KONSTYTUCYJNA ZASADA OPIEKI NAD OBYWATELEM NA PRZYKŁADZIE PRAWA KONSULARNEGO

master
dc.abstract.enThe subject of the master thesis is the constitutional principle of care for the citizen on the example of consular law. The work has been divided into three chapters. The first chapter of the work concerns the civil right to be protected while staying abroad. This chapter discusses the codifications of consular law in national, European and international law. The second chapter of the work concerns consular functions. Issues related to the protection of the citizen in the host country as well as the interests of the sending country are indicated here. The consul acts to promote the development of trade, economic, cultural and scientific relations between the sending state and the receiving state, and by any other means supports friendly relations between these states in accordance with the provisions of the Vienna Convention. It may also issue passports, undertake notarial acts and provide assistance in this regard. The last chapter of the work concerns the implementation of consular law through the activities of consular services, including the honorary consul.pl
dc.abstract.plTematem pracy jest konstytucyjna zasada opieki nad obywatelem na przykładzie prawa konsularnego. Praca podzielona została na trzy rozdziały. Rozdział pierwszy pracy dotyczy prawa obywatelskiego do bycia chronionym podczas pobytu za granicami kraju ojczystego. W rozdziale tym omówiono kodyfikacje prawa konsularnego w prawie krajowym, europejskim oraz międzynarodowym. Rozdział drugi pracy dotyczy funkcji konsularnych. Wskazano tutaj kwestie związane z ochroną obywatela w państwie przyjmującym, jak i interesów państwa wysyłającego. Konsul działa na rzecz popierania rozwoju stosunków handlowych, gospodarczych, kulturalnych i naukowych między państwem wysyłającym a państwem przyjmującym oraz popiera wszelkimi innymi sposobami przyjazne stosunki między tymi państwami zgodnie z postanowieniami konwencji wiedeńskiej. Może też wydawać paszporty, podejmować czynności notarialne i udzielać pomocy w tym zakresie. Ostatni rozdział pracy dotyczy realizacji prawa konsularnego przez działalność służb konsularnych w tym konsula honorowego.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKulig, Andrzej - 129687 pl
dc.contributor.authorKieruzal, Mateuszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerKulig, Andrzej - 129687 pl
dc.contributor.reviewerKuca, Grzegorz - 129623 pl
dc.date.accessioned2023-07-17T21:35:51Z
dc.date.available2023-07-17T21:35:51Z
dc.date.submitted2023-07-14pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-163123-225588pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/316660
dc.languagepolpl
dc.subject.enright to consul, consular protection, consul, consular service, international lawpl
dc.subject.plprawo do konsula, opieka konsularna, konsul, służba konsularna, prawo międzynarodowepl
dc.titleKONSTYTUCYJNA ZASADA OPIEKI NAD OBYWATELEM NA PRZYKŁADZIE PRAWA KONSULARNEGOpl
dc.title.alternativeTHE CONSTITUTIONAL PRINCIPLE OF CARE OF CITIZENS ON THE EXAMPLE OF CONSULAR LAWpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of the master thesis is the constitutional principle of care for the citizen on the example of consular law. The work has been divided into three chapters. The first chapter of the work concerns the civil right to be protected while staying abroad. This chapter discusses the codifications of consular law in national, European and international law. The second chapter of the work concerns consular functions. Issues related to the protection of the citizen in the host country as well as the interests of the sending country are indicated here. The consul acts to promote the development of trade, economic, cultural and scientific relations between the sending state and the receiving state, and by any other means supports friendly relations between these states in accordance with the provisions of the Vienna Convention. It may also issue passports, undertake notarial acts and provide assistance in this regard. The last chapter of the work concerns the implementation of consular law through the activities of consular services, including the honorary consul.
dc.abstract.plpl
Tematem pracy jest konstytucyjna zasada opieki nad obywatelem na przykładzie prawa konsularnego. Praca podzielona została na trzy rozdziały. Rozdział pierwszy pracy dotyczy prawa obywatelskiego do bycia chronionym podczas pobytu za granicami kraju ojczystego. W rozdziale tym omówiono kodyfikacje prawa konsularnego w prawie krajowym, europejskim oraz międzynarodowym. Rozdział drugi pracy dotyczy funkcji konsularnych. Wskazano tutaj kwestie związane z ochroną obywatela w państwie przyjmującym, jak i interesów państwa wysyłającego. Konsul działa na rzecz popierania rozwoju stosunków handlowych, gospodarczych, kulturalnych i naukowych między państwem wysyłającym a państwem przyjmującym oraz popiera wszelkimi innymi sposobami przyjazne stosunki między tymi państwami zgodnie z postanowieniami konwencji wiedeńskiej. Może też wydawać paszporty, podejmować czynności notarialne i udzielać pomocy w tym zakresie. Ostatni rozdział pracy dotyczy realizacji prawa konsularnego przez działalność służb konsularnych w tym konsula honorowego.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kulig, Andrzej - 129687
dc.contributor.authorpl
Kieruzal, Mateusz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Kulig, Andrzej - 129687
dc.contributor.reviewerpl
Kuca, Grzegorz - 129623
dc.date.accessioned
2023-07-17T21:35:51Z
dc.date.available
2023-07-17T21:35:51Z
dc.date.submittedpl
2023-07-14
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-163123-225588
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/316660
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
right to consul, consular protection, consul, consular service, international law
dc.subject.plpl
prawo do konsula, opieka konsularna, konsul, służba konsularna, prawo międzynarodowe
dc.titlepl
KONSTYTUCYJNA ZASADA OPIEKI NAD OBYWATELEM NA PRZYKŁADZIE PRAWA KONSULARNEGO
dc.title.alternativepl
THE CONSTITUTIONAL PRINCIPLE OF CARE OF CITIZENS ON THE EXAMPLE OF CONSULAR LAW
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Views per city
Łąka
1

No access

No Thumbnail Available
Collections