Zarządzanie pamięcią o artyście na przykładzie Marka Grechuty

licenciate
dc.abstract.enThe aim of the work is to investigate the activities that make up memory management about Marek Grechuta and the processes behind it. The research problem was formulated in the form of a question: What is memory management about Marek Grechuta and what are its effects? The author is interested in the perspective of the artist's family, which is why she decided to interview Danuta Grechuta, Marek Grechuta's wife. It is also important in this work to show the importance of managing the artist's memory for the audience - how they perceive Marek Grechuta, how they evaluate memory management about him and what is their opinion on the existing forms of commemorating his person. The author uses an interpretative paradigm and used a questionnaire and structured interview to conduct her research. The work also includes a desk research.pl
dc.abstract.plPraca ma celu zbadanie działań składających się na zarządzanie pamięcią o Marku Grechucie oraz procesów, które za tym stoją. Problem badawczy sformułowano w postaci pytania: na czym polega zarządzanie pamięcią o Marku Grechucie i jakie są jego efekty? Autorkę interesuje perspektywa rodziny artysty, dlatego zdecydowała się na przeprowadzenie wywiadu z Danutą Grechutą, żoną Marka Grechuty. Istotne w poniższej pracy jest także pokazanie znaczenia zarządzania pamięcią o artyście dla odbiorców - w jaki sposób postrzegają Marka Grechutę, jak oceniają zarządzanie pamięcią o nim oraz jak odbierają istniejące formy upamiętnienia jego osoby. Autorka posługuje się paradygmatem interpretatywnym, a do przeprowadzenia badań użyła kwestionariusza ankiety i wywiadu strukturyzowanego. W pracy została przeprowadzona została również analiza danych zastanych.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorModzelewska, Annapl
dc.contributor.authorPydyś, Klaudiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerModzelewska, Annapl
dc.contributor.reviewerNierenberg, Bogusław - 130955 pl
dc.date.accessioned2022-07-06T21:50:13Z
dc.date.available2022-07-06T21:50:13Z
dc.date.submitted2022-07-06pl
dc.fieldofstudyzarządzanie kulturą i mediamipl
dc.identifier.apddiploma-157557-276874pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294996
dc.languagepolpl
dc.subject.enmanagement, memory, artist, Marek Grechutapl
dc.subject.plzarządzanie, pamięć, artysta, Marek Grechutapl
dc.titleZarządzanie pamięcią o artyście na przykładzie Marka Grechutypl
dc.title.alternativeThe management of the memory of an artist on an example of Marek Grechutapl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the work is to investigate the activities that make up memory management about Marek Grechuta and the processes behind it. The research problem was formulated in the form of a question: What is memory management about Marek Grechuta and what are its effects? The author is interested in the perspective of the artist's family, which is why she decided to interview Danuta Grechuta, Marek Grechuta's wife. It is also important in this work to show the importance of managing the artist's memory for the audience - how they perceive Marek Grechuta, how they evaluate memory management about him and what is their opinion on the existing forms of commemorating his person. The author uses an interpretative paradigm and used a questionnaire and structured interview to conduct her research. The work also includes a desk research.
dc.abstract.plpl
Praca ma celu zbadanie działań składających się na zarządzanie pamięcią o Marku Grechucie oraz procesów, które za tym stoją. Problem badawczy sformułowano w postaci pytania: na czym polega zarządzanie pamięcią o Marku Grechucie i jakie są jego efekty? Autorkę interesuje perspektywa rodziny artysty, dlatego zdecydowała się na przeprowadzenie wywiadu z Danutą Grechutą, żoną Marka Grechuty. Istotne w poniższej pracy jest także pokazanie znaczenia zarządzania pamięcią o artyście dla odbiorców - w jaki sposób postrzegają Marka Grechutę, jak oceniają zarządzanie pamięcią o nim oraz jak odbierają istniejące formy upamiętnienia jego osoby. Autorka posługuje się paradygmatem interpretatywnym, a do przeprowadzenia badań użyła kwestionariusza ankiety i wywiadu strukturyzowanego. W pracy została przeprowadzona została również analiza danych zastanych.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Modzelewska, Anna
dc.contributor.authorpl
Pydyś, Klaudia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Modzelewska, Anna
dc.contributor.reviewerpl
Nierenberg, Bogusław - 130955
dc.date.accessioned
2022-07-06T21:50:13Z
dc.date.available
2022-07-06T21:50:13Z
dc.date.submittedpl
2022-07-06
dc.fieldofstudypl
zarządzanie kulturą i mediami
dc.identifier.apdpl
diploma-157557-276874
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294996
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
management, memory, artist, Marek Grechuta
dc.subject.plpl
zarządzanie, pamięć, artysta, Marek Grechuta
dc.titlepl
Zarządzanie pamięcią o artyście na przykładzie Marka Grechuty
dc.title.alternativepl
The management of the memory of an artist on an example of Marek Grechuta
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
37
Views per month
Views per city
Knurow
5
Krakow
5
Warsaw
5
Radom
4
Gdynia
3
Wilczyce
2
Gdansk
1
Katowice
1
Nowa Wola
1
Olkusz
1

No access

No Thumbnail Available