Badanie anomalnych profili toksykokinetycznych metodami farmakokinetyki populacyjnej.

master
dc.abstract.enData comes from observations of patients who were hospitalised for acute olanzapine poisoning. It suggests olanzapine plasma concentration time curve in the range of toxic concentrations being different than expected. The aim of this study is to find the reasons for that anomaly. Using population pharmacokinetic modelling two hypotheses for olanzapinewere verified: entering the enterohepatic cycle (EHC) and drug deposition and its desorption from activated charcoal used for gastrointestinal decontamination. The usefulness of standard pharmacokinetic models in toxicokinetic population modeling of olanzapine was also valued. Data analysed in the study was taken from the Ph.D. Thesis of Dr. Krzysztof Ciszowski. To estimate the parameters program Monolix, in versions 4.1.3. and 4.2.2. (Lixoft, Orsey, France), was used. The primary algorithm implemented by Monolix is SAEM.Models with one or two gallbladder emptying occuring at irregular intervals were developed. Also, models that describe desorption of olanzapine from the charcoal surface, in which the dose was divided into two or three absorbed fractions, were constructed.Thesis leads to the conclusion that the models in question should be developed as extensions of two-compartmental models. Most likely, the pharmacokinetic parameters of olanzapine depend on gastrointestinal decontamination, previous olanzapine treatment, smoking and alcohol. To reliably test these hypotheses, more data should be analysed. To verify the EHC assumption, the knowledge of glucuronidated olanzapine serum concentration would be needed.pl
dc.abstract.plDane pochodzące z obserwacji pacjentów hospitalizowanych z powodu ostrego zatrucia olanzapiną wskazują na inny niż oczekiwany przebieg krzywej: stężenie olanzapiny-czas w zakresie stężeń toksycznych. Niniejsza praca ma na celu odpowiedzieć na pytanie o przyczyny tej anomalii. Wykorzystując farmakokinetyczne modelowanie populacyjne, zweryfikowano dwie hipotezy: krążenie olanzapiny w cyklu jelitowo-wątrobowym (EHC) oraz tworzenie jej depozytu i desorpcję z powierzchni węgla aktywowanego użytego do dekontaminacji. Oceniono także użyteczność standardowych modeli farmakokinetycznych w toksykokinetycznej analizie populacyjnej olanzapiny.Dane poddane analizie zostały opracowane w rozprawie doktorskiej dra Krzysztofa Ciszowskiego. Do modelowania użyto programu Monolix wersję 4.1.3. oraz wersję 4.2.2.(Lixoft, Orsey, Francja), wykorzystujący do modelowania nieliniowych efektów mieszanych algorytm SAEM.Zaproponowano modele z pojedynczym oraz dwukrotnym opróżnianiem pęcherzyka żółciowego w nieregularnych odstępach czasu. Skonstruowano również modele uwzględniające desorpcję olanzapiny z powierzchni węgla aktywowanego, w których przyjęta dawka leku wchłania się w dwóch lub trzech różnych etapach.Praca doprowadziła do wniosku, że weryfikowane modele należy konstruować w oparciu o model dwukompartmentowy. Prawdopodobnie na parametry farmakokinetyczne olanzapiny wpływają: proces dekontaminacji, wcześniejsza terapia tym lekiem oraz paleniepapierosów i spożywanie alkoholu. W celu wiarygodnego przetestowania hipotez analiza powinna objąć większą liczbę danych, dla weryfikacji hipotezy EHC cenna byłaby także znajomość stężenia glukuronianu olanzapiny.pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorJawień, Wojciech - 100423 pl
dc.contributor.advisorWyska, Elżbieta - 133861 pl
dc.contributor.authorTylutki, Zofiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerWyska, Elżbieta - 133861 pl
dc.contributor.reviewerJawień, Wojciech - 100423 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T17:45:29Z
dc.date.available2020-07-24T17:45:29Z
dc.date.submitted2013-07-15pl
dc.fieldofstudyfarmacjapl
dc.identifier.apddiploma-76465-95563pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/189118
dc.languagepolpl
dc.subject.enpharmacokinetic modelling, olanzapine, EHC, population pharmacokinetics, Monolixpl
dc.subject.plmodelowanie farmakokinetyczne, olanzapina, krążenie jelitowo-wątrobowe, farmakokinetyka populacyjna, Monolixpl
dc.titleBadanie anomalnych profili toksykokinetycznych metodami farmakokinetyki populacyjnej.pl
