Samokontrola a ciemna triada osobowości

master
dc.abstract.enThe aim of the study was to examine the relationship between the level of self-control as a trait and the level of components of the dark personality triad: subclinical narcissism, Machiavellianism and subclinical psychopathy. The empirical part of the work was preceded by the presentation of self-control constructs and the Dark Triad of personality, as well as the results of the only study conducted so far (Jonanson & Tost, 2010) checking the relationship between self-control and the Dark Triad of personality. Due to the small number of studies in this area, the results of tests checking the relationships of self-control with clinical narcissism and clinical psychopathy are also presented.In the empirical part, 148 people were examined, including 109 women and 39 men (18 to 36 years). The level of self-control was measured using three tools: NAS-50, NAS-40 and the SCS Self-Control Scale. The level of the Dark Triad of personality was measured using the questionnaire Dirty Dozen, and the level of subclinical narcissism using the NPI Narcissism Personality Inventory. Most of the results obtained indicate the presence of negative correlations between the level of self-control and the level of the Dark Triad of personality. Positive correlations were also obtained. The positive correlation occurred between the level of psychopathy and the result on the scale of switching and flexibility of the NAS-50 questionnaire. Also the Narcissism Personality Inventory subscale self-sufficiency testing one of the dimensions of narcissism was positively correlated with the level of self-control. The results obtained allow us to analyze the relationship between the dark personality triad and the dimensions of self-control as a characteristic. In future research, it is worth using in addition to the measure of the dark personality triad and narcissism, also questionnaires investigating the level of subclinical psychopathy and Machiavellianism.pl
dc.abstract.plCelem pracy było zbadanie związku występującego między poziomem samokontroli jako cechy a poziomem składników ciemnej triady osobowości: subklinicznego narcyzmu, makiawelizmu i subklinicznej psychopatii. Część empiryczna pracy została poprzedzona przedstawieniem konstruktów samokontroli oraz ciemnej triady osobowości, przedstawiono również wyniki jedynego przeprowadzonego do tej pory badania (Jonanson i Tost, 2010) sprawdzającego związek samokontroli i ciemnej triady osobowości. Ze względu na małą ilość badań w tym obszarze, przedstawiono również wyniki badań sprawdzających związki samokontroli z klinicznym narcyzmem i kliniczną psychopatią. W części empirycznej, przebadano 148 osób, w tym 109 kobiet i 39 mężczyzn (18 do 36 lat). Poziom samokontroli mierzono z wykorzystaniem trzech narzędzi: NAS-50, NAS-40 oraz skali samokontroli SCS. Poziom ciemnej triady osobowości mierzono za pomocą kwestionariusza Parszywa Dwunastka, a poziom subklinicznego narcyzmu za pomocą Kwestionariusza Narcyzmu NPI. Większość otrzymanych wyników wskazuje na występowanie ujemnych korelacji między poziomem samokontroli a poziomem ciemnej triady osobowości. Otrzymano również dodatnie korelacje. Korelacja dodatnia wystąpiła między poziomem psychopatii a wynikiem na skali przełączanie i elastyczność kwestionariusza NAS-50. Również podskala Kwestionariusza Narcyzmu samowystarczalność badająca jeden z wymiarów narcyzmu była dodatnio skorelowana z poziomem samokontroli. Otrzymane wyniki pozwalają na zanalizowanie związku zachodzącego między ciemną triadą osobowości a wymiarami samokontroli jako cechy. W przyszłych badaniach warto zastosować, oprócz miary ciemnej triady osobowości i narcyzmu, narzędzia mierzące poziom subklinicznej psychopatii i makiawelizmu.pl
dc.affiliationOśrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorNęcka, Edward - 130920 pl
dc.contributor.authorProszowska, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/SDOMISHpl
dc.contributor.reviewerNęcka, Edward - 130920 pl
dc.contributor.reviewerNiedźwieńska, Agnieszka - 130944 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T15:28:12Z
dc.date.available2020-07-27T15:28:12Z
dc.date.submitted2018-06-27pl
dc.fieldofstudypsychologia w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznychpl
dc.identifier.apddiploma-122871-184693pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/227280
dc.languagepolpl
dc.subject.enself-control, self-regulation, NAS-50, dark personality triad, subclinical narcissism, Machiavellianism, subclinical psychopathypl
dc.subject.plsamokontrola, samoregulacja, NAS-50, ciemna triada osobowości, subkliniczny narcyzm, makiawelizm, subkliniczna psychopatiapl
dc.titleSamokontrola a ciemna triada osobowościpl
