Odpowiedzialność za długi spadkowe w polskim systemie prawnym

master
dc.abstract.enThe aim of this thesis is to discuss regulations regarding liability for inheritance debts in Polish legal system and general presentation of this issue. It consists of five chapters. The first chapter presents general characteristics of the legal institution of inheritance and the characteristics of the most important stages in heritage succession process. The second chapter is dedicated to the liability of heirs at specific stages of heritage succession process, i.e. from the moment of acquisition to the moment of accepting or rejecting inheritance, after accepting the inheritance, and finally after the inheritance division. The third chapter will present modifications of liability for inheritance debts in the event when there is an obligation to pay the legitime. The fourth chapter presents the problem of liability of the legatees for the debts of the inheritance.The fifth chapter will focus on the issue of separate regime of inheritance of agricultural holdings, and thus liability for debts related to running an agricultural holding.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest omówienie regulacji dotyczących odpowiedzialności z długi spadkowe w polskim systemie prawnym oraz ogólne przybliżenie tej problematyki. Praca składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiona zostanie ogólna charakterystyka instytucji dziedziczenia oraz charakterystyka najważniejszych w mojej opinii etapów procesu spadkobrania. Rozdział drugi został poświęcony odpowiedzialności spadkobierców na konkretnych etapach procesu spadkobrania, tj. od momentu nabycia do momentu przyjęcia lub odrzucenia spadku, po przyjęciu spadku, oraz po dziale spadku. W rozdziale trzecim przedstawione zostaną modyfikację odpowiedzialności za długi spadkowe w przypadku gdy występuje obowiązek wypłaty zachowku. W rozdziale czwartym przedstawiona zostanie problematyka odpowiedzialności zapisobierców za długi spadku.Rozdział piąty skupi się na problematyce odrębnego reżimu dziedziczenia gospodarstw rolnych, a co za tym idzie odpowiedzialności za długi związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorTruszkiewicz, Zygmunt - 132426 pl
dc.contributor.authorHerbowski, Marcinpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerMakowiec, Anetapl
dc.contributor.reviewerTruszkiewicz, Zygmunt - 132426 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T20:53:38Z
dc.date.available2020-07-27T20:53:38Z
dc.date.submitted2019-02-07pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-128498-177979pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/232258
dc.languagepolpl
dc.subject.enliability, inheritance debts, civil law, heritage, successionpl
dc.subject.plodpowiedzialność, długi spadkowe, prawo cywilne, spadek, dziedziczeniepl
dc.titleOdpowiedzialność za długi spadkowe w polskim systemie prawnympl
dc.title.alternativeLiability for inheritance debts in Polish legal systempl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this thesis is to discuss regulations regarding liability for inheritance debts in Polish legal system and general presentation of this issue. It consists of five chapters. The first chapter presents general characteristics of the legal institution of inheritance and the characteristics of the most important stages in heritage succession process. The second chapter is dedicated to the liability of heirs at specific stages of heritage succession process, i.e. from the moment of acquisition to the moment of accepting or rejecting inheritance, after accepting the inheritance, and finally after the inheritance division. The third chapter will present modifications of liability for inheritance debts in the event when there is an obligation to pay the legitime. The fourth chapter presents the problem of liability of the legatees for the debts of the inheritance.The fifth chapter will focus on the issue of separate regime of inheritance of agricultural holdings, and thus liability for debts related to running an agricultural holding.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest omówienie regulacji dotyczących odpowiedzialności z długi spadkowe w polskim systemie prawnym oraz ogólne przybliżenie tej problematyki. Praca składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiona zostanie ogólna charakterystyka instytucji dziedziczenia oraz charakterystyka najważniejszych w mojej opinii etapów procesu spadkobrania. Rozdział drugi został poświęcony odpowiedzialności spadkobierców na konkretnych etapach procesu spadkobrania, tj. od momentu nabycia do momentu przyjęcia lub odrzucenia spadku, po przyjęciu spadku, oraz po dziale spadku. W rozdziale trzecim przedstawione zostaną modyfikację odpowiedzialności za długi spadkowe w przypadku gdy występuje obowiązek wypłaty zachowku. W rozdziale czwartym przedstawiona zostanie problematyka odpowiedzialności zapisobierców za długi spadku.Rozdział piąty skupi się na problematyce odrębnego reżimu dziedziczenia gospodarstw rolnych, a co za tym idzie odpowiedzialności za długi związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Truszkiewicz, Zygmunt - 132426
dc.contributor.authorpl
Herbowski, Marcin
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Makowiec, Aneta
dc.contributor.reviewerpl
Truszkiewicz, Zygmunt - 132426
dc.date.accessioned
2020-07-27T20:53:38Z
dc.date.available
2020-07-27T20:53:38Z
dc.date.submittedpl
2019-02-07
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-128498-177979
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/232258
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
liability, inheritance debts, civil law, heritage, succession
dc.subject.plpl
odpowiedzialność, długi spadkowe, prawo cywilne, spadek, dziedziczenie
dc.titlepl
Odpowiedzialność za długi spadkowe w polskim systemie prawnym
dc.title.alternativepl
Liability for inheritance debts in Polish legal system
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
79
Views per month
Views per city
Poznan
14
Warsaw
12
Wroclaw
11
Lodz
5
Bychawa
3
Katowice
3
Bialystok
2
Krakow
2
Rydzyna
2
Sosnowiec
2

No access

No Thumbnail Available