dc.title.alternativeStudy of abnormal toxicokinetic profiles using population pharmacokinetics approachespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Data comes from observations of patients who were hospitalised for acute olanzapine poisoning. It suggests olanzapine plasma concentration time curve in the range of toxic concentrations being different than expected. The aim of this study is to find the reasons for that anomaly. Using population pharmacokinetic modelling two hypotheses for olanzapinewere verified: entering the enterohepatic cycle (EHC) and drug deposition and its desorption from activated charcoal used for gastrointestinal decontamination. The usefulness of standard pharmacokinetic models in toxicokinetic population modeling of olanzapine was also valued. Data analysed in the study was taken from the Ph.D. Thesis of Dr. Krzysztof Ciszowski. To estimate the parameters program Monolix, in versions 4.1.3. and 4.2.2. (Lixoft, Orsey, France), was used. The primary algorithm implemented by Monolix is SAEM.Models with one or two gallbladder emptying occuring at irregular intervals were developed. Also, models that describe desorption of olanzapine from the charcoal surface, in which the dose was divided into two or three absorbed fractions, were constructed.Thesis leads to the conclusion that the models in question should be developed as extensions of two-compartmental models. Most likely, the pharmacokinetic parameters of olanzapine depend on gastrointestinal decontamination, previous olanzapine treatment, smoking and alcohol. To reliably test these hypotheses, more data should be analysed. To verify the EHC assumption, the knowledge of glucuronidated olanzapine serum concentration would be needed.
dc.abstract.plpl
Dane pochodzące z obserwacji pacjentów hospitalizowanych z powodu ostrego zatrucia olanzapiną wskazują na inny niż oczekiwany przebieg krzywej: stężenie olanzapiny-czas w zakresie stężeń toksycznych. Niniejsza praca ma na celu odpowiedzieć na pytanie o przyczyny tej anomalii. Wykorzystując farmakokinetyczne modelowanie populacyjne, zweryfikowano dwie hipotezy: krążenie olanzapiny w cyklu jelitowo-wątrobowym (EHC) oraz tworzenie jej depozytu i desorpcję z powierzchni węgla aktywowanego użytego do dekontaminacji. Oceniono także użyteczność standardowych modeli farmakokinetycznych w toksykokinetycznej analizie populacyjnej olanzapiny.Dane poddane analizie zostały opracowane w rozprawie doktorskiej dra Krzysztofa Ciszowskiego. Do modelowania użyto programu Monolix wersję 4.1.3. oraz wersję 4.2.2.(Lixoft, Orsey, Francja), wykorzystujący do modelowania nieliniowych efektów mieszanych algorytm SAEM.Zaproponowano modele z pojedynczym oraz dwukrotnym opróżnianiem pęcherzyka żółciowego w nieregularnych odstępach czasu. Skonstruowano również modele uwzględniające desorpcję olanzapiny z powierzchni węgla aktywowanego, w których przyjęta dawka leku wchłania się w dwóch lub trzech różnych etapach.Praca doprowadziła do wniosku, że weryfikowane modele należy konstruować w oparciu o model dwukompartmentowy. Prawdopodobnie na parametry farmakokinetyczne olanzapiny wpływają: proces dekontaminacji, wcześniejsza terapia tym lekiem oraz paleniepapierosów i spożywanie alkoholu. W celu wiarygodnego przetestowania hipotez analiza powinna objąć większą liczbę danych, dla weryfikacji hipotezy EHC cenna byłaby także znajomość stężenia glukuronianu olanzapiny.
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Jawień, Wojciech - 100423
dc.contributor.advisorpl
Wyska, Elżbieta - 133861
dc.contributor.authorpl
Tylutki, Zofia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Wyska, Elżbieta - 133861
dc.contributor.reviewerpl
Jawień, Wojciech - 100423
dc.date.accessioned
2020-07-24T17:45:29Z
dc.date.available
2020-07-24T17:45:29Z
dc.date.submittedpl
2013-07-15
dc.fieldofstudypl
farmacja
dc.identifier.apdpl
diploma-76465-95563
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/189118
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
pharmacokinetic modelling, olanzapine, EHC, population pharmacokinetics, Monolix
dc.subject.plpl
modelowanie farmakokinetyczne, olanzapina, krążenie jelitowo-wątrobowe, farmakokinetyka populacyjna, Monolix
dc.titlepl
Badanie anomalnych profili toksykokinetycznych metodami farmakokinetyki populacyjnej.
dc.title.alternativepl
Study of abnormal toxicokinetic profiles using population pharmacokinetics approaches
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Dublin
3
Wroclaw
2
Gdynia
1

No access

No Thumbnail Available