Struktura i rozwój jajnika Coccura comari (Insecta, Hemiptera, Coccoidea: Pseudococcidae).

master
dc.abstract.enCoccura comari is a representative of scale insects. The ovaries develop asynchronously. Each of the paired ovaries consists of numerous clusters of cystocytes and mature ovarioles. The ovarioles are devoid of terminal filaments. A tropharium and vitellarium can be distinguished within the ovariole. The ovariole contains 8 germ cells: 7 trophocytes that are located in the tropharium and single oocyte in the vitellarium. Arrested oocytes do not occur. In the centre of tropharium a trophic core is present. Trophocytes communicate with the trophic core via broad processes, oocytes via broad nutritive cords. Obtained results indicate that the elucidation of the evolutionary trends of ovaries of the Pseudococcidae requires further studies, because they appeared to be more diverse than previously thought.pl
dc.abstract.plPraca dotyczy budowy jajnika czerwca Coccura comari z rodziny Pseudococcidae (podrodzina Phenacoccinae). Należy on do czerwców zaawansowanych. Posiada jajniki zbudowane z około 100 owariol typu meroistycznego telotroficznego. Rozwój jajników jest asynchroniczny. Jajniki są wypełnione licznymi gronami cystocytów, a także w pełni wykształconymi już owariolami. Pojedyncza owariola składa się z: trofarium, witelarium oraz nóżki owarialnej, a pozbawiona jest filamentu terminalnego. Badany gatunek czerwca posiada 8 komórek płciowych w 1 owarioli. W ich skład wchodzi: 7 trofocytów obecnych w trofarium oraz 1 oocyt rozwijający się w witelarium. Liczba komórek płciowych jest zgodna z regułą Giardiny, co świadczy o trzech synchronicznych podziałach cystoblastu. Nie zaobserwowano oocytów zatrzymanych w rozwoju. Trofarium jest otoczone warstwą płaskich komórek somatycznych, tworzących tzw. osłonkę wewnątrzowarialną. Trofocyty posiadają duże jądro komórkowe o nieregularnym kształcie z licznymi jąderkami, syntetyzującymi RNA dla zarodka oraz akumulacje chromatyny. W centrum trofarium jest rdzeń odżywczy. Trofocyty łączą się z rdzeniem odżywczym za pomocą wypustek cytoplazmatycznych, a z oocytem poprzez sznur odżywczy. Witelarium zawiera jeden rozwijający się oocyt, który otoczony jest ciągłym, jednowarstwowym nabłonkiem folikularnym. Jądro komórkowe oocytu jest kuliste. W czasie witelogenezy w ooplazmie gromadzone są materiały zapasowe w postaci kul żółtka, które są potrzebne dla prawidłowego rozwoju zarodka. Wyjaśnienie tendencji ewolucyjnych jajników Pseudococcidae wymaga dalszych badań, ponieważ są bardziej zróżnicowane, niż dotychczas sądzono.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorSzklarzewicz, Teresa - 132238 pl
dc.contributor.authorZając, Ewapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerTworzydło, Wacław - 132461 pl
dc.contributor.reviewerSzklarzewicz, Teresa - 132238 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T14:27:01Z
dc.date.available2020-07-24T14:27:01Z
dc.date.submitted2013-06-28pl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.identifier.apddiploma-73130-95092pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/186022
dc.languagepolpl
dc.subject.enscale insects, cystocyte cluster, telotrophic ovariole, trophocyte, oocytepl
dc.subject.plczerwce, rozety cystocytów, owariola telotroficzna, trofocyty, oocytpl
dc.titleStruktura i rozwój jajnika Coccura comari (Insecta, Hemiptera, Coccoidea: Pseudococcidae).pl
dc.title.alternativeStructure and development of ovaries of Coccura comari (Insecta, Hemiptera, Coccoidea: Pseudococcidae).pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Coccura comari is a representative of scale insects. The ovaries develop asynchronously. Each of the paired ovaries consists of numerous clusters of cystocytes and mature ovarioles. The ovarioles are devoid of terminal filaments. A tropharium and vitellarium can be distinguished within the ovariole. The ovariole contains 8 germ cells: 7 trophocytes that are located in the tropharium and single oocyte in the vitellarium. Arrested oocytes do not occur. In the centre of tropharium a trophic core is present. Trophocytes communicate with the trophic core via broad processes, oocytes via broad nutritive cords. Obtained results indicate that the elucidation of the evolutionary trends of ovaries of the Pseudococcidae requires further studies, because they appeared to be more diverse than previously thought.
dc.abstract.plpl
Praca dotyczy budowy jajnika czerwca Coccura comari z rodziny Pseudococcidae (podrodzina Phenacoccinae). Należy on do czerwców zaawansowanych. Posiada jajniki zbudowane z około 100 owariol typu meroistycznego telotroficznego. Rozwój jajników jest asynchroniczny. Jajniki są wypełnione licznymi gronami cystocytów, a także w pełni wykształconymi już owariolami. Pojedyncza owariola składa się z: trofarium, witelarium oraz nóżki owarialnej, a pozbawiona jest filamentu terminalnego. Badany gatunek czerwca posiada 8 komórek płciowych w 1 owarioli. W ich skład wchodzi: 7 trofocytów obecnych w trofarium oraz 1 oocyt rozwijający się w witelarium. Liczba komórek płciowych jest zgodna z regułą Giardiny, co świadczy o trzech synchronicznych podziałach cystoblastu. Nie zaobserwowano oocytów zatrzymanych w rozwoju. Trofarium jest otoczone warstwą płaskich komórek somatycznych, tworzących tzw. osłonkę wewnątrzowarialną. Trofocyty posiadają duże jądro komórkowe o nieregularnym kształcie z licznymi jąderkami, syntetyzującymi RNA dla zarodka oraz akumulacje chromatyny. W centrum trofarium jest rdzeń odżywczy. Trofocyty łączą się z rdzeniem odżywczym za pomocą wypustek cytoplazmatycznych, a z oocytem poprzez sznur odżywczy. Witelarium zawiera jeden rozwijający się oocyt, który otoczony jest ciągłym, jednowarstwowym nabłonkiem folikularnym. Jądro komórkowe oocytu jest kuliste. W czasie witelogenezy w ooplazmie gromadzone są materiały zapasowe w postaci kul żółtka, które są potrzebne dla prawidłowego rozwoju zarodka. Wyjaśnienie tendencji ewolucyjnych jajników Pseudococcidae wymaga dalszych badań, ponieważ są bardziej zróżnicowane, niż dotychczas sądzono.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Szklarzewicz, Teresa - 132238
dc.contributor.authorpl
Zając, Ewa
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Tworzydło, Wacław - 132461
dc.contributor.reviewerpl
Szklarzewicz, Teresa - 132238
dc.date.accessioned
2020-07-24T14:27:01Z
dc.date.available
2020-07-24T14:27:01Z
dc.date.submittedpl
2013-06-28
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.identifier.apdpl
diploma-73130-95092
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/186022
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
scale insects, cystocyte cluster, telotrophic ovariole, trophocyte, oocyte
dc.subject.plpl
czerwce, rozety cystocytów, owariola telotroficzna, trofocyty, oocyt
dc.titlepl
Struktura i rozwój jajnika Coccura comari (Insecta, Hemiptera, Coccoidea: Pseudococcidae).
dc.title.alternativepl
Structure and development of ovaries of Coccura comari (Insecta, Hemiptera, Coccoidea: Pseudococcidae).
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
15
Views per month
Views per city
Wroclaw
3
Poznan
2
Dublin
1
Krakow
1
Szczecin
1
Torun
1

No access

No Thumbnail Available