Zaburzenia w zachowaniu w środowisku młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Na przykładzie gimnazjum.

master
dc.abstract.enThe main aim of this study was diagnosta behavioral disorders occurring in young people with intellectual disabilities in adolescence. Apart from the theoretical-cognitive outlined the practical-implementation goal, which was provider system solutions and actions that reduce the occurrence of disorders in the behavior in this population. From the results obtained during the study shows that in students with intellectual disabilities, both dominated by verbal aggression against peers and adults as well as physical aggression.Another issue in the study was diagnose the occurrence of disturbances in behavior and determine the actual scale of this phenomenon. The study shows that students with intellectual disabilities have various forms of behavioral disorders.Ana lysis of test results leads to the conclusion that all forms of disturbances in behavior takes the average size and this fact it is satisfactory. Among the students there are usually various forms of violent and destructive behavior, anti-social and antisocial, rebellious, and disorders of a psychological nature which was confirmed by studies carried out.pl
dc.abstract.otherZasadniczym celem pracy była diagnoza zaburzeń w zachowaniu występujących u młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w okresie dorastania. Obok celu teoretyczno- poznawczego zarysował się cel praktyczno- wdrożeniowy, którym było przedstawienie systemowych rozwiązań i działań wpływających na ograniczenie występowania zaburzeń w zachowaniu w badanej populacji. Z uzyskanych wyników w czasie przeprowadzonych badań wynika iż u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną dominuje agresja słowna zarówno w stosunku do rówieśników jak i dorosłych oraz agresja fizyczna.Kolejną kwestią w badaniach było zdiagnozowanie występowania zaburzeń w zachowaniu oraz ustalenie faktycznej skali tego zjawiska. Z przeprowadzonych badań wynika, iż uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną wykazują różnorodne formy zaburzeń w zachowaniu.Analiza wyników badań pozwala na stwierdzenie, iż wszystkie formy zaburzeń w zachowaniu przybierają średnie rozmiary i to jest faktem zadowalającym. Wśród uczniów pojawiają się najczęściej różne formy gwałtownych i destruktywnych zachowań, antyspołecznych i aspołecznych, buntowniczych oraz zaburzenia o charakterze psychologicznym co potwierdziły przeprowadzone badania.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.contributor.advisorWojciechowski, Franciszek - 132694 pl
dc.contributor.authorMałysiak, Damianpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerMichel, Małgorzata - 130539 pl
dc.contributor.reviewerWojciechowski, Franciszek - 132694 pl
dc.date.accessioned2020-07-20T17:14:54Z
dc.date.available2020-07-20T17:14:54Z
dc.date.submitted2011-10-28pl
dc.fieldofstudypedagogika resocjalizacyjnapl
dc.identifier.apddiploma-60188-93995pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/173812
dc.subject.endisability\ndisorder\nhandicap\naggressionpl
dc.subject.otherniepełnosprawnośćzaburzeniaupośledzenieagresjapl
dc.titleZaburzenia w zachowaniu w środowisku młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Na przykładzie gimnazjum.pl
dc.title.alternativeBehavioral disorders in the environment of youth with intellectual disabilities. For example, the high school.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main aim of this study was diagnosta behavioral disorders occurring in young people with intellectual disabilities in adolescence. Apart from the theoretical-cognitive outlined the practical-implementation goal, which was provider system solutions and actions that reduce the occurrence of disorders in the behavior in this population. From the results obtained during the study shows that in students with intellectual disabilities, both dominated by verbal aggression against peers and adults as well as physical aggression.Another issue in the study was diagnose the occurrence of disturbances in behavior and determine the actual scale of this phenomenon. The study shows that students with intellectual disabilities have various forms of behavioral disorders.Ana lysis of test results leads to the conclusion that all forms of disturbances in behavior takes the average size and this fact it is satisfactory. Among the students there are usually various forms of violent and destructive behavior, anti-social and antisocial, rebellious, and disorders of a psychological nature which was confirmed by studies carried out.
dc.abstract.otherpl
Zasadniczym celem pracy była diagnoza zaburzeń w zachowaniu występujących u młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w okresie dorastania. Obok celu teoretyczno- poznawczego zarysował się cel praktyczno- wdrożeniowy, którym było przedstawienie systemowych rozwiązań i działań wpływających na ograniczenie występowania zaburzeń w zachowaniu w badanej populacji. Z uzyskanych wyników w czasie przeprowadzonych badań wynika iż u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną dominuje agresja słowna zarówno w stosunku do rówieśników jak i dorosłych oraz agresja fizyczna.Kolejną kwestią w badaniach było zdiagnozowanie występowania zaburzeń w zachowaniu oraz ustalenie faktycznej skali tego zjawiska. Z przeprowadzonych badań wynika, iż uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną wykazują różnorodne formy zaburzeń w zachowaniu.Analiza wyników badań pozwala na stwierdzenie, iż wszystkie formy zaburzeń w zachowaniu przybierają średnie rozmiary i to jest faktem zadowalającym. Wśród uczniów pojawiają się najczęściej różne formy gwałtownych i destruktywnych zachowań, antyspołecznych i aspołecznych, buntowniczych oraz zaburzenia o charakterze psychologicznym co potwierdziły przeprowadzone badania.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.contributor.advisorpl
Wojciechowski, Franciszek - 132694
dc.contributor.authorpl
Małysiak, Damian
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Michel, Małgorzata - 130539
dc.contributor.reviewerpl
Wojciechowski, Franciszek - 132694
dc.date.accessioned
2020-07-20T17:14:54Z
dc.date.available
2020-07-20T17:14:54Z
dc.date.submittedpl
2011-10-28
dc.fieldofstudypl
pedagogika resocjalizacyjna
dc.identifier.apdpl
diploma-60188-93995
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/173812
dc.subject.enpl
disability\ndisorder\nhandicap\naggression
dc.subject.otherpl
niepełnosprawnośćzaburzeniaupośledzenieagresja
dc.titlepl
Zaburzenia w zachowaniu w środowisku młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Na przykładzie gimnazjum.
dc.title.alternativepl
Behavioral disorders in the environment of youth with intellectual disabilities. For example, the high school.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Krakow
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Poznan
1
Zbydniow
1

No access

No Thumbnail Available