Il tema del potere presentato nel giallo "Il contesto" di Leonardo Sciascia e nel suo adattamento cinematografico, "Cadaveri eccellenti" di Francesco Rosi.

licenciate
dc.abstract.enThe purpose of present thesis was to create an analysis of the detective novel 'Equal Danger' by Leonardo Sciascia and of the film adaptation 'Illustrious Corpses' directed by Francesco Rosi. I was focused on the comparative analysis of the subject of the authority in both works and to take notice of directorial solutions applied in the adaptation process of the novel on film. Three main problems associated with the power, presented both in a literary work and in the film became an object of deliberations of director: corrupt authority, the ineptitude of the forces of law and order and the abuse of power. My thesis is based on a theory of the ‘fidelity’ of adaptation, which show that film adaptation is reflecting ‘the spirit’ of the novel, in more or less effortless way. I am trying to prove that subject of the power in the novel writed by Leonardo Sciascia was current introduced in the faithful way through Francesco Rosi in the film adaptation 'Illustrious Corpses'.pl
dc.abstract.otherL’oggetto di questa tesi è un’analisi del giallo 'Il contesto' di Leonardo Sciascia e del suo adattamento cinematografico, 'Cadaveri eccellenti', diretto da Francesco Rosi. Mi concentro quindi su analizzare in modo comparativo il tema del potere in ambedue le opere, prestando particolare attenzione alle scelte del regista adoperate nel processo dell’adattamento del romanzo per il film. Quale elemento più importante della mia approfondita analisi, ho scelto tre problemi principali legati con il potere, presentati sia nell’opera di Leonardo Sciascia sia nel film di Francesco Rosi: la corruttibilità delle autorità, l’incapacità delle forze dell’ordine, l’abuso del potere. Nella mia tesi mi appoggio sulla toeria della fedeltà dell’adattamento secondo cui l’adattamento cinematografico rispecchia ‘lo spirito’ dell’opera di partenza, in un modo più o meno libero. Attraverso gli aspetti richiamati nella tesi, cerco di confermare che il tema del potere presente ne 'Il contesto' di Leonardo Sciascia è stato presentato fedelmente nell’adattamento cinematografico 'Cadaveri eccellenti' di Francesco Rosi.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest analiza włoskiej powieści kryminalnej pod tytułem 'Kontekst' oraz opartej na niej adaptacji filmowej 'Szacowni nieboszczycy' w reżyserii Francesca Rosiego. Moim zadaniem była analiza porównawcza tematu władzy w obydwu dziełach oraz zwrócenie szczególnej uwagę na rozwiązania reżyserskie zastosowane w procesie adaptacji powieści na film. Obiektem rozważań stały się trzy główne problemy związane z władzą, poruszone zarówno w dziele literackim Leonarda Sciascii jak i w filmie Francesca Rosiego: skorumpowanie władz, nieudolność sił porządkowych oraz nadużycie władzy. W mojej pracy opieram się na teorii wierności adaptacji, według której adaptacja filmowa odzwierciedla ‘ducha’ dzieła wyjściowego, w bardziej lub mniej swobodny sposób. Za pomocą przywołanych w pracy aspektów staram się dowieść, iż temat władzy obecny w powieści 'Kontekst' Leonarda Sciascii został przedstawiony w sposób wierny przez Francesca Rosiego w adaptacji filmowej 'Szacowni nieboszczycy'.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorSurma-Gawłowska, Monika - 132171 pl
dc.contributor.authorSoborska, Kingapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerSurma-Gawłowska, Monika - 132171 pl
dc.contributor.reviewerPaleta, Alicja - 145222 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T00:36:08Z
dc.date.available2020-07-27T00:36:08Z
dc.date.submitted2016-07-08pl
dc.fieldofstudyfilologia włoskapl
dc.identifier.apddiploma-107843-176222pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/214094
dc.languageitapl
dc.subject.endetective novel, film adaptation, authority, Leonardo Sciascia, Francesco Rosi.pl
dc.subject.othergiallo, adattamento cinematografico, potere, Leonardo Sciascia, Francesco Rosi.pl
dc.subject.plpowieść kryminalna, adaptacja filmowa, władza, Leonardo Sciascia, Francesco Rosi.pl
dc.titleIl tema del potere presentato nel giallo "Il contesto" di Leonardo Sciascia e nel suo adattamento cinematografico, "Cadaveri eccellenti" di Francesco Rosi.pl
dc.title.alternativeTemat władzy przedstawiony w powieści kryminalnej "Kontekst" Leonarda Sciasci oraz w adaptacji filmowej "Szacowni nieboszczycy" Francesca Rosiego.pl
dc.title.alternativeThe subject of the authority presented in the detective novel "Equal Danger" by Leonardo Sciascia and in the film adaptation "Illustrious Corpses" directed by Francesco Rosi.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of present thesis was to create an analysis of the detective novel 'Equal Danger' by Leonardo Sciascia and of the film adaptation 'Illustrious Corpses' directed by Francesco Rosi. I was focused on the comparative analysis of the subject of the authority in both works and to take notice of directorial solutions applied in the adaptation process of the novel on film. Three main problems associated with the power, presented both in a literary work and in the film became an object of deliberations of director: corrupt authority, the ineptitude of the forces of law and order and the abuse of power. My thesis is based on a theory of the ‘fidelity’ of adaptation, which show that film adaptation is reflecting ‘the spirit’ of the novel, in more or less effortless way. I am trying to prove that subject of the power in the novel writed by Leonardo Sciascia was current introduced in the faithful way through Francesco Rosi in the film adaptation 'Illustrious Corpses'.
