Polynitrogen containing fluorophores as red emitters for optical imaging of hypoxia regions

master
dc.abstract.enDevelopment of effective and non-invasive imaging methods for cancer diagnosis is currently an important challenge for many scientists. Optical imaging is a safe method, characterized by high sensitivity and high penetration depth in tissue. Appropriate fluorescent probes can be used for optical imaging of hypoxia. An example of such fluophores can be compounds containing a nitro group link to heteroaromatic moiety. The hypoxic area is characterized by a high activity of nitroreductases, which can reduce nitro compounds characterized by low fluorescence to derivatives with higher fluorescence.The described studies focused on the synthesis of a derivative of the triazapentalene scaffold with a nitroaromatic group. An attempt was made to optimize the reactions leading to the formation of the 4-ring triazapentalene derivative, and then the nitro derivative was obtained in the Sonogashira coupling reaction. The spectroscopic properties of the obtained compound were determined: molar absorption coefficient and fluorescence quantum yield. The preliminary studies on nitroreductase activity for the obtained compound were also performed.pl
dc.abstract.plOdkrywanie skutecznych i nieinwazyjnych metod obrazowania w diagnostyce nowotworów stanowi aktualnie ważne wyzwanie dla wielu naukowców. Obrazowanie optyczne jest metodą bezpieczną, cechującą się wysoką czułością i dużą głębokością penetracji. Odpowiednie sondy fluorescyncyjne mogą zostać wykorzystane w obrazowaniu optycznym hipoksji. Przykładem takich fluoforów mogą być związki zawierające grupę nitrową przyłączoną do pierścienia heteroaromatycznego. Obszar hipoksji cechuje się wysoką aktywnością nitroreduktaz, które redukują związki nitrowe o niskiej fluorescencji, do pochodnych cechujących się wyższą fluorescencją. W opisanej pracy badawczej skupiono się syntezie pochodnej ugrupowania triazapentalenu z grupą nitrową. Wykonano próbę optymalizacji reakcji prowadzących do otrzymania 4 pierścieniowej pochodnej triazapentalenu, a następnie otrzymano w reakcji sprzęgania Sonogashira pochodną nitrową. Wyznaczono właściwości spektroskopowe otrzymanego związku: współczynnik molowy absorpcji oraz wydajność kwantową fluorescencji. Przeprowadzono wstępne testy aktywności nitroreduktazy wobec otrzymanego związku.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorBrindell, Małgorzata - 127426 pl
dc.contributor.advisorSuzenet, Franckpl
dc.contributor.authorGajewska, Dominikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerBrindell, Małgorzata - 127426 pl
dc.contributor.reviewerCież, Dariusz - 127591 pl
dc.date.accessioned2021-06-24T21:34:08Z
dc.date.available2021-06-24T21:34:08Z
dc.date.submitted2021-06-23pl
dc.fieldofstudychemia medycznapl
dc.identifier.apddiploma-146449-212996pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/274787
dc.languageengpl
dc.subject.entriazapentalene, hypoxia, optical imaging, fluorescent probes, nitroreductase, Sonogashira coupling reactionpl
dc.subject.pltriazapentalen, hipoksja, obrazowanie optyczne, sondy fluorescencyjne, nitroreduktaza, reakcja sprzęgania Sonogashirapl
dc.titlePolynitrogen containing fluorophores as red emitters for optical imaging of hypoxia regionspl
dc.title.alternativeZnaczniki fluorescencyjne emitujące promieniowanie czerwone na bazie związków poliazotowych do obrazowania hipoksjipl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Development of effective and non-invasive imaging methods for cancer diagnosis is currently an important challenge for many scientists. Optical imaging is a safe method, characterized by high sensitivity and high penetration depth in tissue. Appropriate fluorescent probes can be used for optical imaging of hypoxia. An example of such fluophores can be compounds containing a nitro group link to heteroaromatic moiety. The hypoxic area is characterized by a high activity of nitroreductases, which can reduce nitro compounds characterized by low fluorescence to derivatives with higher fluorescence.The described studies focused on the synthesis of a derivative of the triazapentalene scaffold with a nitroaromatic group. An attempt was made to optimize the reactions leading to the formation of the 4-ring triazapentalene derivative, and then the nitro derivative was obtained in the Sonogashira coupling reaction. The spectroscopic properties of the obtained compound were determined: molar absorption coefficient and fluorescence quantum yield. The preliminary studies on nitroreductase activity for the obtained compound were also performed.
dc.abstract.plpl
Odkrywanie skutecznych i nieinwazyjnych metod obrazowania w diagnostyce nowotworów stanowi aktualnie ważne wyzwanie dla wielu naukowców. Obrazowanie optyczne jest metodą bezpieczną, cechującą się wysoką czułością i dużą głębokością penetracji. Odpowiednie sondy fluorescyncyjne mogą zostać wykorzystane w obrazowaniu optycznym hipoksji. Przykładem takich fluoforów mogą być związki zawierające grupę nitrową przyłączoną do pierścienia heteroaromatycznego. Obszar hipoksji cechuje się wysoką aktywnością nitroreduktaz, które redukują związki nitrowe o niskiej fluorescencji, do pochodnych cechujących się wyższą fluorescencją. W opisanej pracy badawczej skupiono się syntezie pochodnej ugrupowania triazapentalenu z grupą nitrową. Wykonano próbę optymalizacji reakcji prowadzących do otrzymania 4 pierścieniowej pochodnej triazapentalenu, a następnie otrzymano w reakcji sprzęgania Sonogashira pochodną nitrową. Wyznaczono właściwości spektroskopowe otrzymanego związku: współczynnik molowy absorpcji oraz wydajność kwantową fluorescencji. Przeprowadzono wstępne testy aktywności nitroreduktazy wobec otrzymanego związku.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Brindell, Małgorzata - 127426
dc.contributor.advisorpl
Suzenet, Franck
dc.contributor.authorpl
Gajewska, Dominika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Brindell, Małgorzata - 127426
dc.contributor.reviewerpl
Cież, Dariusz - 127591
dc.date.accessioned
2021-06-24T21:34:08Z
dc.date.available
2021-06-24T21:34:08Z
dc.date.submittedpl
2021-06-23
dc.fieldofstudypl
chemia medyczna
dc.identifier.apdpl
diploma-146449-212996
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/274787
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
triazapentalene, hypoxia, optical imaging, fluorescent probes, nitroreductase, Sonogashira coupling reaction
dc.subject.plpl
triazapentalen, hipoksja, obrazowanie optyczne, sondy fluorescencyjne, nitroreduktaza, reakcja sprzęgania Sonogashira
dc.titlepl
Polynitrogen containing fluorophores as red emitters for optical imaging of hypoxia regions
dc.title.alternativepl
Znaczniki fluorescencyjne emitujące promieniowanie czerwone na bazie związków poliazotowych do obrazowania hipoksji
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Sofia
1
Uzhhorod
1

No access

No Thumbnail Available