Konflikty w wielokulturowym środowisku pracy. Analiza empiryczna

master
dc.abstract.enToday's organizations are becoming more and more diverse. Diversity in organizations has different aspects. In my master's thesis, I presented the impact of cultural diversity on the functioning of teams in organizations. Multiculturalism is the result of, among others, working in different parts of the world, entering new markets, employing foreigners, maintaining contacts with foreign partners, but also cultural factors such as gender, age, sexual orientation, race, degree of disability, belonging to specific social and national groups .The main aim of the work was to indicate the impact of cultural diversityon the functioning of organizations, especially conflicts that often arise in international organizations. The conducted considerations are a source of systematized knowledge for human capital managers in given organizations so that they can consciously use the competences of culturally diverse employees and benefit from them for the company as well as reduce conflicts resulting from the cultural diversity of employees, and if they arise, manage them skillfully so that they do not have negative impact on the functioning of the organization.pl
dc.abstract.plWspółczesne organizacje stają się coraz bardziej zróżnicowane. Różnorodność w organizacjach dotyczy różnych aspektów. W pracy magisterskiej przedstawiłam wpływ różnorodności kulturowej na funkcjonowanie zespołów w organizacjach. Wielokulturowość jest skutkiem między innymi pracy w różnych częściach świata, wchodzenia na nowe rynki, zatrudniania obcokrajowców, utrzymywania kontaktów z partnerami zagranicznymi, ale także czynników kulturowych takich jak płeć, wiek, orientacja seksualna, rasa, stopień pełnosprawności , przynależność do określonych grup społecznych i narodowych. Głównym celem pracy było wskazanie wpływu różnorodności kulturowejna funkcjonowanie organizacji, zwłaszcza konfliktów , które często pojawiają się w organizacjach międzynarodowych. Prowadzone rozważania stanowią źródło usystematyzowanej wiedzy dla zarządzających kapitałem ludzkim w danych organizacjach aby w sposób świadomy mogli wykorzystać kompetencje pracowników zróżnicowanych kulturowo i czerpać z nich korzyści dla przedsiębiorstwa jak również ograniczyć konflikty wynikające ze zróżnicowania kulturowego pracowników a jeśli się pojawią umiejętnie nimi zarządzać aby nie miały one negatywnego wpływu na funkcjonowanie organizacji.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorMarcinkowski, Aleksander - 130320 pl
dc.contributor.authorKuks, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerMarcinkowski, Aleksander - 130320 pl
dc.contributor.reviewerJedynak, Piotr - 128512 pl
dc.date.accessioned2023-07-13T22:30:33Z
dc.date.available2023-07-13T22:30:33Z
dc.date.submitted2023-07-10pl
dc.fieldofstudyzarządzanie zasobami ludzkimipl
dc.identifier.apddiploma-168992-279054pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/316380
dc.languagepolpl
dc.subject.enconflicts - culture - organization - diversity - multiculturalismpl
dc.subject.plkonflikty – kultura – organizacja – różnorodność – wielokulturowośćpl
dc.titleKonflikty w wielokulturowym środowisku pracy. Analiza empirycznapl
dc.title.alternativeConflicts in a multicultural work environment. Empirical analysispl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Today's organizations are becoming more and more diverse. Diversity in organizations has different aspects. In my master's thesis, I presented the impact of cultural diversity on the functioning of teams in organizations. Multiculturalism is the result of, among others, working in different parts of the world, entering new markets, employing foreigners, maintaining contacts with foreign partners, but also cultural factors such as gender, age, sexual orientation, race, degree of disability, belonging to specific social and national groups .The main aim of the work was to indicate the impact of cultural diversityon the functioning of organizations, especially conflicts that often arise in international organizations. The conducted considerations are a source of systematized knowledge for human capital managers in given organizations so that they can consciously use the competences of culturally diverse employees and benefit from them for the company as well as reduce conflicts resulting from the cultural diversity of employees, and if they arise, manage them skillfully so that they do not have negative impact on the functioning of the organization.
dc.abstract.plpl
Współczesne organizacje stają się coraz bardziej zróżnicowane. Różnorodność w organizacjach dotyczy różnych aspektów. W pracy magisterskiej przedstawiłam wpływ różnorodności kulturowej na funkcjonowanie zespołów w organizacjach. Wielokulturowość jest skutkiem między innymi pracy w różnych częściach świata, wchodzenia na nowe rynki, zatrudniania obcokrajowców, utrzymywania kontaktów z partnerami zagranicznymi, ale także czynników kulturowych takich jak płeć, wiek, orientacja seksualna, rasa, stopień pełnosprawności , przynależność do określonych grup społecznych i narodowych. Głównym celem pracy było wskazanie wpływu różnorodności kulturowejna funkcjonowanie organizacji, zwłaszcza konfliktów , które często pojawiają się w organizacjach międzynarodowych. Prowadzone rozważania stanowią źródło usystematyzowanej wiedzy dla zarządzających kapitałem ludzkim w danych organizacjach aby w sposób świadomy mogli wykorzystać kompetencje pracowników zróżnicowanych kulturowo i czerpać z nich korzyści dla przedsiębiorstwa jak również ograniczyć konflikty wynikające ze zróżnicowania kulturowego pracowników a jeśli się pojawią umiejętnie nimi zarządzać aby nie miały one negatywnego wpływu na funkcjonowanie organizacji.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Marcinkowski, Aleksander - 130320
dc.contributor.authorpl
Kuks, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Marcinkowski, Aleksander - 130320
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Piotr - 128512
dc.date.accessioned
2023-07-13T22:30:33Z
dc.date.available
2023-07-13T22:30:33Z
dc.date.submittedpl
2023-07-10
dc.fieldofstudypl
zarządzanie zasobami ludzkimi
dc.identifier.apdpl
diploma-168992-279054
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/316380
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
conflicts - culture - organization - diversity - multiculturalism
dc.subject.plpl
konflikty – kultura – organizacja – różnorodność – wielokulturowość
dc.titlepl
Konflikty w wielokulturowym środowisku pracy. Analiza empiryczna
dc.title.alternativepl
Conflicts in a multicultural work environment. Empirical analysis
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Großniedesheim
3
Gdansk
2
Krakow
1
Lodz
1
Tychy
1
Warsaw
1
Wroclaw
1

No access

No Thumbnail Available
Collections