IS ARTIFICIAL INTELLIGENCE A THREAT TO THE HUMAN RIGHTS?

master
dc.abstract.enThe paper demonstrates the ethical and social problems associated with the use of artificial intelligence by presenting real-life examples that involved human rights violations. It also briefly describes the opportunities offered by the use of artificial intelligence, for example in the medical sector. In particular, the paper highlights the possible risks to human rights in order to point out the need for artificial intelligence to be quickly regulated in law. The importance of thinking about human rights already at the stage of artificial intelligence development, as well as when the use of artificial intelligence takes place, is also highlighted.Proposals for the regulation of AI created by European Union bodies are also presented, as well as cases concerning the use of AI pending before an antitrust authority in Germany and before a court in the United States. The paper emphasises that the use of artificial intelligence is a global problem and needs to be rapidly regulated by national and international laws.pl
dc.abstract.plW pracy pokazano problemy etyczne i społeczne związane z wykorzystywaniem sztucznej inteligencji poprzez przedstawienie przykładów, które wiązały się z łamaniem praw człowieka. Krótko opisano również możliwości, jakie daje wykorzystanie sztucznej inteligencji, na przykład w sektorze medycznym. W pracy podkreślono możliwe zagrożenia dla praw człowieka, aby wskazać na potrzebę szybkiego uregulowania kwestii sztucznej inteligencji w prawie. Podkreślono również znaczenie myślenia o prawach człowieka już na etapie tworzenia sztucznej inteligencji, jak również w momencie, gdy ma miejsce wykorzystanie sztucznej inteligencji.Przedstawiono również propozycje regulacji sztucznej inteligencji stworzone przez organy Unii Europejskiej, a także sprawy dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji toczące się przed organem antymonopolowym w Niemczech oraz przed sądem w Stanach Zjednoczonych. W pracy podkreślono, że wykorzystanie sztucznej inteligencji jest problemem globalnym i wymaga szybkiego uregulowania w przepisach krajowych i międzynarodowych.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorOżegalska-Trybalska, Justyna - 131226 pl
dc.contributor.authorKut, Barbarapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerChwalba, Jakub - 162098 pl
dc.contributor.reviewerOżegalska-Trybalska, Justyna - 131226 pl
dc.date.accessioned2023-03-06T22:31:41Z
dc.date.available2023-03-06T22:31:41Z
dc.date.submitted2023-02-23pl
dc.fieldofstudyIntellectual Property and New Technologiespl
dc.identifier.apddiploma-163241-261692pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/308700
dc.languageengpl
dc.subject.enartificial intelligence; human rights; AI; discrimination; right to equal treatment; right to equal access to healthcare, algorithms; right to equality before the law; right to equality between men and women; right to privacy; Guide to Human Rights for Internet Users; Unboxing Artificial Intelligence: 10 Steps to Protect Human Rights; Ad hoc Committee on Artificial Intelligence’ report; Recommendation of the Committee of Ministers to member States on the human rights impacts of algorithmic systems (CM/Rec(2020)1); White Paper on Artificial Intelligence; Artificial intelligence in health care: medical, legal and ethical challenges aheadpl
dc.subject.plsztuczna inteligencja; prawa człowieka; SI; dyskryminacja; prawo do równego traktowania; prawo do równego dostępu do opieki zdrowotnej; algorytmy; prawo do równego traktowania w obliczu prawa; prawo do równego traktowania mężczyzn i kobiet; prawo do prywatności; Przewodnik dla internautów dotyczący praw człowieka; Unboxing Artificial Intelligence: 10 kroków do ochrony praw człowieka; Raport Komitetu Ad hoc do spraw sztucznej inteligencji; Rekomendacja Rady Europy w sprawie wpływu systemów algorytmicznych na prawa człowieka (CM/Rec(2020)1); Biała Księga w sprawie sztucznej inteligencji; Raport sztuczna inteligencja w sektorze zdrowiapl
dc.titleIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE A THREAT TO THE HUMAN RIGHTS?pl
dc.title.alternativeCZY SZTUCZNA INTELIGENCJA STANOWI ZAGROŻENIE DLA PRAW CZŁOWIEKA?pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The paper demonstrates the ethical and social problems associated with the use of artificial intelligence by presenting real-life examples that involved human rights violations. It also briefly describes the opportunities offered by the use of artificial intelligence, for example in the medical sector. In particular, the paper highlights the possible risks to human rights in order to point out the need for artificial intelligence to be quickly regulated in law. The importance of thinking about human rights already at the stage of artificial intelligence development, as well as when the use of artificial intelligence takes place, is also highlighted.Proposals for the regulation of AI created by European Union bodies are also presented, as well as cases concerning the use of AI pending before an antitrust authority in Germany and before a court in the United States. The paper emphasises that the use of artificial intelligence is a global problem and needs to be rapidly regulated by national and international laws.
