of the of alcoholic products consumption, increased tolerance to alcohol, alcohol craving, resignationfrom previous interests and conscious ignoring the side effects of alcohol abuse. It can lead to serious problems in professional life, such as job loss and personal difficulties, which is related to the deterioration of, for example, family relationships. This results in a decrease in self-esteem, which negatively affects the treatment of addiction.Goal of the research: The goal of the research was to assess the self-esteem of a person addicted to alcohol.Material and methods: A 37-year-old female patient, addicted to alcohol from the age of 20, participated in the study. The study uses the casuistic method, i.e. a study of an individual case. The main techniques used to examine a patient are questionnaires and scales, documentation analysis, observation as well as anthropometric and vital functions measurements. The main research tools used in the work were the original questionnaire, M. Rosenberg's SES self-assessment scale sheet and the patient's medical documentation.Results: The result obtained using the SES scale - 25 points, was included in the third sten range and allowed to determine that the patient has low self-esteem. The respondent claimed that she had always had low self-esteem, and alcohol abuse lowered it even more, which also resulted in a low mood and a feeling of being depressed.Conclusions: In the opinion of the respondent, alcohol abuse largely worsened her family relations and created slight difficulties in keeping and finding a job. The patient admitted that recently she had a worse mood, emotional lability, pessimistic thoughts. In order to raise self-esteem, patient tries to improve the relationship with her daughter, who shows her support in treating alcoholism.pl
dc.abstract.plWstęp: Nadużywanie alkoholu jest poważnym problemem we współczesnym społeczeństwie. Długotrwałe, systematyczne spożywanie alkoholu prędzej czy później prowadzi do uzależnienia, zaburzeń psychicznych i układu nerwowego oraz pogorszenia zdrowia fizycznego. Choroba alkoholowa charakteryzuje się brakiem kontroli spożycia wyrobów alkoholowych, podwyższeniem tolerancji na alkohol, głodem alkoholowym, rezygnacją z dotychczasowych zainteresowań oraz świadomym ignorowaniem skutków ubocznych nadużywania alkoholu. Może prowadzić do poważnych problemów w życiu zawodowym, takich jak utrata pracy i osobistym, co jest związane z pogorszeniem się np. relacji rodzinnych. Skutkuje to obniżeniem samooceny, które negatywnie wpływa na przebieg i leczenie uzależnienia. Cel pracy: Celem pracy była ocena poczucia własnej wartości osoby uzależnionej od alkoholu.Materiał i metody: W badaniu uczestniczyła 37-letnia pacjentka, uzależniona od alkoholu od około 20 roku życia. W pracy zastosowano metodę kazuistyczną, czyli studium indywidualnego przypadku. Główne techniki użyte do badania pacjentki to ankiety i skali, analiza dokumentacji, obserwacja oraz pomiary antropometryczne i funkcji życiowych. Jako główne narzędzia badawcze w pracy wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety, arkusz skali samooceny SES M. Rosenberga i dokumentację medyczną badanej.Wyniki: Wynik uzyskany przy użyciu skali SES - 25 punktów, zawarł się w trzecim przedziale stenowym i pozwolił określić, że pacjentka ma niskie poczucie własnej wartości. Badana twierdziła, że zawsze miała niską samoocenę, a nadużywanie alkoholu obniżyło ją jeszcze bardziej, co poskutkowało również obniżonym nastrojem i poczuciem przygnębienia.Wnioski: W opinii respondentki nadużywanie alkoholu w dużej mierze pogorszyło jej relacje w rodzinie i w nieznacznym stopniu stworzyło trudności w utrzymaniu i poszukiwaniu pracy. Pacjentka przyznawała, że ostatnio ma gorszy nastrój, labilność emocjonalną, pesymistyczne myśli. W celu podniesienia samooceny próbuje poprawiać swoje stosunki z córką, która okazuje jej wsparcie w leczeniu choroby alkoholowej.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorCzyżowicz, Katarzyna - 129130 pl
dc.contributor.authorMaksymova, Martapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerCzyżowicz, Katarzyna - 129130 pl
dc.contributor.reviewerWojtas, Katarzyna - 133813 pl
dc.date.accessioned2020-08-27T14:15:06Z
dc.date.available2020-08-27T14:15:06Z
dc.date.submitted2020-08-24pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-144244-243543pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/244823
dc.languagepolpl
dc.subject.enalcoholism, self-esteem, SES scalepl
dc.subject.plchoroba alkoholowa, poczucie własnej wartości, skala SESpl
dc.titlePoczucie własnej wartości osoby uzależnionej od alkoholupl
