Ocena występowania wybranych czynników ryzyka chorób układu krążenia wśród osób korzystających z sauny.

master
dc.abstract.enIntroduction: From year to year, the number of scientific evidence proving the positive impact of using the sauna on the body is growing. Studies have shown that more frequent use of the sauna reduces the risk of all-cause death and death due to CVD. Aim of the study: To assess the occurrence of selected cardiovascular disease risk factors among people using the sauna and to assess the relationship between the characteristics of sauna use (frequency, period of time, duration of one session) and CVD risk factors.Method: The questionnaire method was used in the study. The study group consisted of 126 people. Participants in the study were recruited through an notice about the study posted on social networks, on groups of people using the sauna.Results: People using saunas are usually young people, the median age in the study group was less than 33 years. The majority of the group were men and people with a higher socio-economic status: people from large cities, with higher education, professionally active, taking up white-collar work. The frequency of CVD risk factors was low, most of the study group did not use tobacco products and rarely consumed alcohol. Over 47% of the study participants undertook physical activity for health only once a week or less. Over 43% of the study participants were overweight or obese. The rate of depression was 21%. Most sauna users assessed their health as good or very good, less than 30% of the participants reported having a chronic disease. Most of the respondents use sauna once a week, one session in the sauna lasts from 11 minutes to 15 minutes, the largest percentage of the respondents (40%) have been using the sauna for 2 to 5 years. 74% of the participants most often use a dry (Finnish) sauna, and the facility where they most often use a sauna is a swimming baths or thermal baths. 7% of the respondents consulted a doctor about taking up sauna activity. Participants of the study group were most often motivated to use the sauna by the desire to relax and harden the body, and the most frequently reported side effects of sauna use included dizziness and palpitations. There is a relationship between sauna habits (frequency of sauna use, number of years of sauna use, duration of one session) and age, gender and physical activity.Conclusions: Using the sauna is an element of a healthy lifestyle associated with a lower risk of cardiovascular diseases.pl
dc.abstract.plWstęp: Z roku na rok rośnie liczba dowodów naukowych świadczących o pozytywnym wpływie korzystania z sauny na organizm. W badaniach wykazano, że częstsze korzystanie z sauny wpływa na obniżenie ryzyka zgonu i zgonu z powodu ChUK.Cel pracy: Ocena występowania wybranych czynników ryzyka chorób układu krążenia wśród osób korzystających z sauny oraz ocena związku pomiędzy cechami saunowania (częstość, długość, czas jednej sesji) a czynnikami ryzyka ChUK.Metoda: W badaniu zastosowana została metoda kwestionariusza elektronicznego. Badana grupa liczyła 126 osób korzystających z sauny. Wyniki: Osoby saunujące to zazwyczaj osoby młode, mediana wieku w badanej grupie wyniosła niecałe 33 lata. Większość grupy stanowili mężczyźni i osoby o wyższym statusie społeczno-ekonomicznym: osoby z dużych miast, z wykształceniem wyższym, aktywne zawodowo, podejmujące pracę o charakterze umysłowym. Częstość czynników ryzyka ChUK była niska, większość badanej grupy nie stosowała wyrobów tytoniowych oraz rzadko spożywała alkohol. Ponad 47% uczestników badania podejmowało aktywność fizyczną dla zdrowia tylko 1 raz w tygodniu lub rzadziej. Ponad 43% uczestników badania miało nadwagę lub otyłość. Częstość depresji wynosiła 21%. Najwięcej saunowiczów oceniło swój stan zdrowia jako dobry lub bardzo dobry, niecałe 30% uczestników zgłosiło u siebie występowanie choroby przewlekłej. Najwięcej badanych saunuje 1 raz w tygodniu, jedna sesja w saunie najczęściej trwa od 11 minut do 15 minut, największy odsetek badanych (40%) korzysta z sauny od 2 do 5 lat. 74% uczestników badania najczęściej korzysta z sauny suchej (fińskiej) a obiekt, w którym najczęściej saunują to na basen lub termy. 7% badanych skonsultowało z lekarzem podjęcie aktywności jaką jest saunowanie. Uczestników badanej grupy do korzystania z sauny najczęściej motywowały chęć relaksu i hartowanie organizmu a do najczęściej zgłaszanych skutków ubocznych saunowania należały zawroty głowy i uczucie kołatania serca. Wykazano zależność pomiędzy nawykami związanymi z saunowaniem (częstotliwością saunowania, liczbą lat saunowania, długością trwania jednej sesji) a wiekiem, płcią męską oraz aktywnością fizyczną.Wnioski: Korzystanie z sauny jest elementem prozdrowotnego stylu życia związanego z niższym ryzykiem chorób układu krążenia.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorStepaniak, Urszula - 128749 pl
dc.contributor.authorŁapa, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerStepaniak, Urszula - 128749 pl
dc.contributor.reviewerMalinowska-Lipień, Iwona - 130829 pl
dc.date.accessioned2023-09-15T21:49:40Z
dc.date.available2023-09-15T21:49:40Z
dc.date.submitted2023-09-15pl
dc.fieldofstudyzdrowie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-169734-307296pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/319121
dc.languagepolpl
dc.subject.ensauna, sauna bathing, CVD, prevention of CVD, lifestyle, motivations for using the sauna, side effects of using the saunapl
dc.subject.plsauna, kąpiel w saunie, ChUK, profilaktyka ChUK, styl życia, motywacje do korzystania z sauny, skutki uboczne korzystania z saunypl
dc.titleOcena występowania wybranych czynników ryzyka chorób układu krążenia wśród osób korzystających z sauny.pl
