Rola pielęgniarki w pielęgnowaniu pacjenta z zawrotami głowy w chorobach laryngologicznych.

licenciate
dc.abstract.enTHE GOAL OF THIS WORK IS TO ESTIMATE THE HEALTH CONDITION OF PATIENTS SUFFERING FROM VERTIGO IN REGARD TO THE NURSING CARE,TO DEFINE THE MOST FREQUENT COMPLAINTS NOTIFIED BY THE PAIENTS ,TO ESTABLISH THE EFFICIENT TREATMENT DURING THEIR HOSPITALISATIONS AND TO EVALUATE THE QUALITY OF LIVING AND THE PSYCHICAL CONDITION OF THE PAIENTS AFTER THE TREATMENT.THE RESEARCHES WERE DONE AMONG THE GROUP OF 30 PATIENTS THAT WERE HOSPITALISED BECAUSE OF VERTIGO BETWEEN JANUARY 1ST AND DECEMBER 31ST IN THE YEAR 2011 IN THE OTOLARYNGOLOG CLINIC OF THE UNIVERSITY HOSPITAL IN CRACOW.THE TREATMENT GROUP WAS ANALYSET IN REGARD TO :DIFFERENT KINDS OF VERTIGO,DIAGNOSTICS,THE APPLIEND TREATMENT AND THE NURSING CARE.THE RESEARCH ALALYSIS FOCUSET ALSO ON RECOGNISING THE NURSING CARE PROBLEMS AND THEIR SOLUTIONS.pl
dc.abstract.plCELEM PRACY BYŁA OCENA STANU CHORYCH Z ZAWROTAMI GŁOWY,POD KĄTEM ICH PIELĘGNACJI, OKREŚLENIE NAJCZĘSTSZYCH DOLEGLIWOŚCI ZGŁASZANYCH PRZEZ CHORYCH ORAZ USTALENIE SKUTECZNEGO SPOSOBU POSTĘPOWANIA W OKRESIE LECZENIA ,OCENA JAKOSCI ŻYCIA I STANU PSYCHICZNEGO CHORYCH PO LECZENIU.BADANIA ZOZSTAŁY PRZEPROWADZONE W GRUPIE 30 CHORYCH HOSPITALIZOWANYCH Z POWODU ZAWROTÓW GŁOWY POMIEDZY1 STYCZNIA A 31 GRUDNIA 2011 ROKU W KLINICE OTOLARYNGOLOGII SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO W KRAKOWIE.W BADANEJ GRUPIE PRZEANALIZOWANO MIĘDZY INNYMI :RODZAJE ZAWROTÓW GŁOWY ,DIAGNOSTYKĘ, STOSOWANE LECZENIE I POSTĘPOWANIE PIELĘGNIARSKIE.ANALIZA BADAWCZA DOTYCZYŁA RÓWNIEŻ PROBLEMÓW PIELĘGNIARSKICH ORAZ ICH SKUTECZNEGO ROZWIĄZYWANIA.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorTomik, Jerzy - 133674 pl
dc.contributor.authorBogusz, Wiolettapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerSkładzień, Jacek - 133403 pl
dc.contributor.reviewerTomik, Jerzy - 133674 pl
dc.date.accessioned2020-07-23T22:40:42Z
dc.date.available2020-07-23T22:40:42Z
dc.date.submitted2012-07-04pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-64404-144117pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177962
dc.languagepolpl
dc.subject.enVERTIGO,NURSING CARE AND TREApl
dc.subject.plZAWROTY GŁOWY,OPIEKA PIELĘGNIARSKA ,LECZENIEpl
dc.titleRola pielęgniarki w pielęgnowaniu pacjenta z zawrotami głowy w chorobach laryngologicznych.pl
dc.title.alternativeThe role of the nurse in care of patients witch vertigo in case oflaryngologocal illnessepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
