Filozofia ojcostwa

2012
journal article
article
dc.abstract.en1. The aim of this article is presentation some elements of theory of a man (anthropological theory), concerning so called philosophy of fatherhood (philosophy of paternity), especially essence of fatherhood (essence of paternity). 2. An author in his article used philosophical method analysis of the matter essence of fatherhood (paternity). 3. The main results of the analysis. The author of this article (this study) explains some universal elements of essence of fatherhood (paternity) in frame of conception of a man in educational aspect. Original, based on selected texts, citations show the matter of fatherhood (paternity) as a part of general conception of a man in aspects connected with internal life of soul and external interpersonal relations, also in relations a man with God. Philosophy of fatherhood (philosophy of paternity) as theory of a man contains inter alia also such elements of antynomian categories as: God – a man, a person – community, fatherhood – motherhood, parenthood - childhood. Fatherhood (paternity) was descripted (detemined), for example, in the context of the next (following) concepts (terms): the role, attitude function, vocation, relationship, meeting, work, care (guardianship), love, responsibility, gift, task, pattern, model, duty, road, image, sense, good value (goodness, good), authority, figure, reference, projection, climate, aura (mood), atmosphere, career, leadership, cooperation, co-fundation, co-parenthood. 4. Limitations of results of an analysis. Received results on theme essence of fatherhood are a contribution to research of general theory of a man (anthropological theory) in aspect of Christian education. 5. Practical implications. The results of analysis may be used to educational practice in the Church in children and youth education for fatherhood. 6. Social implications.Results of analysis may be used to social life in Christian communities to form of present and future fathers. 7. Originality of the article (new value). This article presents some elements of anthropological theory of fatherhood from educational sphere, in a source-based way, in new light of philosophy.pl
dc.abstract.pl1. Celem artykułu jest pokazanie niektórych elementów teorii człowieka (teorii antropologicznej), dotyczącej tzw. filozofii ojcostwa, w szczególności istoty ojcostwa. 2. Autor w swoim artykule użył filozoficzną metodę istotnościowej analizy problematyki istoty ojcostwa. 3. Główne wyniki analizy. Autor niniejszego artykułu (studium) wyjaśnia niektóre uniwersalne elementy istoty ojcostwa w ramach koncepcji człowieka w aspekcie wychowawczym. Oryginalne, oparte o wybrane teksty, cytaty ukazują przedmiot ojcostwa jako części ogólnej koncepcji człowieka w aspektach związanych z wewnętrznym życiem duchowym i zewnętrznymi relacjami interpersonalnymi, również w relacjach człowieka z Bogiem. Filozofia ojcostwa jako teoria człowieka zawiera m.in. takie elementy antynomicznych kategorii, jak: Bóg – człowiek, osoba – wspólnota, ojcostwo – macierzyństwo, rodzicielstwo – dziecięctwo. Ojcostwo było określane przykładowo w kontekście następujących pojęć: rola, postawa, funkcja, powołanie, relacja, spotkanie, praca, opieka (opiekuństwo), miłość, odpowiedzialność, dar, zadani, wzorzec, model, powinność, droga, obraz, sens, dobro, wartość, autorytet, figura, odniesienie, rzutowanie, klimat, aura, atmosfera, kariera, przywództwo, przewodnictwo, współdziałanie, współfundament, współrodzicielstwo. 4. Ograniczenia wyników analizy. Otrzymane wyniki na temat istoty ojcostwa są przyczynkiem do badań nad ogólną teorią człowieka (teorią antropologiczną) w aspekcie wychowania chrześcijańskiego. 5. Implikacje praktyczne. Wyniki analiz można zastosować w praktyce wychowawczej w Kościele w wychowaniu dzieci i młodzieży do ojcostwa. 6. Implikacje społeczne. Wyniki analiz można zastosować do życia społecznego wspólnot chrześcijańskich do formowania obecnych i przyszłych ojców. 7. Oryginalność artykułu (nowa wartość). Artykuł ukazuje elementy antropologicznej teorii ojcostwa ze sfery wychowania, w sposób źródłowy, w nowym świetle filozofii.pl
