"Wielki skok naprzód”: przyczyny, przebieg i konsekwencje kampanii

licenciate
dc.abstract.enThis thesis aimed to describe changes that have taken place in the People's Republic of China (PRC) before, during and after the end of „The Great Leap Forward” which was an economic and social campaign launched in the late 1950s and had a prominent role in shaping the future of the PRC. The campaign was a push by Mao Zedong who at that time was the Chairman of the Communist Party of China. He wanted to rapidly transform the economy in China from a predominantly agrarian to industrial. The Leader of the PRC intended to turn China into a superpower, regardless of the insufficient technological and financial resources. Notwithstanding ambitious efforts of Mao Zedong that aimed to create opportunities for the rapid economic development of China, "The Great Leap Forward" resulted in a massive decline in agricultural output and led to famine and the deaths of millions of Chinese citizens. The first chapter of this thesis describes elements that gave rise to the idea of "The Great Leap Forward" and influenced the arrangement of the campaign’s plan. The second chapter outlines the economic situation of the PRC in the 1950s and describes the course of the campaign, which was divided into three periods in order to preserve chronological order: first stages of the campaign, outbreak of famine and collapse of the campaign. The third chapter scrutinizes the consequences of the campaign, which led to social, political and economic changes in the country.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest opisanie zdarzeń, które miały miejsce w ChRL przed, w trakcie oraz po zakończeniu „wielkiego skoku naprzód” - kampanii gospodarczej zainicjowanej przez KPCh w drugiej połowie lat 50. „Wielki skok” znacząco wpłynął na proces kształtowania się chińskiego państwa i zmienił bieg jego historii. Sprawujący urząd głowy państwa Mao Zedong był głównym pomysłodawcą kampanii i twórcą jej założeń. Inicjując kampanię przewodniczący kierował się przede wszystkim pragnieniem przeistoczenia Chin w mocarstwo nie zważając na brak odpowiednich zasobów oraz stosując błędne metody. Pomimo ambitnych działań Mao Zedonga, które miały w zamierzeniu stworzyć możliwości dla szybkiego rozwoju gospodarczego, ostatecznie „wielki skok naprzód” okazał się tragiczną w skutkach porażką. W pierwszym rozdziale pracy opisano czynniki, które przyczyniły się do powstania idei „wielkiego skoku” i wpłynęły na kształt planu kampanii. W drugim rozdziale przedstawiono sytuację gospodarczą ChRL w latach 50. oraz opisano przebieg „wielkiego skoku”, który w celu zachowania kolejności chronologicznej podzielono na trzy okresy: pierwsze fazy kampanii, wybuch klęski głodu oraz fiasko kampanii. W trzecim rozdziale skupiono się natomiast na analizie konsekwencji „wielkiego skoku”, który doprowadził do społecznych, politycznych oraz gospodarczych przemian w kraju.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBayer, Jerzypl
dc.contributor.authorMichalska, Martapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerTrojnar, Ewa - 173764 pl
dc.contributor.reviewerBayer, Jerzypl
dc.date.accessioned2020-07-27T21:47:32Z
dc.date.available2020-07-27T21:47:32Z
dc.date.submitted2019-06-28pl
dc.fieldofstudystudia dalekowschodniepl
dc.identifier.apddiploma-129703-226424pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/233089
dc.languagepolpl
dc.subject.enChina, Mao Zedong, „The Great Leap Forward”, economic campaign, people's communes, faminepl
dc.subject.plChiny, Mao Zedong, „wielki skok naprzód”, kampania gospodarcza, komuny ludowe, klęska głodupl
dc.title"Wielki skok naprzód”: przyczyny, przebieg i konsekwencje kampaniipl
dc.title.alternative„The Great Leap Forward”: causes, course and consequences of the campaignpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis aimed to describe changes that have taken place in the People's Republic of China (PRC) before, during and after the end of „The Great Leap Forward” which was an economic and social campaign launched in the late 1950s and had a prominent role in shaping the future of the PRC. The campaign was a push by Mao Zedong who at that time was the Chairman of the Communist Party of China. He wanted to rapidly transform the economy in China from a predominantly agrarian to industrial. The Leader of the PRC intended to turn China into a superpower, regardless of the insufficient technological and financial resources. Notwithstanding ambitious efforts of Mao Zedong that aimed to create opportunities for the rapid economic development of China, "The Great Leap Forward" resulted in a massive decline in agricultural output and led to famine and the deaths of millions of Chinese citizens. The first chapter of this thesis describes elements that gave rise to the idea of "The Great Leap Forward" and influenced the arrangement of the campaign’s plan. The second chapter outlines the economic situation of the PRC in the 1950s and describes the course of the campaign, which was divided into three periods in order to preserve chronological order: first stages of the campaign, outbreak of famine and collapse of the campaign. The third chapter scrutinizes the consequences of the campaign, which led to social, political and economic changes in the country.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest opisanie zdarzeń, które miały miejsce w ChRL przed, w trakcie oraz po zakończeniu „wielkiego skoku naprzód” - kampanii gospodarczej zainicjowanej przez KPCh w drugiej połowie lat 50. „Wielki skok” znacząco wpłynął na proces kształtowania się chińskiego państwa i zmienił bieg jego historii. Sprawujący urząd głowy państwa Mao Zedong był głównym pomysłodawcą kampanii i twórcą jej założeń. Inicjując kampanię przewodniczący kierował się przede wszystkim pragnieniem przeistoczenia Chin w mocarstwo nie zważając na brak odpowiednich zasobów oraz stosując błędne metody. Pomimo ambitnych działań Mao Zedonga, które miały w zamierzeniu stworzyć możliwości dla szybkiego rozwoju gospodarczego, ostatecznie „wielki skok naprzód” okazał się tragiczną w skutkach porażką. W pierwszym rozdziale pracy opisano czynniki, które przyczyniły się do powstania idei „wielkiego skoku” i wpłynęły na kształt planu kampanii. W drugim rozdziale przedstawiono sytuację gospodarczą ChRL w latach 50. oraz opisano przebieg „wielkiego skoku”, który w celu zachowania kolejności chronologicznej podzielono na trzy okresy: pierwsze fazy kampanii, wybuch klęski głodu oraz fiasko kampanii. W trzecim rozdziale skupiono się natomiast na analizie konsekwencji „wielkiego skoku”, który doprowadził do społecznych, politycznych oraz gospodarczych przemian w kraju.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Bayer, Jerzy
dc.contributor.authorpl
Michalska, Marta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Trojnar, Ewa - 173764
dc.contributor.reviewerpl
Bayer, Jerzy
dc.date.accessioned
2020-07-27T21:47:32Z
dc.date.available
2020-07-27T21:47:32Z
dc.date.submittedpl
2019-06-28
dc.fieldofstudypl
studia dalekowschodnie
dc.identifier.apdpl
diploma-129703-226424
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/233089
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
China, Mao Zedong, „The Great Leap Forward”, economic campaign, people's communes, famine
dc.subject.plpl
Chiny, Mao Zedong, „wielki skok naprzód”, kampania gospodarcza, komuny ludowe, klęska głodu
dc.titlepl
"Wielki skok naprzód”: przyczyny, przebieg i konsekwencje kampanii
dc.title.alternativepl
„The Great Leap Forward”: causes, course and consequences of the campaign
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
95
Views per month
Views per city
Warsaw
20
Krakow
12
Poznan
12
Wroclaw
5
Gdynia
4
Gdansk
3
Lodz
3
Lublin
3
Bydgoszcz
2
Zabrze
2

No access

No Thumbnail Available