THE GOAL OF THIS WORK IS TO ESTIMATE THE HEALTH CONDITION OF PATIENTS SUFFERING FROM VERTIGO IN REGARD TO THE NURSING CARE,TO DEFINE THE MOST FREQUENT COMPLAINTS NOTIFIED BY THE PAIENTS ,TO ESTABLISH THE EFFICIENT TREATMENT DURING THEIR HOSPITALISATIONS AND TO EVALUATE THE QUALITY OF LIVING AND THE PSYCHICAL CONDITION OF THE PAIENTS AFTER THE TREATMENT.THE RESEARCHES WERE DONE AMONG THE GROUP OF 30 PATIENTS THAT WERE HOSPITALISED BECAUSE OF VERTIGO BETWEEN JANUARY 1ST AND DECEMBER 31ST IN THE YEAR 2011 IN THE OTOLARYNGOLOG CLINIC OF THE UNIVERSITY HOSPITAL IN CRACOW.THE TREATMENT GROUP WAS ANALYSET IN REGARD TO :DIFFERENT KINDS OF VERTIGO,DIAGNOSTICS,THE APPLIEND TREATMENT AND THE NURSING CARE.THE RESEARCH ALALYSIS FOCUSET ALSO ON RECOGNISING THE NURSING CARE PROBLEMS AND THEIR SOLUTIONS.
dc.abstract.plpl
CELEM PRACY BYŁA OCENA STANU CHORYCH Z ZAWROTAMI GŁOWY,POD KĄTEM ICH PIELĘGNACJI, OKREŚLENIE NAJCZĘSTSZYCH DOLEGLIWOŚCI ZGŁASZANYCH PRZEZ CHORYCH ORAZ USTALENIE SKUTECZNEGO SPOSOBU POSTĘPOWANIA W OKRESIE LECZENIA ,OCENA JAKOSCI ŻYCIA I STANU PSYCHICZNEGO CHORYCH PO LECZENIU.BADANIA ZOZSTAŁY PRZEPROWADZONE W GRUPIE 30 CHORYCH HOSPITALIZOWANYCH Z POWODU ZAWROTÓW GŁOWY POMIEDZY1 STYCZNIA A 31 GRUDNIA 2011 ROKU W KLINICE OTOLARYNGOLOGII SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO W KRAKOWIE.W BADANEJ GRUPIE PRZEANALIZOWANO MIĘDZY INNYMI :RODZAJE ZAWROTÓW GŁOWY ,DIAGNOSTYKĘ, STOSOWANE LECZENIE I POSTĘPOWANIE PIELĘGNIARSKIE.ANALIZA BADAWCZA DOTYCZYŁA RÓWNIEŻ PROBLEMÓW PIELĘGNIARSKICH ORAZ ICH SKUTECZNEGO ROZWIĄZYWANIA.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Tomik, Jerzy - 133674
dc.contributor.authorpl
Bogusz, Wioletta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Składzień, Jacek - 133403
dc.contributor.reviewerpl
Tomik, Jerzy - 133674
dc.date.accessioned
2020-07-23T22:40:42Z
dc.date.available
2020-07-23T22:40:42Z
dc.date.submittedpl
2012-07-04
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-64404-144117
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177962
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
VERTIGO,NURSING CARE AND TREA
dc.subject.plpl
ZAWROTY GŁOWY,OPIEKA PIELĘGNIARSKA ,LECZENIE
dc.titlepl
Rola pielęgniarki w pielęgnowaniu pacjenta z zawrotami głowy w chorobach laryngologicznych.
dc.title.alternativepl
The role of the nurse in care of patients witch vertigo in case oflaryngologocal illnesse
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
893
Views per month
Views per city
Warsaw
177
Krakow
44
Wroclaw
39
Poznan
38
Lublin
30
Katowice
29
Rzeszów
24
Lodz
23
Gdansk
13
Bobrowniki Male
12

No access

No Thumbnail Available