Ocena użyteczności serwisu Infobrokerska.pl. Projekt badań

licenciate
dc.abstract.enThis work discusses the issues of usability research of internet websites on an example ofinformation professionals website Infobrokerska.pl. The main goal of work was to prepare andpresent usability measurement project for website of this company. For projects needs websiteInfobrokerska.pl was described and four usability examination methods were proposed: clicktracking analysis, heuristic evaluation based on Jakob Nielsen model, usability tests andinterview. Four measurement tools got developed and based on methodologies of those fourmethods. Project is based on wide theoretical and methodological context which includes areassuch as information brokerage, websites and its role in business, usability research and itsmethods (user experience).pl
dc.abstract.plPraca podejmuje problematykę badań użyteczności stron internetowych firm infobrokerskich,na przykładzie firmy Infobrokerska.pl. Głównym celem pracy było opracowanie iprzedstawienie projektu badań użyteczności serwisu internetowego tej firmy. Na potrzebyprojektu dokonano opisu serwisu Infobrokerska.pl oraz zaproponowano cztery metody dobadania jego użyteczności: analizę clicktracking, analizę heurystyk Jakoba Nielsena, testyużyteczności oraz wywiad. W odniesieniu do każdej metody opracowano adekwatne narzędziabadawcze. Projekt badań przedstawiono w szerokim kontekście teoretycznym imetodologicznym, na który składają się zagadnienia związane z infobrokeringiem, specyfiką irolą serwisów WWW w biznesie oraz metodami badań użyteczności (user experience).pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorLechowski, Piotr - 129884 pl
dc.contributor.authorWątor, Danielpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerLechowski, Piotr - 129884 pl
dc.contributor.reviewerPietrzyk, Zdzisław - 100248 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T22:50:29Z
dc.date.available2020-07-27T22:50:29Z
dc.date.submitted2019-06-26pl
dc.fieldofstudyzarządzanie informacjąpl
dc.identifier.apddiploma-131232-232286pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234049
dc.languagepolpl
dc.subject.enusability, information professionals, websites, usability testingpl
dc.subject.plużyteczność, infobrokering, strony internetowe, badania użytecznościpl
dc.titleOcena użyteczności serwisu Infobrokerska.pl. Projekt badańpl
dc.title.alternativeUsability evaluation of Infobrokerska.pl websitepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This work discusses the issues of usability research of internet websites on an example ofinformation professionals website Infobrokerska.pl. The main goal of work was to prepare andpresent usability measurement project for website of this company. For projects needs websiteInfobrokerska.pl was described and four usability examination methods were proposed: clicktracking analysis, heuristic evaluation based on Jakob Nielsen model, usability tests andinterview. Four measurement tools got developed and based on methodologies of those fourmethods. Project is based on wide theoretical and methodological context which includes areassuch as information brokerage, websites and its role in business, usability research and itsmethods (user experience).
dc.abstract.plpl
Praca podejmuje problematykę badań użyteczności stron internetowych firm infobrokerskich,na przykładzie firmy Infobrokerska.pl. Głównym celem pracy było opracowanie iprzedstawienie projektu badań użyteczności serwisu internetowego tej firmy. Na potrzebyprojektu dokonano opisu serwisu Infobrokerska.pl oraz zaproponowano cztery metody dobadania jego użyteczności: analizę clicktracking, analizę heurystyk Jakoba Nielsena, testyużyteczności oraz wywiad. W odniesieniu do każdej metody opracowano adekwatne narzędziabadawcze. Projekt badań przedstawiono w szerokim kontekście teoretycznym imetodologicznym, na który składają się zagadnienia związane z infobrokeringiem, specyfiką irolą serwisów WWW w biznesie oraz metodami badań użyteczności (user experience).
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Lechowski, Piotr - 129884
dc.contributor.authorpl
Wątor, Daniel
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Lechowski, Piotr - 129884
dc.contributor.reviewerpl
Pietrzyk, Zdzisław - 100248
dc.date.accessioned
2020-07-27T22:50:29Z
dc.date.available
2020-07-27T22:50:29Z
dc.date.submittedpl
2019-06-26
dc.fieldofstudypl
zarządzanie informacją
dc.identifier.apdpl
diploma-131232-232286
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234049
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
usability, information professionals, websites, usability testing
dc.subject.plpl
użyteczność, infobrokering, strony internetowe, badania użyteczności
dc.titlepl
Ocena użyteczności serwisu Infobrokerska.pl. Projekt badań
dc.title.alternativepl
Usability evaluation of Infobrokerska.pl website
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
25
Views per month
Views per city
Warsaw
6
Wroclaw
5
Krakow
4
Poznan
3
Dublin
1
Gdansk
1
Katowice
1
Niepolomice
1
Starogard Gdański
1
Wieliczka
1

No access

No Thumbnail Available