Stereotypy w przedstawieniu Italo-Amerykanów w filmie amerykańskim

master
dc.abstract.enThis work raises the subject of portraying Italian Americans in the American cinema. Its aim is to show stereotypes about Italians used in cinema as well as those created and consolidated by this cinema. For this purpose, 10 films of American production were analyzed, with the aim of examining the phenomenon according to the established categorization. Stereotypization of Italian Americans in the film is compared with the social and cultural history of this group, also in the context of American culture. The arguments for the significance of film analysis in the context of social research and the importance of the stereotype category in explaining socio-cultural patterns were also presented.pl
dc.abstract.plPraca ta porusza temat przedstawienia Italo-Amerykanów w filmie amerykańskim. Jej celem jest ukazanie stereotypów na temat Włochów używanych w kinie oraz przez to kino wytwarzanych i utrwalanych. W tym celu poddanych analizie zostało 10 filmów amerykańskiej produkcji, pod kątem zbadania zjawiska wedle ustalonej kategoryzacji. Stereotypizacja Italo-Amerykanów w filmie została zestawiona z historią społeczną i kulturową tej grupy, również w kontekście kultury amerykańskiej. Przedstawione zostały również argumenty za istotnością analizy filmu w kontekście badań społecznych oraz znaczenie kategorii stereotypu w wyjaśnianiu społeczno-kulturowych prawidłowości.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorLaidler, Paweł - 129851 pl
dc.contributor.authorNowińska, Alinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerLaidler, Paweł - 129851 pl
dc.contributor.reviewerRybkowski, Radosław - 100834 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T21:05:34Z
dc.date.available2020-07-27T21:05:34Z
dc.date.submitted2018-10-15pl
dc.fieldofstudyAmeryka Północnapl
dc.identifier.apddiploma-128710-199495pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/232444
dc.languagepolpl
dc.subject.enItalian Americans, Italians, film, cinema, stereotypes, Italian minority, history of Italian migration to the United States, film analysis, popular culturepl
dc.subject.plItalo-Amerykanie, Włosi, film, kino, stereotypy, mniejszość włoska, historia migracji włoskiej do Stanów Zjednoczonych, analiza filmowa, kultura popularnapl
dc.titleStereotypy w przedstawieniu Italo-Amerykanów w filmie amerykańskimpl
dc.title.alternativeSterotypes in portraying Italian Americans in American cinemapl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This work raises the subject of portraying Italian Americans in the American cinema. Its aim is to show stereotypes about Italians used in cinema as well as those created and consolidated by this cinema. For this purpose, 10 films of American production were analyzed, with the aim of examining the phenomenon according to the established categorization. Stereotypization of Italian Americans in the film is compared with the social and cultural history of this group, also in the context of American culture. The arguments for the significance of film analysis in the context of social research and the importance of the stereotype category in explaining socio-cultural patterns were also presented.
dc.abstract.plpl
Praca ta porusza temat przedstawienia Italo-Amerykanów w filmie amerykańskim. Jej celem jest ukazanie stereotypów na temat Włochów używanych w kinie oraz przez to kino wytwarzanych i utrwalanych. W tym celu poddanych analizie zostało 10 filmów amerykańskiej produkcji, pod kątem zbadania zjawiska wedle ustalonej kategoryzacji. Stereotypizacja Italo-Amerykanów w filmie została zestawiona z historią społeczną i kulturową tej grupy, również w kontekście kultury amerykańskiej. Przedstawione zostały również argumenty za istotnością analizy filmu w kontekście badań społecznych oraz znaczenie kategorii stereotypu w wyjaśnianiu społeczno-kulturowych prawidłowości.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Laidler, Paweł - 129851
dc.contributor.authorpl
Nowińska, Alina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Laidler, Paweł - 129851
dc.contributor.reviewerpl
Rybkowski, Radosław - 100834
dc.date.accessioned
2020-07-27T21:05:34Z
dc.date.available
2020-07-27T21:05:34Z
dc.date.submittedpl
2018-10-15
dc.fieldofstudypl
Ameryka Północna
dc.identifier.apdpl
diploma-128710-199495
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/232444
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Italian Americans, Italians, film, cinema, stereotypes, Italian minority, history of Italian migration to the United States, film analysis, popular culture
dc.subject.plpl
Italo-Amerykanie, Włosi, film, kino, stereotypy, mniejszość włoska, historia migracji włoskiej do Stanów Zjednoczonych, analiza filmowa, kultura popularna
dc.titlepl
Stereotypy w przedstawieniu Italo-Amerykanów w filmie amerykańskim
dc.title.alternativepl
Sterotypes in portraying Italian Americans in American cinema
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
97
Views per month
Views per city
Poznan
10
Kielce
7
Wroclaw
7
Warsaw
5
Krakow
4
Bayreuth
2
Bydgoszcz
2
Katowice
2
Makow Podhalanski
2
Steszew
2

No access

No Thumbnail Available