Rachunkowość bankowa na przykładzie banku ING Bank Śląski S.A.

master
dc.abstract.enBanking sector is the major part of money market of every existing economy. The most important role is played by banks which due to global changes adjust their activity to the market's needs - mostly to the needs of the potential clients. Each bank has to prompt the clients to buy their goods and services by marketing strategies' diversification. Bank's main goal is to maximize its income. It is important for its clients to familiarize with the bank's situation and understand its financial situation. The thesis presents the analysys of bank's accountancy based mostly on financial analysys and index's analysys. The first chapter presents basic information about the bank. The second chapter shows the principals of bank's accountancy. The third chapter contains information about indexes used by banks in order to examine bank's financial situation. The fourth chapter presents the calculations necessary to examine the financial situation of ING Bank Śląski S.A. The research used in the thesis consisted of literature studies and analysys of financial statements of ING Bank Śląski S.A.pl
dc.abstract.plSektor bankowy jest głównym elementem rynku pieniężnego wszystkich istniejących gospodarek. Priorytetową rolę pełnią tutaj przede wszystkim banki, które dzięki globalnym zmianom wciąż dostosowują swoją działalność do potrzeb rynku, a przede wszystkim klientów. Wszystkie przedsiębiorstwa bankowe mają na celu przekonać odbiorców do korzystania z ich produktów i usług, dlatego też zdywersyfikują oferty poprzez odpowiednią strategię marketingową. Głównym celem banku jest maksymalizacja zysku, więc ważne dla wszystkich interesariuszy jest poznanie przedsiębiorstwa z każdej możliwej strony, a przede wszystkim dokładne zrozumienie analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Praca przedstawia analizę rachunkowości bankowej, opartej przede wszystkim na analizie finansowej banku oraz analizie wskaźnikowej. Rozdział 1 prezentuje podstawowe informacje dotyczące banku. Natomiast w rozdziale 2 ukazane zostały podstawy rachunkowości bankowej. Rozdział 3 zawiera wiadomości na temat różnych wskaźników używanych przez bank w celu dokładnej analizy przedsiębiorstwa. Rozdział 4 prezentuje własne obliczenia i próbę oceny sytuacji finansowej ING Banku Śląskiego S.A. Na metodę badawczą wykorzystaną w pracy składały się studia literaturowe oraz analiza sprawozdań finansowych na podstawie ING Banku Śląskiego S.A.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorBauer, Kinga - 127260 pl
dc.contributor.authorGozdek, Agatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerSurdykowska, Stanisława - 132168 pl
dc.contributor.reviewerBauer, Kinga - 127260 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T13:34:14Z
dc.date.available2020-07-24T13:34:14Z
dc.date.submitted2012-10-30pl
dc.fieldofstudyrachunkowość i zarządzanie finansamipl
dc.identifier.apddiploma-72176-82558pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/185202
dc.languagepolpl
dc.subject.enbank – bank's accountancy – financial statement – indexpl
dc.subject.plbank – rachunkowość bankowa – sprawozdanie finansowe – wskaźnikipl
dc.titleRachunkowość bankowa na przykładzie banku ING Bank Śląski S.A.pl
dc.title.alternativeThe accountancy of commercial bank. Case study of ING Bank Śląski S.A.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Banking sector is the major part of money market of every existing economy. The most important role is played by banks which due to global changes adjust their activity to the market's needs - mostly to the needs of the potential clients. Each bank has to prompt the clients to buy their goods and services by marketing strategies' diversification. Bank's main goal is to maximize its income. It is important for its clients to familiarize with the bank's situation and understand its financial situation. The thesis presents the analysys of bank's accountancy based mostly on financial analysys and index's analysys. The first chapter presents basic information about the bank. The second chapter shows the principals of bank's accountancy. The third chapter contains information about indexes used by banks in order to examine bank's financial situation. The fourth chapter presents the calculations necessary to examine the financial situation of ING Bank Śląski S.A. The research used in the thesis consisted of literature studies and analysys of financial statements of ING Bank Śląski S.A.
dc.abstract.plpl
Sektor bankowy jest głównym elementem rynku pieniężnego wszystkich istniejących gospodarek. Priorytetową rolę pełnią tutaj przede wszystkim banki, które dzięki globalnym zmianom wciąż dostosowują swoją działalność do potrzeb rynku, a przede wszystkim klientów. Wszystkie przedsiębiorstwa bankowe mają na celu przekonać odbiorców do korzystania z ich produktów i usług, dlatego też zdywersyfikują oferty poprzez odpowiednią strategię marketingową. Głównym celem banku jest maksymalizacja zysku, więc ważne dla wszystkich interesariuszy jest poznanie przedsiębiorstwa z każdej możliwej strony, a przede wszystkim dokładne zrozumienie analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Praca przedstawia analizę rachunkowości bankowej, opartej przede wszystkim na analizie finansowej banku oraz analizie wskaźnikowej. Rozdział 1 prezentuje podstawowe informacje dotyczące banku. Natomiast w rozdziale 2 ukazane zostały podstawy rachunkowości bankowej. Rozdział 3 zawiera wiadomości na temat różnych wskaźników używanych przez bank w celu dokładnej analizy przedsiębiorstwa. Rozdział 4 prezentuje własne obliczenia i próbę oceny sytuacji finansowej ING Banku Śląskiego S.A. Na metodę badawczą wykorzystaną w pracy składały się studia literaturowe oraz analiza sprawozdań finansowych na podstawie ING Banku Śląskiego S.A.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Bauer, Kinga - 127260
dc.contributor.authorpl
Gozdek, Agata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Surdykowska, Stanisława - 132168
dc.contributor.reviewerpl
Bauer, Kinga - 127260
dc.date.accessioned
2020-07-24T13:34:14Z
dc.date.available
2020-07-24T13:34:14Z
dc.date.submittedpl
2012-10-30
dc.fieldofstudypl
rachunkowość i zarządzanie finansami
dc.identifier.apdpl
diploma-72176-82558
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/185202
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
bank – bank's accountancy – financial statement – index
dc.subject.plpl
bank – rachunkowość bankowa – sprawozdanie finansowe – wskaźniki
dc.titlepl
Rachunkowość bankowa na przykładzie banku ING Bank Śląski S.A.
dc.title.alternativepl
The accountancy of commercial bank. Case study of ING Bank Śląski S.A.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
100
Views per month
Views per city
Krakow
16
Warsaw
15
Katowice
9
Rzeszów
5
Wroclaw
4
Bialystok
3
Zabrze
3
Gdansk
2
Legionowo
2
Oborniki
2

No access

No Thumbnail Available