Specyfika zarządzania zasobami ludzkimi w branży IT

master
dc.abstract.enThis study aims to analyze the specificities of human resource management in the IT industry and identify key factors influencing effective personnel management in this sector. The study focuses on understanding the unique challenges and issues associated with human resource management in the dynamic IT environment. A survey was conducted to explore the preferences, motivations, and obstacles to effective work from the perspective of IT industry employees. Based on the collected data, an analysis was performed and conclusions were drawn, serving as the basis for recommendations addressed to employers and managers in the IT sector. The study also presents the essence of human resource management, motivational systems, and aspects related to employee compensation. Additionally, the characteristics of the IT sector and the labor market in this industry are discussed. The objective of this research is to provide practical guidance and recommendations for organizations in the IT sector, enabling effective personnel management, enhancing employee motivation, and achieving success in the dynamic IT environment.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca stanowi cenne źródło wiedzy dla wszystkich zainteresowanych zarządzaniem zasobami ludzkimi w sektorze informatycznym. Poprzez dogłębną analizę specyfiki tej branży oraz identyfikację kluczowych czynników wpływających na efektywne zarządzanie personelem, praca ta dostarcza praktyczne wnioski i rekomendacje dla pracodawców i zarządzających. Dzięki zrozumieniu unikalnych wyzwań i problemów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w kontekście branży IT, organizacje mogą wdrożyć odpowiednie strategie i działania, które poprawią motywację pracowników, zwiększą efektywność pracy oraz przyczynią się do osiągnięcia sukcesu w dynamicznym środowisku informatycznym. Praca ta ma na celu wzbogacenie wiedzy w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi oraz inspirację do dalszych badań i doskonalenia praktyk zarządczych w sektorze IT.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorStańczyk, Izabela - 186012 pl
dc.contributor.authorSkyba, Olhapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerStańczyk, Izabela - 186012 pl
dc.contributor.reviewerDyląg, Anna - 127842 pl
dc.date.accessioned2023-07-12T21:48:57Z
dc.date.available2023-07-12T21:48:57Z
dc.date.submitted2023-07-11pl
dc.fieldofstudyzarządzanie zasobami ludzkimipl
dc.identifier.apddiploma-164768-300363pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/315986
dc.languagepolpl
dc.subject.enEmployee Motivation – Engagement – Human Resource Management – IT Industry – Training and Developmentpl
dc.subject.plBranża IT – Motywacja pracowników – Szkolenia i rozwój – Zaangażowanie – Zarządzanie zasobami ludzkimipl
dc.titleSpecyfika zarządzania zasobami ludzkimi w branży ITpl
dc.title.alternativeSpecifics of human resource management in the IT industrypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This study aims to analyze the specificities of human resource management in the IT industry and identify key factors influencing effective personnel management in this sector. The study focuses on understanding the unique challenges and issues associated with human resource management in the dynamic IT environment. A survey was conducted to explore the preferences, motivations, and obstacles to effective work from the perspective of IT industry employees. Based on the collected data, an analysis was performed and conclusions were drawn, serving as the basis for recommendations addressed to employers and managers in the IT sector. The study also presents the essence of human resource management, motivational systems, and aspects related to employee compensation. Additionally, the characteristics of the IT sector and the labor market in this industry are discussed. The objective of this research is to provide practical guidance and recommendations for organizations in the IT sector, enabling effective personnel management, enhancing employee motivation, and achieving success in the dynamic IT environment.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca stanowi cenne źródło wiedzy dla wszystkich zainteresowanych zarządzaniem zasobami ludzkimi w sektorze informatycznym. Poprzez dogłębną analizę specyfiki tej branży oraz identyfikację kluczowych czynników wpływających na efektywne zarządzanie personelem, praca ta dostarcza praktyczne wnioski i rekomendacje dla pracodawców i zarządzających. Dzięki zrozumieniu unikalnych wyzwań i problemów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w kontekście branży IT, organizacje mogą wdrożyć odpowiednie strategie i działania, które poprawią motywację pracowników, zwiększą efektywność pracy oraz przyczynią się do osiągnięcia sukcesu w dynamicznym środowisku informatycznym. Praca ta ma na celu wzbogacenie wiedzy w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi oraz inspirację do dalszych badań i doskonalenia praktyk zarządczych w sektorze IT.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Stańczyk, Izabela - 186012
dc.contributor.authorpl
Skyba, Olha
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Stańczyk, Izabela - 186012
dc.contributor.reviewerpl
Dyląg, Anna - 127842
dc.date.accessioned
2023-07-12T21:48:57Z
dc.date.available
2023-07-12T21:48:57Z
dc.date.submittedpl
2023-07-11
dc.fieldofstudypl
zarządzanie zasobami ludzkimi
dc.identifier.apdpl
diploma-164768-300363
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/315986
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Employee Motivation – Engagement – Human Resource Management – IT Industry – Training and Development
dc.subject.plpl
Branża IT – Motywacja pracowników – Szkolenia i rozwój – Zaangażowanie – Zarządzanie zasobami ludzkimi
dc.titlepl
Specyfika zarządzania zasobami ludzkimi w branży IT
dc.title.alternativepl
Specifics of human resource management in the IT industry
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
24
Views per month
Views per city
Warsaw
6
Wroclaw
5
Krakow
4
Bialystok
1
Bydgoszcz
1
Poznan
1
Przemyśl
1
Rzepin
1
Sosnowiec
1
Szczebrzeszyn
1

No access

No Thumbnail Available
Collections