Polityka rodzinna, jako element polityki społecznej państwa, realizacja świadczeń rodzinnych, na przykładzie miasta Grybów.

master
dc.abstract.enFamily is a basic cell of society by which human is able to achieve further advancement. It is the very first environment which introduces every person into life - shapes it. For its proper functioning, it is necessary to perform many functions and meet variety of needs. Family policy is focused on strengthening subjectivity of families thereof necessary is its proper development, and ability to direct this policy to all families at any stage of their lifes. To adapt a family to being able to function in market economy it's not an easy task. Contemporary socio-economic condition do not make it easy to struggle to provide for family and government's financial aid is limited. One way to help is running a system of famliy benefits. The goal of this kind of aid it's not to replace activities of of other institutions but to aim this help where is inevitable necessary and only to support not to replace.My work describes functioning of Polish family benefits system by which the state carries out social policy, aimed at families, with particular emphasis on the child's welfare. I have presented such system on example of Grybow.pl
dc.abstract.plRodzina, to podstawowa jednostka społeczna, dzięki której człowiek rozwija się, to pierwsze środowisko, które wprowadza każdego człowieka, w życie - kształtuje je. Do jej prawidłowego funkcjonowania, konieczne jest pełnienie wielu funkcji i zaspokajanie wielu potrzeb. Polityka rodzinna, zorientowana jest, na umocnienie podmiotowości rodzin, w związku, z czym, potrzebne jest, odpowiednie jej prowadzenie, skierowane do każdej rodziny, w każdej fazie jej życia. Przystosowanie się rodziny, do funkcjonowanie w warunkach gospodarki rynkowej, nie jest łatwe. Istniejące warunki społeczno-ekonomiczne, nie ułatwiają walki o zapewnienie dobrych warunków materialnych, a finansowa pomoc państwa jest ograniczona. W związku z tym, pomoc państwa, czy samorządów, w tym zakresie, jest konieczna. Jednym ze sposobów pomocy, jest sprawne prowadzenie systemu świadczeń rodzinnych. Nie chodzi jednak o to, by zastępować działania poszczególnych instytucji, chodzi o pomoc państwa, tam, gdzie jest niezbędna, która ma wspierać, a nie wyręczać.Praca, opisuje funkcjonujący w Polsce system świadczeń rodzinnych, za pomocą, których, państwo, realizuje politykę społeczną państwa, skierowaną do rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem dobra dziecka. Funkcjonowanie systemu świadczeń rodzinnych zaprezentowałam, na podstawie miasta Grybów. Kalkulacje i opisy przedstawiają rodzaje i liczbę świadczeń rodzinnych, które, realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.contributor.advisorRzegocki, Arkady - 100814 pl
dc.contributor.authorSkrzeczyńska, Ewelinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerBernacki, Włodzimierz - 127288 pl
dc.contributor.reviewerRzegocki, Arkady - 100814 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T12:52:33Z
dc.date.available2020-07-24T12:52:33Z
dc.date.submitted2012-10-08pl
dc.fieldofstudyinstytucje i zarządzanie politykąpl
dc.identifier.apddiploma-71473-138275pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/184552
dc.languagepolpl
dc.subject.ensocial policy, family policy, family, family benefits, child benefit,welfare benefits, social policy actorspl
dc.subject.plpolityka społeczna, polityka rodzinna, rodzina, świadczenia rodzinne, zasiłek rodzinny, świadczenia opiekuńcze,podmioty polityki społecznejpl
dc.titlePolityka rodzinna, jako element polityki społecznej państwa, realizacja świadczeń rodzinnych, na przykładzie miasta Grybów.pl
dc.title.alternativeFamily policy as a part of official state social policy, family benefits on example of city of Grybow.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Family is a basic cell of society by which human is able to achieve further advancement. It is the very first environment which introduces every person into life - shapes it. For its proper functioning, it is necessary to perform many functions and meet variety of needs. Family policy is focused on strengthening subjectivity of families thereof necessary is its proper development, and ability to direct this policy to all families at any stage of their lifes. To adapt a family to being able to function in market economy it's not an easy task. Contemporary socio-economic condition do not make it easy to struggle to provide for family and government's financial aid is limited. One way to help is running a system of famliy benefits. The goal of this kind of aid it's not to replace activities of of other institutions but to aim this help where is inevitable necessary and only to support not to replace.My work describes functioning of Polish family benefits system by which the state carries out social policy, aimed at families, with particular emphasis on the child's welfare. I have presented such system on example of Grybow.
dc.abstract.plpl
Rodzina, to podstawowa jednostka społeczna, dzięki której człowiek rozwija się, to pierwsze środowisko, które wprowadza każdego człowieka, w życie - kształtuje je. Do jej prawidłowego funkcjonowania, konieczne jest pełnienie wielu funkcji i zaspokajanie wielu potrzeb. Polityka rodzinna, zorientowana jest, na umocnienie podmiotowości rodzin, w związku, z czym, potrzebne jest, odpowiednie jej prowadzenie, skierowane do każdej rodziny, w każdej fazie jej życia. Przystosowanie się rodziny, do funkcjonowanie w warunkach gospodarki rynkowej, nie jest łatwe. Istniejące warunki społeczno-ekonomiczne, nie ułatwiają walki o zapewnienie dobrych warunków materialnych, a finansowa pomoc państwa jest ograniczona. W związku z tym, pomoc państwa, czy samorządów, w tym zakresie, jest konieczna. Jednym ze sposobów pomocy, jest sprawne prowadzenie systemu świadczeń rodzinnych. Nie chodzi jednak o to, by zastępować działania poszczególnych instytucji, chodzi o pomoc państwa, tam, gdzie jest niezbędna, która ma wspierać, a nie wyręczać.Praca, opisuje funkcjonujący w Polsce system świadczeń rodzinnych, za pomocą, których, państwo, realizuje politykę społeczną państwa, skierowaną do rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem dobra dziecka. Funkcjonowanie systemu świadczeń rodzinnych zaprezentowałam, na podstawie miasta Grybów. Kalkulacje i opisy przedstawiają rodzaje i liczbę świadczeń rodzinnych, które, realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.contributor.advisorpl
Rzegocki, Arkady - 100814
dc.contributor.authorpl
Skrzeczyńska, Ewelina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Bernacki, Włodzimierz - 127288
dc.contributor.reviewerpl
Rzegocki, Arkady - 100814
dc.date.accessioned
2020-07-24T12:52:33Z
dc.date.available
2020-07-24T12:52:33Z
dc.date.submittedpl
2012-10-08
dc.fieldofstudypl
instytucje i zarządzanie polityką
dc.identifier.apdpl
diploma-71473-138275
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/184552
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
social policy, family policy, family, family benefits, child benefit,welfare benefits, social policy actors
dc.subject.plpl
polityka społeczna, polityka rodzinna, rodzina, świadczenia rodzinne, zasiłek rodzinny, świadczenia opiekuńcze,podmioty polityki społecznej
dc.titlepl
Polityka rodzinna, jako element polityki społecznej państwa, realizacja świadczeń rodzinnych, na przykładzie miasta Grybów.
dc.title.alternativepl
Family policy as a part of official state social policy, family benefits on example of city of Grybow.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
18
Views per month
Views per city
Wieliczka
3
Bialystok
2
Kamienica Polska
2
Wroclaw
2
Bayreuth
1
Dublin
1
Iwanowice
1
Poznan
1
Rzeszów
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available