Analiza działań wspierających studentów z niepełnosprawnościami na polskich uczelniach wyższych

master
dc.abstract.enStudents with disabilities are an integral part of the student community of the majority of Polish higher education institutions (HEIs). In order to ensure the constitutional right to education with respect to the principle of equality, HEIs are responsible for implementing measures to support students with disabilities and ensuring accessibility of all aspects of HEI activities. A theoretical approach of particular relevance in the context of academic education for persons with disabilities is inclusive education. On the basis of this concept, this paper addresses the activities of units responsible for providing support to students with disabilities at Polish public and non-public HEIs. An analysis was made of the activities of HEIs units that provide support to students with disabilities in terms of their structure, functioning, characteristics of support beneficiaries, accessibility (architectural, educational, procedural, social and communication and information) of HEIs, as well as difficulties and perspectives of development of the surveyed institutions. From the obtained results, a list of recommendations was prepared, the application of which may contribute to the improvement of support offered to students with disabilities.pl
dc.abstract.plStudenci z niepełnosprawnościami stanowią integralną część społeczności studenckiej na większości polskich uczelniach wyższych. W celu zapewnienia konstytucyjnego prawa do edukacji z poszanowaniem zasady równości, uczelnie zobowiązane są do podejmowania działań mających wspierać studentów z niepełnosprawnościami oraz zapewniać dostępność wszystkich aspektów działalności uczelni. Podejściem teoretycznym o szczególnym znaczeniu w kontekście kształcenia akademickiego osób z niepełnosprawnościami jest edukacja włączająca. W oparciu o tę ideę, niniejsza praca podejmuje zagadnienie działalności jednostek odpowiedzialnych za realizację wsparcia studentów z niepełnosprawnościami na polskich uczelniach publicznych i niepublicznych. Dokonano analizy działalności uczelnianych jednostek świadczących wsparcie studentom z niepełnosprawnościami w zakresie ich struktury, funkcjonowania, charakterystyki beneficjentów pomocy, dostępności (architektonicznej, edukacyjnej, proceduralnej, społecznej i komunikacyjno-informacyjnej) uczelni oraz trudności i perspektyw rozwoju badanych organów. Na podstawie uzyskanych wyników przygotowano wykaz rekomendacji, których zastosowanie może przyczynić się do zwiększenia oferty wsparcia studentów z niepełnosprawnościami.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKocór, Marcin - 102875 pl
dc.contributor.authorButkiewicz, Sylwiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerKocór, Marcin - 102875 pl
dc.contributor.reviewerKaszyński, Hubert - 128707 pl
dc.date.accessioned2022-11-04T22:39:35Z
dc.date.available2022-11-04T22:39:35Z
dc.date.submitted2022-10-24pl
dc.fieldofstudysocjologiapl
dc.identifier.apddiploma-162722-230557pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/303299
dc.languagepolpl
dc.subject.enstudents with disabilities, Polish higher education institutions, inclusive education, accessibilitypl
dc.subject.plstudenci z niepełnosprawnościami, polskie uczelnie wyższe, edukacja włączająca, dostępnośćpl
dc.titleAnaliza działań wspierających studentów z niepełnosprawnościami na polskich uczelniach wyższychpl
dc.title.alternativeAnalysis of the support services for students with disabilities at Polish higher education institutionspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Students with disabilities are an integral part of the student community of the majority of Polish higher education institutions (HEIs). In order to ensure the constitutional right to education with respect to the principle of equality, HEIs are responsible for implementing measures to support students with disabilities and ensuring accessibility of all aspects of HEI activities. A theoretical approach of particular relevance in the context of academic education for persons with disabilities is inclusive education. On the basis of this concept, this paper addresses the activities of units responsible for providing support to students with disabilities at Polish public and non-public HEIs. An analysis was made of the activities of HEIs units that provide support to students with disabilities in terms of their structure, functioning, characteristics of support beneficiaries, accessibility (architectural, educational, procedural, social and communication and information) of HEIs, as well as difficulties and perspectives of development of the surveyed institutions. From the obtained results, a list of recommendations was prepared, the application of which may contribute to the improvement of support offered to students with disabilities.
dc.abstract.plpl
Studenci z niepełnosprawnościami stanowią integralną część społeczności studenckiej na większości polskich uczelniach wyższych. W celu zapewnienia konstytucyjnego prawa do edukacji z poszanowaniem zasady równości, uczelnie zobowiązane są do podejmowania działań mających wspierać studentów z niepełnosprawnościami oraz zapewniać dostępność wszystkich aspektów działalności uczelni. Podejściem teoretycznym o szczególnym znaczeniu w kontekście kształcenia akademickiego osób z niepełnosprawnościami jest edukacja włączająca. W oparciu o tę ideę, niniejsza praca podejmuje zagadnienie działalności jednostek odpowiedzialnych za realizację wsparcia studentów z niepełnosprawnościami na polskich uczelniach publicznych i niepublicznych. Dokonano analizy działalności uczelnianych jednostek świadczących wsparcie studentom z niepełnosprawnościami w zakresie ich struktury, funkcjonowania, charakterystyki beneficjentów pomocy, dostępności (architektonicznej, edukacyjnej, proceduralnej, społecznej i komunikacyjno-informacyjnej) uczelni oraz trudności i perspektyw rozwoju badanych organów. Na podstawie uzyskanych wyników przygotowano wykaz rekomendacji, których zastosowanie może przyczynić się do zwiększenia oferty wsparcia studentów z niepełnosprawnościami.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kocór, Marcin - 102875
dc.contributor.authorpl
Butkiewicz, Sylwia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Kocór, Marcin - 102875
dc.contributor.reviewerpl
Kaszyński, Hubert - 128707
dc.date.accessioned
2022-11-04T22:39:35Z
dc.date.available
2022-11-04T22:39:35Z
dc.date.submittedpl
2022-10-24
dc.fieldofstudypl
socjologia
dc.identifier.apdpl
diploma-162722-230557
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/303299
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
students with disabilities, Polish higher education institutions, inclusive education, accessibility
dc.subject.plpl
studenci z niepełnosprawnościami, polskie uczelnie wyższe, edukacja włączająca, dostępność
dc.titlepl
Analiza działań wspierających studentów z niepełnosprawnościami na polskich uczelniach wyższych
dc.title.alternativepl
Analysis of the support services for students with disabilities at Polish higher education institutions
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Krakow
2
Warsaw
2

No access

No Thumbnail Available
Collections