dc.title.alternativeAssessment of the occurrence of selected risk factors for cardiovascular diseases among sauna users.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: From year to year, the number of scientific evidence proving the positive impact of using the sauna on the body is growing. Studies have shown that more frequent use of the sauna reduces the risk of all-cause death and death due to CVD. Aim of the study: To assess the occurrence of selected cardiovascular disease risk factors among people using the sauna and to assess the relationship between the characteristics of sauna use (frequency, period of time, duration of one session) and CVD risk factors.Method: The questionnaire method was used in the study. The study group consisted of 126 people. Participants in the study were recruited through an notice about the study posted on social networks, on groups of people using the sauna.Results: People using saunas are usually young people, the median age in the study group was less than 33 years. The majority of the group were men and people with a higher socio-economic status: people from large cities, with higher education, professionally active, taking up white-collar work. The frequency of CVD risk factors was low, most of the study group did not use tobacco products and rarely consumed alcohol. Over 47% of the study participants undertook physical activity for health only once a week or less. Over 43% of the study participants were overweight or obese. The rate of depression was 21%. Most sauna users assessed their health as good or very good, less than 30% of the participants reported having a chronic disease. Most of the respondents use sauna once a week, one session in the sauna lasts from 11 minutes to 15 minutes, the largest percentage of the respondents (40%) have been using the sauna for 2 to 5 years. 74% of the participants most often use a dry (Finnish) sauna, and the facility where they most often use a sauna is a swimming baths or thermal baths. 7% of the respondents consulted a doctor about taking up sauna activity. Participants of the study group were most often motivated to use the sauna by the desire to relax and harden the body, and the most frequently reported side effects of sauna use included dizziness and palpitations. There is a relationship between sauna habits (frequency of sauna use, number of years of sauna use, duration of one session) and age, gender and physical activity.Conclusions: Using the sauna is an element of a healthy lifestyle associated with a lower risk of cardiovascular diseases.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Z roku na rok rośnie liczba dowodów naukowych świadczących o pozytywnym wpływie korzystania z sauny na organizm. W badaniach wykazano, że częstsze korzystanie z sauny wpływa na obniżenie ryzyka zgonu i zgonu z powodu ChUK.Cel pracy: Ocena występowania wybranych czynników ryzyka chorób układu krążenia wśród osób korzystających z sauny oraz ocena związku pomiędzy cechami saunowania (częstość, długość, czas jednej sesji) a czynnikami ryzyka ChUK.Metoda: W badaniu zastosowana została metoda kwestionariusza elektronicznego. Badana grupa liczyła 126 osób korzystających z sauny. Wyniki: Osoby saunujące to zazwyczaj osoby młode, mediana wieku w badanej grupie wyniosła niecałe 33 lata. Większość grupy stanowili mężczyźni i osoby o wyższym statusie społeczno-ekonomicznym: osoby z dużych miast, z wykształceniem wyższym, aktywne zawodowo, podejmujące pracę o charakterze umysłowym. Częstość czynników ryzyka ChUK była niska, większość badanej grupy nie stosowała wyrobów tytoniowych oraz rzadko spożywała alkohol. Ponad 47% uczestników badania podejmowało aktywność fizyczną dla zdrowia tylko 1 raz w tygodniu lub rzadziej. Ponad 43% uczestników badania miało nadwagę lub otyłość. Częstość depresji wynosiła 21%. Najwięcej saunowiczów oceniło swój stan zdrowia jako dobry lub bardzo dobry, niecałe 30% uczestników zgłosiło u siebie występowanie choroby przewlekłej. Najwięcej badanych saunuje 1 raz w tygodniu, jedna sesja w saunie najczęściej trwa od 11 minut do 15 minut, największy odsetek badanych (40%) korzysta z sauny od 2 do 5 lat. 74% uczestników badania najczęściej korzysta z sauny suchej (fińskiej) a obiekt, w którym najczęściej saunują to na basen lub termy. 7% badanych skonsultowało z lekarzem podjęcie aktywności jaką jest saunowanie. Uczestników badanej grupy do korzystania z sauny najczęściej motywowały chęć relaksu i hartowanie organizmu a do najczęściej zgłaszanych skutków ubocznych saunowania należały zawroty głowy i uczucie kołatania serca. Wykazano zależność pomiędzy nawykami związanymi z saunowaniem (częstotliwością saunowania, liczbą lat saunowania, długością trwania jednej sesji) a wiekiem, płcią męską oraz aktywnością fizyczną.Wnioski: Korzystanie z sauny jest elementem prozdrowotnego stylu życia związanego z niższym ryzykiem chorób układu krążenia.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Stepaniak, Urszula - 128749
dc.contributor.authorpl
Łapa, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Stepaniak, Urszula - 128749
dc.contributor.reviewerpl
Malinowska-Lipień, Iwona - 130829
dc.date.accessioned
2023-09-15T21:49:40Z
dc.date.available
2023-09-15T21:49:40Z
dc.date.submittedpl
2023-09-15
dc.fieldofstudypl
zdrowie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-169734-307296
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/319121
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
sauna, sauna bathing, CVD, prevention of CVD, lifestyle, motivations for using the sauna, side effects of using the sauna
dc.subject.plpl
sauna, kąpiel w saunie, ChUK, profilaktyka ChUK, styl życia, motywacje do korzystania z sauny, skutki uboczne korzystania z sauny
dc.titlepl
Ocena występowania wybranych czynników ryzyka chorób układu krążenia wśród osób korzystających z sauny.
dc.title.alternativepl
Assessment of the occurrence of selected risk factors for cardiovascular diseases among sauna users.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
22
Views per month
Views per city
Krakow
7
Szczecin
5
Bobowa
1
Boston
1
Busko-Zdrój
1
Bydgoszcz
1
Bytom
1
Czerwionka-Leszczyny
1
Gdynia
1
Górki
1

No access

No Thumbnail Available
Collections