Sposób zakończenia porodu po przebytym cięciu cesarskim

master
dc.abstract.enRecently, the caesarean section (CS) has been the most frequently performed surgical procedure in the world. The obstetric indications for caesarean section have been broadened. A large percentage of the indications are also the non-obstetric ones, such as:ophthalmologic, orthopedic, cardiologic, neurologic. Among other, also non-medical indications occur – e.g. CS “on demand”. The rapidly raising number of caesarean sections results in increasing number of women with CS in anamnesis.The goal of this paper was to analyze the factors influencing the way of delivery in women who have already undergone CS.Medical records of one hundred women delivering their babies in Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego in Krakow were analyzed. The analysis shows that vaginal delivery (VD) was successful in 69% whilst 31% of the women had to have another CS. The paper reveals that factors such as: indications for the first CS, prior VD, parity, gestational age, fetal body weight, and maternal body weight influenced the success ratio of DV in post-CS women. The most common indication (42%) for the second caesarean section was partusnonprogradiens(non-progressing DV). Among complications in the group of women whose delivery ended with consequent CS, three cases (10%) of separation of the vaginal scar were found during relaparotomy.Puerperium in majority of women was without complications.The way of delivery in the examined group of women didn’t influence substantially the APGAR score.pl
dc.abstract.plCięcie cesarskie w ostatnich latach, jest najczęściej wykonywanym zabiegiem na całym świecie. Rozszerzone zostały wskazania położnicze do wykonywania tego zabiegu. Duży odsetek wskazań do operacyjnego zakończenia ciąży i porodu stanowią również wskazania pozapołożnicze takie jak: okulistyczne, ortopedyczne, kardiologiczne, neurologiczne. Pojawiają się także wskazania pozamedyczne – cięcie cesarskie „ na życzenie”.Wzrastająca gwałtownie liczba cięć cesarskich skutkuje wzrostem liczby kobiet ciężarnych, mających w wywiadzie przebyte cięcie cesarskie.Celem pracy było przeanalizowanie czynników wpływających na sposób zakończenia porodu u kobiet po przebytym cięciu cesarskim. Analizie poddano dokumentację medyczną stu kobiet rodzących w Szpitalu Specjalistycznym im Stefana Żeromskiego w Krakowie.Z dokumentacji wynika, że podjęta próba zakończyła się sukcesem w 69%, a u 31% kobiet wykonano ponowne cięcie cesarskie. Wykazano, że na sukces w podjętej próbie porodu pochwowego po przebytym cięciu cesarskim, miały wpływ takie czynniki jak; wskazania do pierwszego cięcia cesarskiego, przebycie porodu drogami natury przed cięciem cesarskim, ilość przebytych ciąż, tydzień ciąży, masa ciała matki i masa ciała dziecka. Najczęstszym wskazaniem do wykonania ponownego cięcia cesarskiego był brak postępu porodu 42%. Wśród powikłań w grupie kobiet gdzie poród zakończono ponownym cięciem cesarskim u trzech kobiet co stanowi 6%, w trakcie relaparotomii stwierdzono rozejście się blizny. Połóg u większości kobiet przebiegał bez powikłań. Sposób zakończenia porodu po przebytym cięciu cesarskim nie miał istotnego wpływu na stan noworodków oceniany w skali Apgar.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorKlimek, Marek - 130145 pl
dc.contributor.authorGierczak, Jadwigapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerBereza, Krzysztof - 128725 pl
dc.contributor.reviewerKlimek, Marek - 130145 pl
dc.date.accessioned2020-07-13T21:02:50Z
dc.date.available2020-07-13T21:02:50Z
dc.date.submitted2011-07-15pl
dc.fieldofstudypołożnictwopl
dc.identifier.apddiploma-54025-120607pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/169279
dc.languagepolpl
dc.subject.encaesarean section (CS), vaginal delivery (VD), indications for caesarean section.pl
dc.subject.plcięcie cesarskie, poród drogą pochwową, wskazania do cięcia cesarskiegopl
dc.titleSposób zakończenia porodu po przebytym cięciu cesarskimpl