dc.title.alternativeSelf-control and the Dark Triad of personalitypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the study was to examine the relationship between the level of self-control as a trait and the level of components of the dark personality triad: subclinical narcissism, Machiavellianism and subclinical psychopathy. The empirical part of the work was preceded by the presentation of self-control constructs and the Dark Triad of personality, as well as the results of the only study conducted so far (Jonanson & Tost, 2010) checking the relationship between self-control and the Dark Triad of personality. Due to the small number of studies in this area, the results of tests checking the relationships of self-control with clinical narcissism and clinical psychopathy are also presented.In the empirical part, 148 people were examined, including 109 women and 39 men (18 to 36 years). The level of self-control was measured using three tools: NAS-50, NAS-40 and the SCS Self-Control Scale. The level of the Dark Triad of personality was measured using the questionnaire Dirty Dozen, and the level of subclinical narcissism using the NPI Narcissism Personality Inventory. Most of the results obtained indicate the presence of negative correlations between the level of self-control and the level of the Dark Triad of personality. Positive correlations were also obtained. The positive correlation occurred between the level of psychopathy and the result on the scale of switching and flexibility of the NAS-50 questionnaire. Also the Narcissism Personality Inventory subscale self-sufficiency testing one of the dimensions of narcissism was positively correlated with the level of self-control. The results obtained allow us to analyze the relationship between the dark personality triad and the dimensions of self-control as a characteristic. In future research, it is worth using in addition to the measure of the dark personality triad and narcissism, also questionnaires investigating the level of subclinical psychopathy and Machiavellianism.
dc.abstract.plpl
Celem pracy było zbadanie związku występującego między poziomem samokontroli jako cechy a poziomem składników ciemnej triady osobowości: subklinicznego narcyzmu, makiawelizmu i subklinicznej psychopatii. Część empiryczna pracy została poprzedzona przedstawieniem konstruktów samokontroli oraz ciemnej triady osobowości, przedstawiono również wyniki jedynego przeprowadzonego do tej pory badania (Jonanson i Tost, 2010) sprawdzającego związek samokontroli i ciemnej triady osobowości. Ze względu na małą ilość badań w tym obszarze, przedstawiono również wyniki badań sprawdzających związki samokontroli z klinicznym narcyzmem i kliniczną psychopatią. W części empirycznej, przebadano 148 osób, w tym 109 kobiet i 39 mężczyzn (18 do 36 lat). Poziom samokontroli mierzono z wykorzystaniem trzech narzędzi: NAS-50, NAS-40 oraz skali samokontroli SCS. Poziom ciemnej triady osobowości mierzono za pomocą kwestionariusza Parszywa Dwunastka, a poziom subklinicznego narcyzmu za pomocą Kwestionariusza Narcyzmu NPI. Większość otrzymanych wyników wskazuje na występowanie ujemnych korelacji między poziomem samokontroli a poziomem ciemnej triady osobowości. Otrzymano również dodatnie korelacje. Korelacja dodatnia wystąpiła między poziomem psychopatii a wynikiem na skali przełączanie i elastyczność kwestionariusza NAS-50. Również podskala Kwestionariusza Narcyzmu samowystarczalność badająca jeden z wymiarów narcyzmu była dodatnio skorelowana z poziomem samokontroli. Otrzymane wyniki pozwalają na zanalizowanie związku zachodzącego między ciemną triadą osobowości a wymiarami samokontroli jako cechy. W przyszłych badaniach warto zastosować, oprócz miary ciemnej triady osobowości i narcyzmu, narzędzia mierzące poziom subklinicznej psychopatii i makiawelizmu.
dc.affiliationpl
Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Nęcka, Edward - 130920
dc.contributor.authorpl
Proszowska, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/SDOMISH
dc.contributor.reviewerpl
Nęcka, Edward - 130920
dc.contributor.reviewerpl
Niedźwieńska, Agnieszka - 130944
dc.date.accessioned
2020-07-27T15:28:12Z
dc.date.available
2020-07-27T15:28:12Z
dc.date.submittedpl
2018-06-27
dc.fieldofstudypl
psychologia w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
dc.identifier.apdpl
diploma-122871-184693
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/227280
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
self-control, self-regulation, NAS-50, dark personality triad, subclinical narcissism, Machiavellianism, subclinical psychopathy
dc.subject.plpl
samokontrola, samoregulacja, NAS-50, ciemna triada osobowości, subkliniczny narcyzm, makiawelizm, subkliniczna psychopatia
dc.titlepl
Samokontrola a ciemna triada osobowości
dc.title.alternativepl
Self-control and the Dark Triad of personality
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
438
Views per month
Views per city
Warsaw
91
Krakow
52
Wroclaw
39
Poznan
23
Katowice
19
Gdansk
11
Lubliniec
10
Lodz
9
Jastrzębie Zdrój
7
Berlin
6

No access

No Thumbnail Available