dc.affiliationPion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Biblioteka Jagiellońskapl
dc.contributor.authorTytko, Marek Mariusz - 132471 pl
dc.date.accession2015-05-22pl
dc.date.accessioned2015-05-22T10:12:32Z
dc.date.available2015-05-22T10:12:32Z
dc.date.issued2012pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number5 (1)pl
dc.description.physical119-132pl
dc.description.publication1,1pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issn2082-3487pl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/7781
dc.identifier.weblinkhttp://www.pedkat.pl/images/czasopisma/po5/PO507.pdfpl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode*
dc.share.typeinne
dc.subject.enfatherhoodpl
dc.subject.enpaternitypl
dc.subject.enphilosophypl
dc.subject.enanthropologypl
dc.subject.eneducationpl
dc.subject.enChristian culturepl
dc.subject.enChristianitypl
dc.subject.enPolish pedagogical ideapl
dc.subject.entheory of educationpl
dc.subject.enphilosophy of sciencepl
dc.subject.enphilosophy of fatherhoodpl
dc.subject.plojcostwopl
dc.subject.plfilozofiapl
dc.subject.plantropologiapl
dc.subject.plwychowaniepl
dc.subject.plkultura chrześcijańskapl
dc.subject.plchrześcijaństwopl
dc.subject.plpolska myśl pedagogicznapl
dc.subject.plteoria wychowaniapl
dc.subject.plfilozofia naukipl
dc.subject.plfilozofia ojcostwapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleFilozofia ojcostwapl
dc.title.alternativePhilosophy of paternitypl
dc.title.alternativePhilosophy of fatherhoodpl
dc.title.journalPedagogia Ojcostwapl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
1. The aim of this article is presentation some elements of theory of a man (anthropological theory), concerning so called philosophy of fatherhood (philosophy of paternity), especially essence of fatherhood (essence of paternity). 2. An author in his article used philosophical method analysis of the matter essence of fatherhood (paternity). 3. The main results of the analysis. The author of this article (this study) explains some universal elements of essence of fatherhood (paternity) in frame of conception of a man in educational aspect. Original, based on selected texts, citations show the matter of fatherhood (paternity) as a part of general conception of a man in aspects connected with internal life of soul and external interpersonal relations, also in relations a man with God. Philosophy of fatherhood (philosophy of paternity) as theory of a man contains inter alia also such elements of antynomian categories as: God – a man, a person – community, fatherhood – motherhood, parenthood - childhood. Fatherhood (paternity) was descripted (detemined), for example, in the context of the next (following) concepts (terms): the role, attitude function, vocation, relationship, meeting, work, care (guardianship), love, responsibility, gift, task, pattern, model, duty, road, image, sense, good value (goodness, good), authority, figure, reference, projection, climate, aura (mood), atmosphere, career, leadership, cooperation, co-fundation, co-parenthood. 4. Limitations of results of an analysis. Received results on theme essence of fatherhood are a contribution to research of general theory of a man (anthropological theory) in aspect of Christian education. 5. Practical implications. The results of analysis may be used to educational practice in the Church in children and youth education for fatherhood. 6. Social implications.Results of analysis may be used to social life in Christian communities to form of present and future fathers. 7. Originality of the article (new value). This article presents some elements of anthropological theory of fatherhood from educational sphere, in a source-based way, in new light of philosophy.
