Oczekiwania pacjentów hemodializowanych w zakresie edukacji dietetycznej prowadzonej przez pielęgniarki

master
dc.abstract.enChronic kidney disease is a multi-symptom sickness requiring renal replacement therapy, and proper diet. Adherence to proper nutrition reduces the progression of the disease and contributes to the improvement of the general health of the patient. The aim of this study was to investigate and assess the expectations of hemodialysis patients in the field of dietary education conducted by nurses. The study was conducted in late May and June 2016 among a group of 115 patients of the Department of Nephrology at the University Hospital in Krakow treated with hemodialysis. In order to collect data , diagnostic trials and paper survey techniques were used. The research tool was the original questionnaire and Simplified Nutritional Appetite Questionnaire (SNAQ). The results were analyzed and it was found that patients treated with renal replacement therapy have insufficient knowledge of the principles of nutrition during hemodialysis. Respondents with the highest amount of knowledge had drawn information on the subject from the radio, television and the Internet. Only a small percentage of respondents received training on dietary restrictions during renal replacement therapy. The vast majority of respondents would welcome participation in health education on the principles of nutrition conducted by a nurse. Patients believe that representatives of this profession have a sufficient level of knowledge to be able to conduct classes on the subject. Respondents expect that participation in the education program will broaden their knowledge and skills in the principles of nutrition and help the recognition of complications resulting from inappropriate quantities of individual nutrients in the body. In the opinion of the widest group of respondents, health education should be conducted on the day of hemodialysis during the procedure in the patient's room. Preferred frequency and duration of training depends on the gender of the respondents. It has been observed that the conviction about the impact of participation in health education on compliance with dietary restrictions depends on who prepares meals for the patient undergoing hemodialysis. Willingness to participate in activities on the diet depends on existence of nutritional problems of the patient.pl
dc.abstract.plPrzewlekła choroba nerek to wieloobjawowe schorzenie wymagające leczenia nerkozastępczego, jak i dietetycznego. Przestrzeganie zasad prawidłowego żywienia ogranicza progresję choroby oraz przyczynia się do poprawy ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Celem niniejszej pracy było poznanie oraz dokonanie oceny oczekiwań chorych hemodializowanych w zakresie edukacji dietetycznej prowadzonej przez pielęgniarki. Badanie przeprowadzono na przełomie maja i czerwca 2016 roku wśród grupy 115 pacjentów Kliniki Nefrologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie leczonych hemodializami. W celu zebrania danych wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego oraz technikę ankiety. Narzędzie badawcze stanowił autorski kwestionariusz ankiety oraz Uproszczony Kwestionariusz Oceny Apetytu (SNAQ). Uzyskane wyniki poddano analizie, na podstawie której stwierdzono, iż pacjenci leczeni nerkozastępczo posiadają niewystarczający poziom wiedzy z zakresu zasad żywienia w czasie hemodializoterapii. Najwyższy zasób wiadomości posiadali ankietowani, którzy czerpali informacje na ten temat z radia, telewizji i Internetu. Tylko niewielki odsetek badanych brał udział w szkoleniach poruszających kwestie restrykcji dietetycznych w czasie leczenia nerkozastępczego. Zdecydowana większość badanych chętnie wzięłaby udział w edukacji zdrowotnej na temat zasad prawidłowego żywienia prowadzonej przez pielęgniarkę. Pacjenci uważają, iż przedstawiciele tego zawodu mają wystarczający poziom wiedzy, by móc prowadzić zajęcia na ten temat. Respondenci oczekują, iż udział w programie edukacji dietetycznej poszerzy ich wiedzę i umiejętności z zakresu zasad żywienia oraz ułatwi rozpoznawanie powikłań wynikających z zaburzeń ilościowych poszczególnych składników pokarmowych w organizmie. W opinii najszerszej grupy ankietowanych edukacja zdrowotna powinna być prowadzona w dniu hemodializy, w trakcie zabiegu na sali pacjenta. Preferowana częstotliwość oraz czas trwania szkoleń uzależniony jest od płci badanych. Zaobserwowano, iż przekonanie o wpływie udziału w edukacji zdrowotnej na przestrzeganie restrykcji dietetycznych uzależniony jest od tego, kto przygotowywuje posiłki dla chorego hemodializowanego. Chęć uczestnictwa w zajęciach na temat diety uzależniony jest od występowania problemów żywieniowych pacjenta.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorZiarko, Ewa - 133922 pl
dc.contributor.authorDul, Monikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerZiarko, Ewa - 133922 pl
dc.contributor.reviewerMotyka, Marek - 131041 pl
dc.contributor.reviewerZiarko, Ewapl
dc.date.accessioned2020-07-27T02:59:15Z
dc.date.available2020-07-27T02:59:15Z
dc.date.submitted2016-10-27pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-110287-144297pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216295
dc.languagepolpl
dc.subject.enhemodialysis, dietary education, nutrientspl
dc.subject.plhemodializa, edukacja dietetyczna, składniki pokarmowepl
dc.titleOczekiwania pacjentów hemodializowanych w zakresie edukacji dietetycznej prowadzonej przez pielęgniarkipl