dc.title.alternativeSelf-esteem of an alcohol addictpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Alcohol abuse is a serious problem in modern society. Long-term, systematic consumption of alcohol leads to addiction, mental and nervous system disorders and deterioration of physical health. Alcoholic illness is characterized by a lack of control of the of alcoholic products consumption, increased tolerance to alcohol, alcohol craving, resignationfrom previous interests and conscious ignoring the side effects of alcohol abuse. It can lead to serious problems in professional life, such as job loss and personal difficulties, which is related to the deterioration of, for example, family relationships. This results in a decrease in self-esteem, which negatively affects the treatment of addiction.Goal of the research: The goal of the research was to assess the self-esteem of a person addicted to alcohol.Material and methods: A 37-year-old female patient, addicted to alcohol from the age of 20, participated in the study. The study uses the casuistic method, i.e. a study of an individual case. The main techniques used to examine a patient are questionnaires and scales, documentation analysis, observation as well as anthropometric and vital functions measurements. The main research tools used in the work were the original questionnaire, M. Rosenberg's SES self-assessment scale sheet and the patient's medical documentation.Results: The result obtained using the SES scale - 25 points, was included in the third sten range and allowed to determine that the patient has low self-esteem. The respondent claimed that she had always had low self-esteem, and alcohol abuse lowered it even more, which also resulted in a low mood and a feeling of being depressed.Conclusions: In the opinion of the respondent, alcohol abuse largely worsened her family relations and created slight difficulties in keeping and finding a job. The patient admitted that recently she had a worse mood, emotional lability, pessimistic thoughts. In order to raise self-esteem, patient tries to improve the relationship with her daughter, who shows her support in treating alcoholism.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Nadużywanie alkoholu jest poważnym problemem we współczesnym społeczeństwie. Długotrwałe, systematyczne spożywanie alkoholu prędzej czy później prowadzi do uzależnienia, zaburzeń psychicznych i układu nerwowego oraz pogorszenia zdrowia fizycznego. Choroba alkoholowa charakteryzuje się brakiem kontroli spożycia wyrobów alkoholowych, podwyższeniem tolerancji na alkohol, głodem alkoholowym, rezygnacją z dotychczasowych zainteresowań oraz świadomym ignorowaniem skutków ubocznych nadużywania alkoholu. Może prowadzić do poważnych problemów w życiu zawodowym, takich jak utrata pracy i osobistym, co jest związane z pogorszeniem się np. relacji rodzinnych. Skutkuje to obniżeniem samooceny, które negatywnie wpływa na przebieg i leczenie uzależnienia. Cel pracy: Celem pracy była ocena poczucia własnej wartości osoby uzależnionej od alkoholu.Materiał i metody: W badaniu uczestniczyła 37-letnia pacjentka, uzależniona od alkoholu od około 20 roku życia. W pracy zastosowano metodę kazuistyczną, czyli studium indywidualnego przypadku. Główne techniki użyte do badania pacjentki to ankiety i skali, analiza dokumentacji, obserwacja oraz pomiary antropometryczne i funkcji życiowych. Jako główne narzędzia badawcze w pracy wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety, arkusz skali samooceny SES M. Rosenberga i dokumentację medyczną badanej.Wyniki: Wynik uzyskany przy użyciu skali SES - 25 punktów, zawarł się w trzecim przedziale stenowym i pozwolił określić, że pacjentka ma niskie poczucie własnej wartości. Badana twierdziła, że zawsze miała niską samoocenę, a nadużywanie alkoholu obniżyło ją jeszcze bardziej, co poskutkowało również obniżonym nastrojem i poczuciem przygnębienia.Wnioski: W opinii respondentki nadużywanie alkoholu w dużej mierze pogorszyło jej relacje w rodzinie i w nieznacznym stopniu stworzyło trudności w utrzymaniu i poszukiwaniu pracy. Pacjentka przyznawała, że ostatnio ma gorszy nastrój, labilność emocjonalną, pesymistyczne myśli. W celu podniesienia samooceny próbuje poprawiać swoje stosunki z córką, która okazuje jej wsparcie w leczeniu choroby alkoholowej.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Czyżowicz, Katarzyna - 129130
dc.contributor.authorpl
Maksymova, Marta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Czyżowicz, Katarzyna - 129130
dc.contributor.reviewerpl
Wojtas, Katarzyna - 133813
dc.date.accessioned
2020-08-27T14:15:06Z
dc.date.available
2020-08-27T14:15:06Z
dc.date.submittedpl
2020-08-24
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-144244-243543
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/244823
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
alcoholism, self-esteem, SES scale
dc.subject.plpl
choroba alkoholowa, poczucie własnej wartości, skala SES
dc.titlepl
Poczucie własnej wartości osoby uzależnionej od alkoholu
dc.title.alternativepl
Self-esteem of an alcohol addict
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
766
Views per month
Views per city
Warsaw
164
Katowice
41
Krakow
34
Wroclaw
29
Poznan
23
Bydgoszcz
14
Gdansk
14
Lodz
9
Lublin
7
Olesnica
7

No access

No Thumbnail Available