Hybrid festivals : challenges facing Cracow's festival scene during the pandemic

2022
journal article
article
cris.lastimport.wos2024-04-09T23:29:44Z
dc.abstract.enThe main goal of this paper is to show the strategies of dealing with the pandemic circumstances chosen by three of the city’s festivals: EtnoKraków/Crossroads, Sacrum Profanum, and Unsound. Emerging from their diverse approaches is a new hybrid festival formula, which brings with it brand new challenges. These include: new models of interaction between organisers, artists, and audiences; reorganisation of festival space; new patterns of audience accessibility and new forms of exclusion/openness; opportunities and barriers for (virtual) cultural exchange; and finally, a recalibration and blurring of the public and private dimensions brought about by the new types of festival experience. Indeed, it could even be argued that the live event sector is facing significant change in the very concept of "liveness". The analysis is based both on existing data concerning processes of music festival production and consumption (press articles, reviews, and reports) and semi-structured interviews with artistic directors, managers and producers of the selected festivals, held in 2020/2021.pl
dc.abstract.plGłównym celem niniejszego tekstu jest przedstawienie strategii radzenia sobie z sytuacją pandemiczną wybrane przez trzy krakowskie festiwale: EtnoKraków/Crossroads, Sacrum Profanum i Unsound. Z ich różnorodnych podejść wyłania się nowa, hybrydowa formuła festiwalu, za którą idą zupełnie nowe wyzwania. Wśród nich można wymienić: nowe modele interakcji między organizatorami, artystami i publicznością; reorganizacja przestrzeni festiwalowej; nowe wzory dostępu dla publiczności nowe formy wykluczenia i otwarcia; okazje i bariery dla (wirtualnej) wymiany kulturowej; i wreszcie, nowe typy przeżycia festiwalowego spowodowały zmianę i zatarcie granic między wymiarami publicznym i prywatnym. W rzeczy samej, można nawet twierdzić, że sektor wydarzeń na żywo jest skonfrontowany ze znaczącymi przemianami samego rozumienia pojęcia "żywości". Analiza jest oparta zarówno na danych zastanych dotyczących procesów produkcji i konsumpcji festiwali muzycznych (artykuły prasowe/recenzje, raporty), jak również pół ustrukturyzowanych wywiadach z dyrektorami artystycznymi, menadżerami i producentami wybranych festiwali, przeprowadzonych w 2020/2021.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Studiów Międzykulturowychpl
dc.affiliationSzkoła Doktorska Nauk Humanistycznychpl
dc.contributor.authorKupis, Marta - 217321 pl
dc.contributor.authorGolemo, Karolina - 139808 pl
dc.date.accession2023-02-08pl
dc.date.accessioned2023-02-08T11:40:42Z
dc.date.available2023-02-08T11:40:42Z
dc.date.issued2022pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number3pl
dc.description.physical117-141pl
dc.description.publication1,5pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume66pl
dc.identifier.doi10.35757/KiS.2022.66.3.6pl
dc.identifier.eissn2300-195Xpl
dc.identifier.issn0023-5172pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/307464
dc.identifier.weblinkhttp://czasopisma.isppan.waw.pl/index.php/kis/article/view/1850/1588pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-SA
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enCracowpl
dc.subject.enmusic festivalspl
dc.subject.enhybridisationpl
dc.subject.enpandemicpl
dc.subject.plKrakówpl
dc.subject.plfestiwale muzycznepl
dc.subject.plhybrydyzacjapl
dc.subject.plpandemiapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleHybrid festivals : challenges facing Cracow's festival scene during the pandemicpl
dc.title.journalKultura i Społeczeństwopl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
cris.lastimport.wos
2024-04-09T23:29:44Z
dc.abstract.enpl
The main goal of this paper is to show the strategies of dealing with the pandemic circumstances chosen by three of the city’s festivals: EtnoKraków/Crossroads, Sacrum Profanum, and Unsound. Emerging from their diverse approaches is a new hybrid festival formula, which brings with it brand new challenges. These include: new models of interaction between organisers, artists, and audiences; reorganisation of festival space; new patterns of audience accessibility and new forms of exclusion/openness; opportunities and barriers for (virtual) cultural exchange; and finally, a recalibration and blurring of the public and private dimensions brought about by the new types of festival experience. Indeed, it could even be argued that the live event sector is facing significant change in the very concept of "liveness". The analysis is based both on existing data concerning processes of music festival production and consumption (press articles, reviews, and reports) and semi-structured interviews with artistic directors, managers and producers of the selected festivals, held in 2020/2021.
dc.abstract.plpl
Głównym celem niniejszego tekstu jest przedstawienie strategii radzenia sobie z sytuacją pandemiczną wybrane przez trzy krakowskie festiwale: EtnoKraków/Crossroads, Sacrum Profanum i Unsound. Z ich różnorodnych podejść wyłania się nowa, hybrydowa formuła festiwalu, za którą idą zupełnie nowe wyzwania. Wśród nich można wymienić: nowe modele interakcji między organizatorami, artystami i publicznością; reorganizacja przestrzeni festiwalowej; nowe wzory dostępu dla publiczności nowe formy wykluczenia i otwarcia; okazje i bariery dla (wirtualnej) wymiany kulturowej; i wreszcie, nowe typy przeżycia festiwalowego spowodowały zmianę i zatarcie granic między wymiarami publicznym i prywatnym. W rzeczy samej, można nawet twierdzić, że sektor wydarzeń na żywo jest skonfrontowany ze znaczącymi przemianami samego rozumienia pojęcia "żywości". Analiza jest oparta zarówno na danych zastanych dotyczących procesów produkcji i konsumpcji festiwali muzycznych (artykuły prasowe/recenzje, raporty), jak również pół ustrukturyzowanych wywiadach z dyrektorami artystycznymi, menadżerami i producentami wybranych festiwali, przeprowadzonych w 2020/2021.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Studiów Międzykulturowych
dc.affiliationpl
Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych
dc.contributor.authorpl
Kupis, Marta - 217321
dc.contributor.authorpl
Golemo, Karolina - 139808
dc.date.accessionpl
2023-02-08
dc.date.accessioned
2023-02-08T11:40:42Z
dc.date.available
2023-02-08T11:40:42Z
dc.date.issuedpl
2022
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
3
dc.description.physicalpl
117-141
dc.description.publicationpl
1,5
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
66
dc.identifier.doipl
10.35757/KiS.2022.66.3.6
dc.identifier.eissnpl
2300-195X
dc.identifier.issnpl
0023-5172
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/307464
dc.identifier.weblinkpl
http://czasopisma.isppan.waw.pl/index.php/kis/article/view/1850/1588
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-NC-SA
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
Cracow
dc.subject.enpl
music festivals
dc.subject.enpl
hybridisation
dc.subject.enpl
pandemic
dc.subject.plpl
Kraków
dc.subject.plpl
festiwale muzyczne
dc.subject.plpl
hybrydyzacja
dc.subject.plpl
pandemia
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Hybrid festivals : challenges facing Cracow's festival scene during the pandemic
dc.title.journalpl
Kultura i Społeczeństwo
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month
Downloads
kupis_golemo_hybrid_festivals_2022.pdf
6