Stereoselektywna synteza valienaminy na drodze wewnątrzcząsteczkowej cyklizacji

master
dc.abstract.enValienamine is a simple, unsaturated aminocarbasugar. This coumpound occurs as pharmacophore in plenty of important drugs and herbicides such as acarbose, validamycin A or salbostatin. Current synthetic pathways of valienamine require the use of heavy metals such as ruthenium (metathesis) or mercury (Ferrier’s carbacyclization). Another way of synthesis involves Diels-Alder reaction. The aim of research was a total synthesis of valienamine via intramolecular Morita-Baylis-Hillman reaction. That methodology allows to develop versatile synthetic pathway of valienamine and its derivatives based on chiral pool of natural products. This work shows concise synthesis of ethyl (4R,5S,6R, E)-4,5,6-tri-O-benzyl-7-oxohept-2-enoate and further cyclization via intramolecular MBH reaction to highly functionalized cyclohexene derivative (unsaturated carbasugar). After catalyst screening (tertiary amine and fosfine) corresponding carbasugar was obtain according to Felkin-Ahn model with very high diastereoselection anti/syn up to >95:5.pl
dc.abstract.plValienamina jest to prosty, nienasycony aminokarbacukier. Związek ten występuje jako farmakofor w wielu istotnych lekach i środkach ochrony roślin takich jak akarboza, validamycyna A czy salbostatyna. Dotychczasowe metody syntezy valienaminy wymagały zastosowania metali ciężkich takich jak ruten (metateza) czy rtęć (karbocyklizacja Ferriera). Innym sposobem uzyskania tego aminokarbacukru jest wykorzystanie reakcji Dielsa-Aldera. Celem prowadzonych badań jest stereoselektywna synteza valienaminy na drodze wewnątrzcząsteczkowej reakcji Mority-Baylisa-Hillmana. Metodologia ta pozwoli opracować uniwersalną drogę syntezy valienaminy oraz jej pochodnych w oparciu o chiralną bazę produktów naturalnych. W trakcie prac opracowano metodę otrzymywania (4R,5S,6R,E)-4,5,6-tri-O-benzylo-7-oksohept-2-enian etylu, który w wewnątrzcząsteczkowej reakcji MBH został przekształcony do odpowiedniego nienasyconego karbacukru. Po przeprowadzeniu optymalizacji reakcji z udziałem katalizatorów fosfinowych i aminowych udało się uzyskać produkt powstający zgodnie z modelem Felkin-Ahna z wysoką diastereoselektywnością anti/syn >95:5.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorWilamowski, Jarosław - 132636 pl
dc.contributor.authorBanachowicz, Piotrpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerWilamowski, Jarosław - 132636 pl
dc.contributor.reviewerCież, Dariusz - 127591 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T20:10:17Z
dc.date.available2020-07-26T20:10:17Z
dc.date.submitted2016-06-23pl
dc.fieldofstudychemiapl
dc.identifier.apddiploma-103440-130980pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209959
dc.languagepolpl
dc.subject.envalienamine, carbasugars, Morita-Baylis-Hillman reactionpl
dc.subject.plvalienamina, karbacukry, reakcja Mority-Baylisa-Hillmanapl
dc.titleStereoselektywna synteza valienaminy na drodze wewnątrzcząsteczkowej cyklizacjipl
dc.title.alternativeStereoselective synthesis of valienamine via intramolecular cyclization.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Valienamine is a simple, unsaturated aminocarbasugar. This coumpound occurs as pharmacophore in plenty of important drugs and herbicides such as acarbose, validamycin A or salbostatin. Current synthetic pathways of valienamine require the use of heavy metals such as ruthenium (metathesis) or mercury (Ferrier’s carbacyclization). Another way of synthesis involves Diels-Alder reaction. The aim of research was a total synthesis of valienamine via intramolecular Morita-Baylis-Hillman reaction. That methodology allows to develop versatile synthetic pathway of valienamine and its derivatives based on chiral pool of natural products. This work shows concise synthesis of ethyl (4R,5S,6R, E)-4,5,6-tri-O-benzyl-7-oxohept-2-enoate and further cyclization via intramolecular MBH reaction to highly functionalized cyclohexene derivative (unsaturated carbasugar). After catalyst screening (tertiary amine and fosfine) corresponding carbasugar was obtain according to Felkin-Ahn model with very high diastereoselection anti/syn up to >95:5.
dc.abstract.plpl
Valienamina jest to prosty, nienasycony aminokarbacukier. Związek ten występuje jako farmakofor w wielu istotnych lekach i środkach ochrony roślin takich jak akarboza, validamycyna A czy salbostatyna. Dotychczasowe metody syntezy valienaminy wymagały zastosowania metali ciężkich takich jak ruten (metateza) czy rtęć (karbocyklizacja Ferriera). Innym sposobem uzyskania tego aminokarbacukru jest wykorzystanie reakcji Dielsa-Aldera. Celem prowadzonych badań jest stereoselektywna synteza valienaminy na drodze wewnątrzcząsteczkowej reakcji Mority-Baylisa-Hillmana. Metodologia ta pozwoli opracować uniwersalną drogę syntezy valienaminy oraz jej pochodnych w oparciu o chiralną bazę produktów naturalnych. W trakcie prac opracowano metodę otrzymywania (4R,5S,6R,E)-4,5,6-tri-O-benzylo-7-oksohept-2-enian etylu, który w wewnątrzcząsteczkowej reakcji MBH został przekształcony do odpowiedniego nienasyconego karbacukru. Po przeprowadzeniu optymalizacji reakcji z udziałem katalizatorów fosfinowych i aminowych udało się uzyskać produkt powstający zgodnie z modelem Felkin-Ahna z wysoką diastereoselektywnością anti/syn >95:5.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Wilamowski, Jarosław - 132636
dc.contributor.authorpl
Banachowicz, Piotr
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Wilamowski, Jarosław - 132636
dc.contributor.reviewerpl
Cież, Dariusz - 127591
dc.date.accessioned
2020-07-26T20:10:17Z
dc.date.available
2020-07-26T20:10:17Z
dc.date.submittedpl
2016-06-23
dc.fieldofstudypl
chemia
dc.identifier.apdpl
diploma-103440-130980
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209959
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
valienamine, carbasugars, Morita-Baylis-Hillman reaction
dc.subject.plpl
valienamina, karbacukry, reakcja Mority-Baylisa-Hillmana
dc.titlepl
Stereoselektywna synteza valienaminy na drodze wewnątrzcząsteczkowej cyklizacji
dc.title.alternativepl
Stereoselective synthesis of valienamine via intramolecular cyclization.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month

No access

No Thumbnail Available