Wiedza studentów dotycząca profilaktyki raka jelita grubego

master
dc.abstract.enColorectal cancer as any other cancer is a disease in which there are changes in normal cells and abnormal cells specific disorders arising as a result of the genetic material. In Poland, it is the second leading cause of death from cancer. This disease develops over many years, which is why prevention and rapid detection of changes allows you to cure it.The aim of this study was to assess the level of students' knowledge of medical and non-medical studies on the prevention of colon cancer. The study involved 100 people who are students of universities of Krakow. To carry out the study used a questionnaire of his own authorship.Student knowledge about the prevention of colorectal cancer includes elements of correct and incorrect. The level of knowledge of the respondents was diverse, but no one had full knowledge of the subject. Students of medical studies showed slightly more knowledgeable than students of non-medical studies.pl
dc.abstract.plRak jelita grubego jak każdy inny nowotwór jest chorobą, w której dochodzi do zmian komórek prawidłowych w komórki specyficzne i nieprawidłowe na skutek zaburzeń powstałych w materiale genetycznym. W Polsce jest on drugą przyczyną zgonów na nowotwory złośliwe. Choroba ta rozwija się przez wiele lat, dlatego profilaktyka i szybkie wykrycie zmian pozwala na jej wyleczenie. Celem pracy była ocena poziomu wiedzy studentów studiów medycznych i niemedycznych na temat profilaktyki raka jelita grubego. W badaniu wzięło udział 100 osób będących studentami krakowskich uczelni wyższych. Do przeprowadzenia badania wykorzystano kwestionariusz ankiety własnego autorstwa.Wiedza studentów na temat profilaktyki raka jelita grubego zawiera elementy prawidłowe i nieprawidłowe. Poziom wiedzy respondentów był zróżnicowany, jednak nikt nie miał pełnej wiedzy na ten temat. Studenci studiów medycznych wykazywali się nieznacznie większą wiedzą niż studenci studiów niemedycznych.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorKamińska, Alicjapl
dc.contributor.authorMaciejczyk, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerKamińska, Alicjapl
dc.contributor.reviewerPierzchalski, Piotr - 133143 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T19:19:04Z
dc.date.available2020-07-24T19:19:04Z
dc.date.submitted2013-10-10pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-78139-95098pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/190577
dc.languagepolpl
dc.subject.encolorectal cancer, prevention, knowledge of studentspl
dc.subject.plrak jelita grubego, profilaktyka, wiedza studentówpl
dc.titleWiedza studentów dotycząca profilaktyki raka jelita grubegopl
dc.title.alternativeKnowledge of students concerning the colorectal cancer prevention.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Colorectal cancer as any other cancer is a disease in which there are changes in normal cells and abnormal cells specific disorders arising as a result of the genetic material. In Poland, it is the second leading cause of death from cancer. This disease develops over many years, which is why prevention and rapid detection of changes allows you to cure it.The aim of this study was to assess the level of students' knowledge of medical and non-medical studies on the prevention of colon cancer. The study involved 100 people who are students of universities of Krakow. To carry out the study used a questionnaire of his own authorship.Student knowledge about the prevention of colorectal cancer includes elements of correct and incorrect. The level of knowledge of the respondents was diverse, but no one had full knowledge of the subject. Students of medical studies showed slightly more knowledgeable than students of non-medical studies.
dc.abstract.plpl
Rak jelita grubego jak każdy inny nowotwór jest chorobą, w której dochodzi do zmian komórek prawidłowych w komórki specyficzne i nieprawidłowe na skutek zaburzeń powstałych w materiale genetycznym. W Polsce jest on drugą przyczyną zgonów na nowotwory złośliwe. Choroba ta rozwija się przez wiele lat, dlatego profilaktyka i szybkie wykrycie zmian pozwala na jej wyleczenie. Celem pracy była ocena poziomu wiedzy studentów studiów medycznych i niemedycznych na temat profilaktyki raka jelita grubego. W badaniu wzięło udział 100 osób będących studentami krakowskich uczelni wyższych. Do przeprowadzenia badania wykorzystano kwestionariusz ankiety własnego autorstwa.Wiedza studentów na temat profilaktyki raka jelita grubego zawiera elementy prawidłowe i nieprawidłowe. Poziom wiedzy respondentów był zróżnicowany, jednak nikt nie miał pełnej wiedzy na ten temat. Studenci studiów medycznych wykazywali się nieznacznie większą wiedzą niż studenci studiów niemedycznych.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Kamińska, Alicja
dc.contributor.authorpl
Maciejczyk, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Kamińska, Alicja
dc.contributor.reviewerpl
Pierzchalski, Piotr - 133143
dc.date.accessioned
2020-07-24T19:19:04Z
dc.date.available
2020-07-24T19:19:04Z
dc.date.submittedpl
2013-10-10
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-78139-95098
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/190577
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
colorectal cancer, prevention, knowledge of students
dc.subject.plpl
rak jelita grubego, profilaktyka, wiedza studentów
dc.titlepl
Wiedza studentów dotycząca profilaktyki raka jelita grubego
dc.title.alternativepl
Knowledge of students concerning the colorectal cancer prevention.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
162
Views per month
Views per city
Warsaw
28
Lodz
10
Krakow
8
Rzeszów
6
Przemysl
5
Wroclaw
5
Gomunice
4
Katowice
4
Nowe Miasto Lubawskie
4
Bialystok
3

No access

No Thumbnail Available