dc.abstract.otherpl
L’oggetto di questa tesi è un’analisi del giallo 'Il contesto' di Leonardo Sciascia e del suo adattamento cinematografico, 'Cadaveri eccellenti', diretto da Francesco Rosi. Mi concentro quindi su analizzare in modo comparativo il tema del potere in ambedue le opere, prestando particolare attenzione alle scelte del regista adoperate nel processo dell’adattamento del romanzo per il film. Quale elemento più importante della mia approfondita analisi, ho scelto tre problemi principali legati con il potere, presentati sia nell’opera di Leonardo Sciascia sia nel film di Francesco Rosi: la corruttibilità delle autorità, l’incapacità delle forze dell’ordine, l’abuso del potere. Nella mia tesi mi appoggio sulla toeria della fedeltà dell’adattamento secondo cui l’adattamento cinematografico rispecchia ‘lo spirito’ dell’opera di partenza, in un modo più o meno libero. Attraverso gli aspetti richiamati nella tesi, cerco di confermare che il tema del potere presente ne 'Il contesto' di Leonardo Sciascia è stato presentato fedelmente nell’adattamento cinematografico 'Cadaveri eccellenti' di Francesco Rosi.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest analiza włoskiej powieści kryminalnej pod tytułem 'Kontekst' oraz opartej na niej adaptacji filmowej 'Szacowni nieboszczycy' w reżyserii Francesca Rosiego. Moim zadaniem była analiza porównawcza tematu władzy w obydwu dziełach oraz zwrócenie szczególnej uwagę na rozwiązania reżyserskie zastosowane w procesie adaptacji powieści na film. Obiektem rozważań stały się trzy główne problemy związane z władzą, poruszone zarówno w dziele literackim Leonarda Sciascii jak i w filmie Francesca Rosiego: skorumpowanie władz, nieudolność sił porządkowych oraz nadużycie władzy. W mojej pracy opieram się na teorii wierności adaptacji, według której adaptacja filmowa odzwierciedla ‘ducha’ dzieła wyjściowego, w bardziej lub mniej swobodny sposób. Za pomocą przywołanych w pracy aspektów staram się dowieść, iż temat władzy obecny w powieści 'Kontekst' Leonarda Sciascii został przedstawiony w sposób wierny przez Francesca Rosiego w adaptacji filmowej 'Szacowni nieboszczycy'.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Surma-Gawłowska, Monika - 132171
dc.contributor.authorpl
Soborska, Kinga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Surma-Gawłowska, Monika - 132171
dc.contributor.reviewerpl
Paleta, Alicja - 145222
dc.date.accessioned
2020-07-27T00:36:08Z
dc.date.available
2020-07-27T00:36:08Z
dc.date.submittedpl
2016-07-08
dc.fieldofstudypl
filologia włoska
dc.identifier.apdpl
diploma-107843-176222
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/214094
dc.languagepl
ita
dc.subject.enpl
detective novel, film adaptation, authority, Leonardo Sciascia, Francesco Rosi.
dc.subject.otherpl
giallo, adattamento cinematografico, potere, Leonardo Sciascia, Francesco Rosi.
dc.subject.plpl
powieść kryminalna, adaptacja filmowa, władza, Leonardo Sciascia, Francesco Rosi.
dc.titlepl
Il tema del potere presentato nel giallo "Il contesto" di Leonardo Sciascia e nel suo adattamento cinematografico, "Cadaveri eccellenti" di Francesco Rosi.
dc.title.alternativepl
Temat władzy przedstawiony w powieści kryminalnej "Kontekst" Leonarda Sciasci oraz w adaptacji filmowej "Szacowni nieboszczycy" Francesca Rosiego.
dc.title.alternativepl
The subject of the authority presented in the detective novel "Equal Danger" by Leonardo Sciascia and in the film adaptation "Illustrious Corpses" directed by Francesco Rosi.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
43
Views per month
Views per city
Ljubljana
6
Guildford
5
Wroclaw
3
Paris
2
Saint-Fons
2
Annaba
1
Dublin
1
Florence
1
Naples
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available