dc.title.alternativeThe expectations of hemodialysis patients in the field of dietary education conducted by nursespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Chronic kidney disease is a multi-symptom sickness requiring renal replacement therapy, and proper diet. Adherence to proper nutrition reduces the progression of the disease and contributes to the improvement of the general health of the patient. The aim of this study was to investigate and assess the expectations of hemodialysis patients in the field of dietary education conducted by nurses. The study was conducted in late May and June 2016 among a group of 115 patients of the Department of Nephrology at the University Hospital in Krakow treated with hemodialysis. In order to collect data , diagnostic trials and paper survey techniques were used. The research tool was the original questionnaire and Simplified Nutritional Appetite Questionnaire (SNAQ). The results were analyzed and it was found that patients treated with renal replacement therapy have insufficient knowledge of the principles of nutrition during hemodialysis. Respondents with the highest amount of knowledge had drawn information on the subject from the radio, television and the Internet. Only a small percentage of respondents received training on dietary restrictions during renal replacement therapy. The vast majority of respondents would welcome participation in health education on the principles of nutrition conducted by a nurse. Patients believe that representatives of this profession have a sufficient level of knowledge to be able to conduct classes on the subject. Respondents expect that participation in the education program will broaden their knowledge and skills in the principles of nutrition and help the recognition of complications resulting from inappropriate quantities of individual nutrients in the body. In the opinion of the widest group of respondents, health education should be conducted on the day of hemodialysis during the procedure in the patient's room. Preferred frequency and duration of training depends on the gender of the respondents. It has been observed that the conviction about the impact of participation in health education on compliance with dietary restrictions depends on who prepares meals for the patient undergoing hemodialysis. Willingness to participate in activities on the diet depends on existence of nutritional problems of the patient.
dc.abstract.plpl
Przewlekła choroba nerek to wieloobjawowe schorzenie wymagające leczenia nerkozastępczego, jak i dietetycznego. Przestrzeganie zasad prawidłowego żywienia ogranicza progresję choroby oraz przyczynia się do poprawy ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Celem niniejszej pracy było poznanie oraz dokonanie oceny oczekiwań chorych hemodializowanych w zakresie edukacji dietetycznej prowadzonej przez pielęgniarki. Badanie przeprowadzono na przełomie maja i czerwca 2016 roku wśród grupy 115 pacjentów Kliniki Nefrologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie leczonych hemodializami. W celu zebrania danych wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego oraz technikę ankiety. Narzędzie badawcze stanowił autorski kwestionariusz ankiety oraz Uproszczony Kwestionariusz Oceny Apetytu (SNAQ). Uzyskane wyniki poddano analizie, na podstawie której stwierdzono, iż pacjenci leczeni nerkozastępczo posiadają niewystarczający poziom wiedzy z zakresu zasad żywienia w czasie hemodializoterapii. Najwyższy zasób wiadomości posiadali ankietowani, którzy czerpali informacje na ten temat z radia, telewizji i Internetu. Tylko niewielki odsetek badanych brał udział w szkoleniach poruszających kwestie restrykcji dietetycznych w czasie leczenia nerkozastępczego. Zdecydowana większość badanych chętnie wzięłaby udział w edukacji zdrowotnej na temat zasad prawidłowego żywienia prowadzonej przez pielęgniarkę. Pacjenci uważają, iż przedstawiciele tego zawodu mają wystarczający poziom wiedzy, by móc prowadzić zajęcia na ten temat. Respondenci oczekują, iż udział w programie edukacji dietetycznej poszerzy ich wiedzę i umiejętności z zakresu zasad żywienia oraz ułatwi rozpoznawanie powikłań wynikających z zaburzeń ilościowych poszczególnych składników pokarmowych w organizmie. W opinii najszerszej grupy ankietowanych edukacja zdrowotna powinna być prowadzona w dniu hemodializy, w trakcie zabiegu na sali pacjenta. Preferowana częstotliwość oraz czas trwania szkoleń uzależniony jest od płci badanych. Zaobserwowano, iż przekonanie o wpływie udziału w edukacji zdrowotnej na przestrzeganie restrykcji dietetycznych uzależniony jest od tego, kto przygotowywuje posiłki dla chorego hemodializowanego. Chęć uczestnictwa w zajęciach na temat diety uzależniony jest od występowania problemów żywieniowych pacjenta.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Ziarko, Ewa - 133922
dc.contributor.authorpl
Dul, Monika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Ziarko, Ewa - 133922
dc.contributor.reviewerpl
Motyka, Marek - 131041
dc.contributor.reviewerpl
Ziarko, Ewa
dc.date.accessioned
2020-07-27T02:59:15Z
dc.date.available
2020-07-27T02:59:15Z
dc.date.submittedpl
2016-10-27
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-110287-144297
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216295
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
hemodialysis, dietary education, nutrients
dc.subject.plpl
hemodializa, edukacja dietetyczna, składniki pokarmowe
dc.titlepl
Oczekiwania pacjentów hemodializowanych w zakresie edukacji dietetycznej prowadzonej przez pielęgniarki
dc.title.alternativepl
The expectations of hemodialysis patients in the field of dietary education conducted by nurses
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
132
Views per month
Views per city
Warsaw
23
Wroclaw
10
Krakow
9
Poznan
6
Rzeszów
6
Bialystok
5
Międzychód
5
Barcin
4
Sanok
4
Katowice
3

No access

No Thumbnail Available