Odpowiedzialność w przepisach o poręczeniu i akcji pauliańskiej

master
dc.abstract.enThe characteristics of the suretyship has been described in the thesis. Special focus has been on its collateral function. The rules of the surety's liability for the obligations and limitations of this liability have been analyzed. The analysis of provisions on the surety also serves to answer the question whether the libiality of surety can be considered as joint and several. The possibility of applying the provisions of joint and several liability to the scope of the surety has been examined. The second part of the thesis describes the legal relationship between a third party and paulian creditor. The views of doctrine and polish case law have been presented to describe the essence of this legal relationship. Based on the regulation of the actio pauliana, rules of liability of third party towards paulian creditor have been described. In the summary there is a comparison between rules of surety's liability towards creditor and third party's liability towards paulian creditor.pl
dc.abstract.plW pracy opisano charakterystykę zobowiązania poręczyciela względem wierzyciela - w szczególności uwaga została skupiona na jego akcesoryjności. Zanalizowane zostały zasady rządzące odpowiedzialnością poręczyciela za zobowiązanie i granice tej odpowiedzialności. Analiza przepisów o poręczeniu posłużyła też odpowiedzi na pytanie czy zobowiązanie to można traktować jako solidarne. Zbadana została możliwość zastosowania poszczególnych przepisów o solidarności do odpowiedzialności poręczyciela. W drugiej części pracy opisany został stosunek prawny istniejący pomiędzy osobą trzecią, na rzecz której nielojalny dłużnik wyzbył się majątku w celu pokrzywdzenia wierzyciela, a tym wierzycielem. Scharakteryzowano poglądy doktryny i orzecznictwa dotyczące istoty tego stosunku prawnego. Na podstawie przepisów o akcji pauliańskiej zdekodowane zostały zasady rządzące odpowiedzialnością osoby trzeciej względem wierzyciela pauliańskiego. W podsumowaniu znalazło się porównanie charakteru i zasad odpowiedzialności osoby trzeciej względem wierzyciela pauliańskiego i poręczyciela.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorTereszkiewicz, Piotrpl
dc.contributor.authorCholewa, Dominikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerTereszkiewicz, Piotrpl
dc.contributor.reviewerKarasek-Wojciechowicz, Iwona - 128645 pl
dc.date.accessioned2020-08-05T15:03:13Z
dc.date.available2020-08-05T15:03:13Z
dc.date.submitted2020-07-29pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-143989-210047pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/243651
dc.languagepolpl
dc.subject.ensuretyship, actio pauliana, surety, liability, joint and several liability, obligations, collateral function of obligations, insolvency, protection of the creditor against the debtor's insolvencypl
dc.subject.plzobowiązania, poręczenie, akcja pauliańska, skarga pauliańska, ochrona wierzyciela przed niewypłacalnością dłużnika, poręczyciel, odpowiedzialność, solidarność, solidarność bierna, odpowiedzialność za cudzy dług, odpowiedzialność in solidum, akcesoryjność, osobiste zabezpieczenia wierzytelności, niewypłacalnośćpl
dc.titleOdpowiedzialność w przepisach o poręczeniu i akcji pauliańskiejpl
dc.title.alternativeLiability in regulation of suretyship and actio pauliana.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The characteristics of the suretyship has been described in the thesis. Special focus has been on its collateral function. The rules of the surety's liability for the obligations and limitations of this liability have been analyzed. The analysis of provisions on the surety also serves to answer the question whether the libiality of surety can be considered as joint and several. The possibility of applying the provisions of joint and several liability to the scope of the surety has been examined. The second part of the thesis describes the legal relationship between a third party and paulian creditor. The views of doctrine and polish case law have been presented to describe the essence of this legal relationship. Based on the regulation of the actio pauliana, rules of liability of third party towards paulian creditor have been described. In the summary there is a comparison between rules of surety's liability towards creditor and third party's liability towards paulian creditor.
dc.abstract.plpl
W pracy opisano charakterystykę zobowiązania poręczyciela względem wierzyciela - w szczególności uwaga została skupiona na jego akcesoryjności. Zanalizowane zostały zasady rządzące odpowiedzialnością poręczyciela za zobowiązanie i granice tej odpowiedzialności. Analiza przepisów o poręczeniu posłużyła też odpowiedzi na pytanie czy zobowiązanie to można traktować jako solidarne. Zbadana została możliwość zastosowania poszczególnych przepisów o solidarności do odpowiedzialności poręczyciela. W drugiej części pracy opisany został stosunek prawny istniejący pomiędzy osobą trzecią, na rzecz której nielojalny dłużnik wyzbył się majątku w celu pokrzywdzenia wierzyciela, a tym wierzycielem. Scharakteryzowano poglądy doktryny i orzecznictwa dotyczące istoty tego stosunku prawnego. Na podstawie przepisów o akcji pauliańskiej zdekodowane zostały zasady rządzące odpowiedzialnością osoby trzeciej względem wierzyciela pauliańskiego. W podsumowaniu znalazło się porównanie charakteru i zasad odpowiedzialności osoby trzeciej względem wierzyciela pauliańskiego i poręczyciela.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Tereszkiewicz, Piotr
dc.contributor.authorpl
Cholewa, Dominika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Tereszkiewicz, Piotr
dc.contributor.reviewerpl
Karasek-Wojciechowicz, Iwona - 128645
dc.date.accessioned
2020-08-05T15:03:13Z
dc.date.available
2020-08-05T15:03:13Z
dc.date.submittedpl
2020-07-29
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-143989-210047
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/243651
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
suretyship, actio pauliana, surety, liability, joint and several liability, obligations, collateral function of obligations, insolvency, protection of the creditor against the debtor's insolvency
dc.subject.plpl
zobowiązania, poręczenie, akcja pauliańska, skarga pauliańska, ochrona wierzyciela przed niewypłacalnością dłużnika, poręczyciel, odpowiedzialność, solidarność, solidarność bierna, odpowiedzialność za cudzy dług, odpowiedzialność in solidum, akcesoryjność, osobiste zabezpieczenia wierzytelności, niewypłacalność
dc.titlepl
Odpowiedzialność w przepisach o poręczeniu i akcji pauliańskiej
dc.title.alternativepl
Liability in regulation of suretyship and actio pauliana.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Krakow
2
Wroclaw
2
Dobra
1
Dublin
1
Opole
1
Szczecin
1
Tychy
1

No access

No Thumbnail Available