Rola rajów podatkowych w globalnej gospodarce

master
dc.abstract.enTax havens are associated mainly with picturesque, exotic parts of the world, which create a haven for billionaires and their fortunes before the tax administration. However, the importance of these specific areas in the modern global world economy increases steadily. Currently, in connection with the disappearance of barriers to the flow of information, capital and services as well as the transformation of the world into a "global economy", the use of tax havens greatly promotes. The main goal of this work is to show the role played by tax havens in the global economy. The paper presents an analysis of the differences between the two tax havens: Cyprus and the Isle of Jersey. The most important phenomenon of binding to the occurrence of tax havens was a tax competition, which is often defined as a harmful tax competition. Tax systems of states and politics of tax havens are the most clear example of interstate tax competition between tax jurisdictions and raise huge opposition of the international community, especially the developed countries, whose main objective is to protect their own economies and fiscal impacts.pl
dc.abstract.plRaje podatkowe kojarzone są głównie z malowniczymi, egzotycznymi zakątkami świata, które tworzą schronienie dla miliarderów i ich fortun przed administracją podatkową. Jednak znaczenie tych specyficznych obszarów we współczesnej globalnej gospodarce światowej zwiększa się systematycznie. Obecnie, w związku z zanikiem barier w przepływie informacji, kapitału i usług a także przekształcania się świata w „globalną gospodarkę”, korzystanie z rajów podatkowych znacznie się upowszechnia. Głównym celem pracy jest pokazanie jaką rolę odgrywają raje podatkowe w globalnej gospodarce. W pracy przedstawiono analizę różnic podatkowych pomiędzy dwoma rajami podatkowymi: Cypru i Wyspy Jersey. Najważniejszym zjawiskiem wiążącym się z występowaniem rajów podatkowych okazała się konkurencja podatkowa, która definiowana jest często jako szkodliwa konkurencja podatkowa. Systemy podatkowe państw oraz polityka rajów podatkowych stanowią najbardziej klarowny przykład międzypaństwowej konkurencji podatkowej pomiędzy jurysdykcjami podatkowymi oraz budzą ogromny sprzeciw społeczności międzynarodowej, przede wszystkim krajów wysokorozwiniętych, których głównym celem jest ochrona własnych gospodarek oraz wpływów fiskalnych.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKutera, Małgorzata - 129804 pl
dc.contributor.authorKij, Mariolapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerSurdykowska, Stanisława - 132168 pl
dc.contributor.reviewerKutera, Małgorzata - 129804 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T02:28:03Z
dc.date.available2020-07-25T02:28:03Z
dc.date.submitted2014-07-07pl
dc.fieldofstudyekonomia międzynarodowapl
dc.identifier.apddiploma-88737-168703pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197236
dc.languagepolpl
dc.subject.entax havens - tax competition - taxes - tax systems - tax evasionpl
dc.subject.plraje podatkowe - konkurencja podatkowa – podatki - systemy podatkowe - unikanie podatkówpl
dc.titleRola rajów podatkowych w globalnej gospodarcepl
dc.title.alternativeThe role of tax havens in the global economypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Tax havens are associated mainly with picturesque, exotic parts of the world, which create a haven for billionaires and their fortunes before the tax administration. However, the importance of these specific areas in the modern global world economy increases steadily. Currently, in connection with the disappearance of barriers to the flow of information, capital and services as well as the transformation of the world into a "global economy", the use of tax havens greatly promotes. The main goal of this work is to show the role played by tax havens in the global economy. The paper presents an analysis of the differences between the two tax havens: Cyprus and the Isle of Jersey. The most important phenomenon of binding to the occurrence of tax havens was a tax competition, which is often defined as a harmful tax competition. Tax systems of states and politics of tax havens are the most clear example of interstate tax competition between tax jurisdictions and raise huge opposition of the international community, especially the developed countries, whose main objective is to protect their own economies and fiscal impacts.
dc.abstract.plpl
Raje podatkowe kojarzone są głównie z malowniczymi, egzotycznymi zakątkami świata, które tworzą schronienie dla miliarderów i ich fortun przed administracją podatkową. Jednak znaczenie tych specyficznych obszarów we współczesnej globalnej gospodarce światowej zwiększa się systematycznie. Obecnie, w związku z zanikiem barier w przepływie informacji, kapitału i usług a także przekształcania się świata w „globalną gospodarkę”, korzystanie z rajów podatkowych znacznie się upowszechnia. Głównym celem pracy jest pokazanie jaką rolę odgrywają raje podatkowe w globalnej gospodarce. W pracy przedstawiono analizę różnic podatkowych pomiędzy dwoma rajami podatkowymi: Cypru i Wyspy Jersey. Najważniejszym zjawiskiem wiążącym się z występowaniem rajów podatkowych okazała się konkurencja podatkowa, która definiowana jest często jako szkodliwa konkurencja podatkowa. Systemy podatkowe państw oraz polityka rajów podatkowych stanowią najbardziej klarowny przykład międzypaństwowej konkurencji podatkowej pomiędzy jurysdykcjami podatkowymi oraz budzą ogromny sprzeciw społeczności międzynarodowej, przede wszystkim krajów wysokorozwiniętych, których głównym celem jest ochrona własnych gospodarek oraz wpływów fiskalnych.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kutera, Małgorzata - 129804
dc.contributor.authorpl
Kij, Mariola
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Surdykowska, Stanisława - 132168
dc.contributor.reviewerpl
Kutera, Małgorzata - 129804
dc.date.accessioned
2020-07-25T02:28:03Z
dc.date.available
2020-07-25T02:28:03Z
dc.date.submittedpl
2014-07-07
dc.fieldofstudypl
ekonomia międzynarodowa
dc.identifier.apdpl
diploma-88737-168703
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197236
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
tax havens - tax competition - taxes - tax systems - tax evasion
dc.subject.plpl
raje podatkowe - konkurencja podatkowa – podatki - systemy podatkowe - unikanie podatków
dc.titlepl
Rola rajów podatkowych w globalnej gospodarce
dc.title.alternativepl
The role of tax havens in the global economy
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Krakow
2
Katowice
1
Somianka
1
Wroclaw
1

No access

No Thumbnail Available