Aborcja - dopuszczalna na życzenie czy absolutnie zabroniona? Analiza sporu politycznego o dopuszczalność aborcji po 1989 r.

master
dc.abstract.enThe thesis is of the theoretical and research character and it consists of 3 parts. The first chapter presents the characteristics of the phenomenon of abortion, approximating the definition, the approach of the various sciences and representative legislation on the issue of abortion in the world. The second chapter is devoted to the history of the admissibility of the phenomenon of abortion in the Polish People's Republic and the applicable law. In addition, were presented dilemmas, confronting both supporters and opponents of this issue, and also looked closer at the subject of underground abortion and abortion tourism. The last chapter was analyzed the dispute about the admissibility of the phenomenon of abortion after the last elections, by presenting two different projects to change the Act, describing also the parliamentary debate and the positions held on this issue, and the end asking about of the question of the temporality resolved the dispute.pl
dc.abstract.plPraca dyplomowa ma charakter teoretyczno-badawczy i składa się z 3 części. W pierwszym rozdziale przedstawiono charakterystykę zjawiska aborcji, przybliżając definicję, podejście różnych nauk oraz reprezentatywne uregulowania prawne w kwestii aborcji na świecie. Rozdział drugi poświęcono na przedstawienie historii dopuszczalności zjawiska przerywania ciąży za PRL oraz obowiązującą ustawę. Ponadto ukazano dylematy, jakie stoją zarówno przed stronnikami, jak i przeciwnikami omawianej kwestii, a także przyjrzano się bliżej tematyce podziemia aborcyjnego i turystyki aborcyjnej. W ostatnim rozdziale przeanalizowano powrót sporu o dopuszczalność zjawiska aborcji po ostatnich wyborach, przedstawiając dwa odmienne projekty zmiany ustawy, opisując także debatę sejmową i posiadane stanowiska w tej kwestii, na koniec stawiając pytanie o tymczasowość rozwiązanego sporu.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorPietrzyk-Reeves, Dorota - 131391 pl
dc.contributor.authorKarnasiewicz, Ewelinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerŚlufińska, Monika - 132323 pl
dc.contributor.reviewerPietrzyk-Reeves, Dorota - 131391 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T09:35:10Z
dc.date.available2020-07-27T09:35:10Z
dc.date.submitted2017-07-11pl
dc.fieldofstudybezpieczeństwo narodowepl
dc.identifier.apddiploma-117027-215382pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/222267
dc.languagepolpl
dc.subject.enabortion, abortion law, stop abortion, save the women, black protest, abortion compromisepl
dc.subject.plaborcja, ustawa aborcyjna, stop aborcji, ratujmy kobiety, czarny protest, kompromis aborcyjnypl
dc.titleAborcja - dopuszczalna na życzenie czy absolutnie zabroniona? Analiza sporu politycznego o dopuszczalność aborcji po 1989 r.pl
dc.title.alternativeAbortion – allowed on request or completely prohibited? Analysis of the political dispute about the admissibility of abortion after 1989.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis is of the theoretical and research character and it consists of 3 parts. The first chapter presents the characteristics of the phenomenon of abortion, approximating the definition, the approach of the various sciences and representative legislation on the issue of abortion in the world. The second chapter is devoted to the history of the admissibility of the phenomenon of abortion in the Polish People's Republic and the applicable law. In addition, were presented dilemmas, confronting both supporters and opponents of this issue, and also looked closer at the subject of underground abortion and abortion tourism. The last chapter was analyzed the dispute about the admissibility of the phenomenon of abortion after the last elections, by presenting two different projects to change the Act, describing also the parliamentary debate and the positions held on this issue, and the end asking about of the question of the temporality resolved the dispute.
dc.abstract.plpl
Praca dyplomowa ma charakter teoretyczno-badawczy i składa się z 3 części. W pierwszym rozdziale przedstawiono charakterystykę zjawiska aborcji, przybliżając definicję, podejście różnych nauk oraz reprezentatywne uregulowania prawne w kwestii aborcji na świecie. Rozdział drugi poświęcono na przedstawienie historii dopuszczalności zjawiska przerywania ciąży za PRL oraz obowiązującą ustawę. Ponadto ukazano dylematy, jakie stoją zarówno przed stronnikami, jak i przeciwnikami omawianej kwestii, a także przyjrzano się bliżej tematyce podziemia aborcyjnego i turystyki aborcyjnej. W ostatnim rozdziale przeanalizowano powrót sporu o dopuszczalność zjawiska aborcji po ostatnich wyborach, przedstawiając dwa odmienne projekty zmiany ustawy, opisując także debatę sejmową i posiadane stanowiska w tej kwestii, na koniec stawiając pytanie o tymczasowość rozwiązanego sporu.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Pietrzyk-Reeves, Dorota - 131391
dc.contributor.authorpl
Karnasiewicz, Ewelina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Ślufińska, Monika - 132323
dc.contributor.reviewerpl
Pietrzyk-Reeves, Dorota - 131391
dc.date.accessioned
2020-07-27T09:35:10Z
dc.date.available
2020-07-27T09:35:10Z
dc.date.submittedpl
2017-07-11
dc.fieldofstudypl
bezpieczeństwo narodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-117027-215382
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/222267
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
abortion, abortion law, stop abortion, save the women, black protest, abortion compromise
dc.subject.plpl
aborcja, ustawa aborcyjna, stop aborcji, ratujmy kobiety, czarny protest, kompromis aborcyjny
dc.titlepl
Aborcja - dopuszczalna na życzenie czy absolutnie zabroniona? Analiza sporu politycznego o dopuszczalność aborcji po 1989 r.
dc.title.alternativepl
Abortion – allowed on request or completely prohibited? Analysis of the political dispute about the admissibility of abortion after 1989.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Groningen
1
Lodz
1
Zebrzydowice
1

No access

No Thumbnail Available