dc.abstract.plpl
1. Celem artykułu jest pokazanie niektórych elementów teorii człowieka (teorii antropologicznej), dotyczącej tzw. filozofii ojcostwa, w szczególności istoty ojcostwa. 2. Autor w swoim artykule użył filozoficzną metodę istotnościowej analizy problematyki istoty ojcostwa. 3. Główne wyniki analizy. Autor niniejszego artykułu (studium) wyjaśnia niektóre uniwersalne elementy istoty ojcostwa w ramach koncepcji człowieka w aspekcie wychowawczym. Oryginalne, oparte o wybrane teksty, cytaty ukazują przedmiot ojcostwa jako części ogólnej koncepcji człowieka w aspektach związanych z wewnętrznym życiem duchowym i zewnętrznymi relacjami interpersonalnymi, również w relacjach człowieka z Bogiem. Filozofia ojcostwa jako teoria człowieka zawiera m.in. takie elementy antynomicznych kategorii, jak: Bóg – człowiek, osoba – wspólnota, ojcostwo – macierzyństwo, rodzicielstwo – dziecięctwo. Ojcostwo było określane przykładowo w kontekście następujących pojęć: rola, postawa, funkcja, powołanie, relacja, spotkanie, praca, opieka (opiekuństwo), miłość, odpowiedzialność, dar, zadani, wzorzec, model, powinność, droga, obraz, sens, dobro, wartość, autorytet, figura, odniesienie, rzutowanie, klimat, aura, atmosfera, kariera, przywództwo, przewodnictwo, współdziałanie, współfundament, współrodzicielstwo. 4. Ograniczenia wyników analizy. Otrzymane wyniki na temat istoty ojcostwa są przyczynkiem do badań nad ogólną teorią człowieka (teorią antropologiczną) w aspekcie wychowania chrześcijańskiego. 5. Implikacje praktyczne. Wyniki analiz można zastosować w praktyce wychowawczej w Kościele w wychowaniu dzieci i młodzieży do ojcostwa. 6. Implikacje społeczne. Wyniki analiz można zastosować do życia społecznego wspólnot chrześcijańskich do formowania obecnych i przyszłych ojców. 7. Oryginalność artykułu (nowa wartość). Artykuł ukazuje elementy antropologicznej teorii ojcostwa ze sfery wychowania, w sposób źródłowy, w nowym świetle filozofii.
dc.affiliationpl
Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Biblioteka Jagiellońska
dc.contributor.authorpl
Tytko, Marek Mariusz - 132471
dc.date.accessionpl
2015-05-22
dc.date.accessioned
2015-05-22T10:12:32Z
dc.date.available
2015-05-22T10:12:32Z
dc.date.issuedpl
2012
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
5 (1)
dc.description.physicalpl
119-132
dc.description.publicationpl
1,1
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issnpl
2082-3487
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/7781
dc.identifier.weblinkpl
http://www.pedkat.pl/images/czasopisma/po5/PO507.pdf
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode
dc.share.type
inne
dc.subject.enpl
fatherhood
dc.subject.enpl
paternity
dc.subject.enpl
philosophy
dc.subject.enpl
anthropology
dc.subject.enpl
education
dc.subject.enpl
Christian culture
dc.subject.enpl
Christianity
dc.subject.enpl
Polish pedagogical idea
dc.subject.enpl
theory of education
dc.subject.enpl
philosophy of science
dc.subject.enpl
philosophy of fatherhood
dc.subject.plpl
ojcostwo
dc.subject.plpl
filozofia
dc.subject.plpl
antropologia
dc.subject.plpl
wychowanie
dc.subject.plpl
kultura chrześcijańska
dc.subject.plpl
chrześcijaństwo
dc.subject.plpl
polska myśl pedagogiczna
dc.subject.plpl
teoria wychowania
dc.subject.plpl
filozofia nauki
dc.subject.plpl
filozofia ojcostwa
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Filozofia ojcostwa
dc.title.alternativepl
Philosophy of paternity
dc.title.alternativepl
Philosophy of fatherhood
dc.title.journalpl
Pedagogia Ojcostwa
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
43
Views per month
Views per city
Poznan
7
Warsaw
5
Wroclaw
4
Chandler
3
Ashburn
2
Krakow
2
London
2
Słupsk
2
Bialystok
1
Biskupice
1
Downloads
tytko_filozofia_ojcostwa.pdf
19