Dostępność serwisów internetowych. Wytyczne WCAG i komunikacja wizualna

licenciate
dc.abstract.enThe integral part of this thesis is the website about Web Content Accessibility Guidelines and the accessibility of websites.Accessibility is a crucial part of websites. It means creating content adapted to the largest audience possible, including people with disabilities. For the website to be accessible, developers must comply with general recommendations, with the Web Content Accessibility Guidelines being the leading standard.The aim of the work was to create a website that provides information about WCAG guidelines with multimedia and basic knowledge about the accessibility of websites.pl
dc.abstract.plIntegralną częścią niniejszej pracy dyplomowej jest serwis internetowy poświęcony wytycznym Web Content Accessibility Guidelines oraz dostępności serwisów internetowych.Dostępność jest istotnym elementem serwisów internetowych. Oznacza tworzenie treści dostosowanych dla jak największego grona odbiorców, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Aby serwis internetowy był dostępny, twórcy muszą stosować się do odgórnych zaleceń, gdzie głównym standardem jest dokument Web Content Accessibility Guidelines.Celem pracy było stworzenie serwisu internetowego, który dostarcza informacje o wytycznych WCAG w sposób multimedialny oraz podstawową wiedzę o dostępności w Internecie.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorKonior, Jerzy - 100003 pl
dc.contributor.authorRuszel, Weronikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerLubaszewski, Wiesław - 130019 pl
dc.contributor.reviewerKonior, Jerzy - 100003 pl
dc.date.accessioned2022-09-14T21:36:12Z
dc.date.available2022-09-14T21:36:12Z
dc.date.submitted2022-09-14pl
dc.fieldofstudyelektroniczne przetwarzanie informacjipl
dc.identifier.apddiploma-157745-276151pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/299372
dc.languagepolpl
dc.subject.enwebsite, accessibility, WCAG, Web Content Accessibility Guidelines, visual communication, WWW, Internet, webpl
dc.subject.plserwis internetowy, dostępność, WCAG, Wytyczne dla dostępności treści internetowych, komunikacja wizualna, WWW, Internet, siećpl
dc.titleDostępność serwisów internetowych. Wytyczne WCAG i komunikacja wizualnapl
dc.title.alternativeAccessibility of websites. WCAG guidelines and visual communicationpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The integral part of this thesis is the website about Web Content Accessibility Guidelines and the accessibility of websites.Accessibility is a crucial part of websites. It means creating content adapted to the largest audience possible, including people with disabilities. For the website to be accessible, developers must comply with general recommendations, with the Web Content Accessibility Guidelines being the leading standard.The aim of the work was to create a website that provides information about WCAG guidelines with multimedia and basic knowledge about the accessibility of websites.
dc.abstract.plpl
Integralną częścią niniejszej pracy dyplomowej jest serwis internetowy poświęcony wytycznym Web Content Accessibility Guidelines oraz dostępności serwisów internetowych.Dostępność jest istotnym elementem serwisów internetowych. Oznacza tworzenie treści dostosowanych dla jak największego grona odbiorców, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Aby serwis internetowy był dostępny, twórcy muszą stosować się do odgórnych zaleceń, gdzie głównym standardem jest dokument Web Content Accessibility Guidelines.Celem pracy było stworzenie serwisu internetowego, który dostarcza informacje o wytycznych WCAG w sposób multimedialny oraz podstawową wiedzę o dostępności w Internecie.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Konior, Jerzy - 100003
dc.contributor.authorpl
Ruszel, Weronika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Lubaszewski, Wiesław - 130019
dc.contributor.reviewerpl
Konior, Jerzy - 100003
dc.date.accessioned
2022-09-14T21:36:12Z
dc.date.available
2022-09-14T21:36:12Z
dc.date.submittedpl
2022-09-14
dc.fieldofstudypl
elektroniczne przetwarzanie informacji
dc.identifier.apdpl
diploma-157745-276151
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/299372
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
website, accessibility, WCAG, Web Content Accessibility Guidelines, visual communication, WWW, Internet, web
dc.subject.plpl
serwis internetowy, dostępność, WCAG, Wytyczne dla dostępności treści internetowych, komunikacja wizualna, WWW, Internet, sieć
dc.titlepl
Dostępność serwisów internetowych. Wytyczne WCAG i komunikacja wizualna
dc.title.alternativepl
Accessibility of websites. WCAG guidelines and visual communication
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
17
Views per month
Views per city
Krakow
12
Gliwice
1
Modlnica
1
Skawina
1
Tyczyn
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available