Kryzys zaufania uogólnionego w Polsce

master
dc.abstract.enThe theme of my work is trust. Twenty-first century brings new challenges and threats to society. One of them is the increasing level of risk and uncertainty. People are beginning to see new previously undefined risk. This has an impact on the growth of their consciousness and will of self-determination. Additionally, the process of globalization affects the relaxation of the bond at the level of local society . In my work, I reach for the sociological theory of various authors who took about trust. The main sociologist I refer is Sztompka . I refer also to the impact of historical events in Poland affecting the status of the level of Trust . The main source of information is the analysis of existing data in the European Social Survey, Social Diagnosis , Center for Public Opinion Research . In addition, I carry out my own multidimensional analysis . I compare the state of public Trust in Poland to the state in the Czech Republic and Denmark. I refer to the level of development of civil society in these countries. All the analyzes show there is no trust crisis. Rather see a slight increase in this level . Definitely from ten last year’s level of social trust is now higher.pl
dc.abstract.plTematem jaki podjęłam w swojej pracy to zaufanie. XXI wiek przynosi nowe wyzwania i zagrożenia dla społeczeństwa. Jednym z nich jest wzrastający poziom ryzyka i niepewności. Ludzie zaczynają dostrzegać nowe niezdefiniowane wcześniej ryzyko. Ma to wpływ na wzrost ich świadomości i woli samostanowienia. Dodatkowo proces globalizacji wpływa na rozluźnienie się więzi na poziomie społeczeństwa lokalnego. W prasie pojawia się temat kryzysu zaufania. W swojej pracy sięgam do teorii socjologicznej różnych autorów którzy podejmowali tematykę zaufania. Głównym socjologiem do którego się odwołuję jest Piotr Sztompka. Odwołuję się również do wpływu wydarzeń historycznych w Polsce mających wpływ na stan poziomu zaufania. Głównym źródłem informacji jest analiza danych zastanych European Social Survey, Diagnozy Społecznej, Centrum Badań Opinii Społecznej. Dodatkowo przeprowadzam własne analizy wielowymiarowe. Porównuję stan zaufania społecznego w Polsce do stanu w Czechach i Danii. Odwołuję się do poziomu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w tych krajach. Wszystkie przeprowadzone analizy wskazują iż nie można mówić o gwałtownym lub ciągłym spadku zaufania społecznego. Raczej widoczny jest niewielki wzrost ów poziomu. Zdecydowanie w odniesieniu do dziesięciu ostatnich lat poziom zaufania społecznego obecnie jest wyższy.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKocór, Marcin - 102875 pl
dc.contributor.authorKarcz, Klaudiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerSagan, Adam - 131779 pl
dc.contributor.reviewerKocór, Marcin - 102875 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T22:37:16Z
dc.date.available2020-07-24T22:37:16Z
dc.date.submitted2014-03-31pl
dc.fieldofstudysocjologiapl
dc.fieldofstudybadania społeczne i analiza danychpl
dc.identifier.apddiploma-84781-149964pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193656
dc.languagepolpl
dc.subject.enTrust, civil society, trust crisis, globalizationpl
dc.subject.plZaufanie, społeczeństwo obywatelskie, Kryzys zaufania, Globalizacja,pl
dc.titleKryzys zaufania uogólnionego w Polscepl
dc.title.alternativeCrisis of social trust in Polandpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The theme of my work is trust. Twenty-first century brings new challenges and threats to society. One of them is the increasing level of risk and uncertainty. People are beginning to see new previously undefined risk. This has an impact on the growth of their consciousness and will of self-determination. Additionally, the process of globalization affects the relaxation of the bond at the level of local society . In my work, I reach for the sociological theory of various authors who took about trust. The main sociologist I refer is Sztompka . I refer also to the impact of historical events in Poland affecting the status of the level of Trust . The main source of information is the analysis of existing data in the European Social Survey, Social Diagnosis , Center for Public Opinion Research . In addition, I carry out my own multidimensional analysis . I compare the state of public Trust in Poland to the state in the Czech Republic and Denmark. I refer to the level of development of civil society in these countries. All the analyzes show there is no trust crisis. Rather see a slight increase in this level . Definitely from ten last year’s level of social trust is now higher.
dc.abstract.plpl
Tematem jaki podjęłam w swojej pracy to zaufanie. XXI wiek przynosi nowe wyzwania i zagrożenia dla społeczeństwa. Jednym z nich jest wzrastający poziom ryzyka i niepewności. Ludzie zaczynają dostrzegać nowe niezdefiniowane wcześniej ryzyko. Ma to wpływ na wzrost ich świadomości i woli samostanowienia. Dodatkowo proces globalizacji wpływa na rozluźnienie się więzi na poziomie społeczeństwa lokalnego. W prasie pojawia się temat kryzysu zaufania. W swojej pracy sięgam do teorii socjologicznej różnych autorów którzy podejmowali tematykę zaufania. Głównym socjologiem do którego się odwołuję jest Piotr Sztompka. Odwołuję się również do wpływu wydarzeń historycznych w Polsce mających wpływ na stan poziomu zaufania. Głównym źródłem informacji jest analiza danych zastanych European Social Survey, Diagnozy Społecznej, Centrum Badań Opinii Społecznej. Dodatkowo przeprowadzam własne analizy wielowymiarowe. Porównuję stan zaufania społecznego w Polsce do stanu w Czechach i Danii. Odwołuję się do poziomu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w tych krajach. Wszystkie przeprowadzone analizy wskazują iż nie można mówić o gwałtownym lub ciągłym spadku zaufania społecznego. Raczej widoczny jest niewielki wzrost ów poziomu. Zdecydowanie w odniesieniu do dziesięciu ostatnich lat poziom zaufania społecznego obecnie jest wyższy.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kocór, Marcin - 102875
dc.contributor.authorpl
Karcz, Klaudia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Sagan, Adam - 131779
dc.contributor.reviewerpl
Kocór, Marcin - 102875
dc.date.accessioned
2020-07-24T22:37:16Z
dc.date.available
2020-07-24T22:37:16Z
dc.date.submittedpl
2014-03-31
dc.fieldofstudypl
socjologia
dc.fieldofstudypl
badania społeczne i analiza danych
dc.identifier.apdpl
diploma-84781-149964
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193656
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Trust, civil society, trust crisis, globalization
dc.subject.plpl
Zaufanie, społeczeństwo obywatelskie, Kryzys zaufania, Globalizacja,
dc.titlepl
Kryzys zaufania uogólnionego w Polsce
dc.title.alternativepl
Crisis of social trust in Poland
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
London
4
Dublin
3
Wroclaw
2
Eichstaett
1
Pyrzowice
1
Rzeszów
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available