dc.title.alternativeWays of delivery following cesarean sectionpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Recently, the caesarean section (CS) has been the most frequently performed surgical procedure in the world. The obstetric indications for caesarean section have been broadened. A large percentage of the indications are also the non-obstetric ones, such as:ophthalmologic, orthopedic, cardiologic, neurologic. Among other, also non-medical indications occur – e.g. CS “on demand”. The rapidly raising number of caesarean sections results in increasing number of women with CS in anamnesis.The goal of this paper was to analyze the factors influencing the way of delivery in women who have already undergone CS.Medical records of one hundred women delivering their babies in Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego in Krakow were analyzed. The analysis shows that vaginal delivery (VD) was successful in 69% whilst 31% of the women had to have another CS. The paper reveals that factors such as: indications for the first CS, prior VD, parity, gestational age, fetal body weight, and maternal body weight influenced the success ratio of DV in post-CS women. The most common indication (42%) for the second caesarean section was partusnonprogradiens(non-progressing DV). Among complications in the group of women whose delivery ended with consequent CS, three cases (10%) of separation of the vaginal scar were found during relaparotomy.Puerperium in majority of women was without complications.The way of delivery in the examined group of women didn’t influence substantially the APGAR score.
dc.abstract.plpl
Cięcie cesarskie w ostatnich latach, jest najczęściej wykonywanym zabiegiem na całym świecie. Rozszerzone zostały wskazania położnicze do wykonywania tego zabiegu. Duży odsetek wskazań do operacyjnego zakończenia ciąży i porodu stanowią również wskazania pozapołożnicze takie jak: okulistyczne, ortopedyczne, kardiologiczne, neurologiczne. Pojawiają się także wskazania pozamedyczne – cięcie cesarskie „ na życzenie”.Wzrastająca gwałtownie liczba cięć cesarskich skutkuje wzrostem liczby kobiet ciężarnych, mających w wywiadzie przebyte cięcie cesarskie.Celem pracy było przeanalizowanie czynników wpływających na sposób zakończenia porodu u kobiet po przebytym cięciu cesarskim. Analizie poddano dokumentację medyczną stu kobiet rodzących w Szpitalu Specjalistycznym im Stefana Żeromskiego w Krakowie.Z dokumentacji wynika, że podjęta próba zakończyła się sukcesem w 69%, a u 31% kobiet wykonano ponowne cięcie cesarskie. Wykazano, że na sukces w podjętej próbie porodu pochwowego po przebytym cięciu cesarskim, miały wpływ takie czynniki jak; wskazania do pierwszego cięcia cesarskiego, przebycie porodu drogami natury przed cięciem cesarskim, ilość przebytych ciąż, tydzień ciąży, masa ciała matki i masa ciała dziecka. Najczęstszym wskazaniem do wykonania ponownego cięcia cesarskiego był brak postępu porodu 42%. Wśród powikłań w grupie kobiet gdzie poród zakończono ponownym cięciem cesarskim u trzech kobiet co stanowi 6%, w trakcie relaparotomii stwierdzono rozejście się blizny. Połóg u większości kobiet przebiegał bez powikłań. Sposób zakończenia porodu po przebytym cięciu cesarskim nie miał istotnego wpływu na stan noworodków oceniany w skali Apgar.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Klimek, Marek - 130145
dc.contributor.authorpl
Gierczak, Jadwiga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Bereza, Krzysztof - 128725
dc.contributor.reviewerpl
Klimek, Marek - 130145
dc.date.accessioned
2020-07-13T21:02:50Z
dc.date.available
2020-07-13T21:02:50Z
dc.date.submittedpl
2011-07-15
dc.fieldofstudypl
położnictwo
dc.identifier.apdpl
diploma-54025-120607
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/169279
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
caesarean section (CS), vaginal delivery (VD), indications for caesarean section.
dc.subject.plpl
cięcie cesarskie, poród drogą pochwową, wskazania do cięcia cesarskiego
dc.titlepl
Sposób zakończenia porodu po przebytym cięciu cesarskim
dc.title.alternativepl
Ways of delivery following cesarean section
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Krakow
3
Warsaw
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Lodz
1
Szczecin
1
Tomaszowice
1

No access

No Thumbnail Available