dc.abstract.plpl
W pracy pokazano problemy etyczne i społeczne związane z wykorzystywaniem sztucznej inteligencji poprzez przedstawienie przykładów, które wiązały się z łamaniem praw człowieka. Krótko opisano również możliwości, jakie daje wykorzystanie sztucznej inteligencji, na przykład w sektorze medycznym. W pracy podkreślono możliwe zagrożenia dla praw człowieka, aby wskazać na potrzebę szybkiego uregulowania kwestii sztucznej inteligencji w prawie. Podkreślono również znaczenie myślenia o prawach człowieka już na etapie tworzenia sztucznej inteligencji, jak również w momencie, gdy ma miejsce wykorzystanie sztucznej inteligencji.Przedstawiono również propozycje regulacji sztucznej inteligencji stworzone przez organy Unii Europejskiej, a także sprawy dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji toczące się przed organem antymonopolowym w Niemczech oraz przed sądem w Stanach Zjednoczonych. W pracy podkreślono, że wykorzystanie sztucznej inteligencji jest problemem globalnym i wymaga szybkiego uregulowania w przepisach krajowych i międzynarodowych.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Ożegalska-Trybalska, Justyna - 131226
dc.contributor.authorpl
Kut, Barbara
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Chwalba, Jakub - 162098
dc.contributor.reviewerpl
Ożegalska-Trybalska, Justyna - 131226
dc.date.accessioned
2023-03-06T22:31:41Z
dc.date.available
2023-03-06T22:31:41Z
dc.date.submittedpl
2023-02-23
dc.fieldofstudypl
Intellectual Property and New Technologies
dc.identifier.apdpl
diploma-163241-261692
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/308700
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
artificial intelligence; human rights; AI; discrimination; right to equal treatment; right to equal access to healthcare, algorithms; right to equality before the law; right to equality between men and women; right to privacy; Guide to Human Rights for Internet Users; Unboxing Artificial Intelligence: 10 Steps to Protect Human Rights; Ad hoc Committee on Artificial Intelligence’ report; Recommendation of the Committee of Ministers to member States on the human rights impacts of algorithmic systems (CM/Rec(2020)1); White Paper on Artificial Intelligence; Artificial intelligence in health care: medical, legal and ethical challenges ahead
dc.subject.plpl
sztuczna inteligencja; prawa człowieka; SI; dyskryminacja; prawo do równego traktowania; prawo do równego dostępu do opieki zdrowotnej; algorytmy; prawo do równego traktowania w obliczu prawa; prawo do równego traktowania mężczyzn i kobiet; prawo do prywatności; Przewodnik dla internautów dotyczący praw człowieka; Unboxing Artificial Intelligence: 10 kroków do ochrony praw człowieka; Raport Komitetu Ad hoc do spraw sztucznej inteligencji; Rekomendacja Rady Europy w sprawie wpływu systemów algorytmicznych na prawa człowieka (CM/Rec(2020)1); Biała Księga w sprawie sztucznej inteligencji; Raport sztuczna inteligencja w sektorze zdrowia
dc.titlepl
IS ARTIFICIAL INTELLIGENCE A THREAT TO THE HUMAN RIGHTS?
dc.title.alternativepl
CZY SZTUCZNA INTELIGENCJA STANOWI ZAGROŻENIE DLA PRAW CZŁOWIEKA?
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Amsterdam
1
Krakow
1
Lviv
1
Poznan
1
Shimla
1
Sydney
1
Wadowice
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available
Collections