Słowa kluczowe w ujęciu kognitywnym

master
dc.abstract.enThe subject of this thesis are the keywords. The work aims to illustrate the cognitive science approach to keywords. Presented terminology issues relating to information-retrieval language, especially the language of keywords. She also explained the basic terms related to cognitive science, cognitive linguistics, and confronted its foundation in the science of information. Using the methods of analysis and criticism of literature and art survey indicated cognitive determinants of conditioning processes associated with broadcasting keywords. The study revealed a correlation between the direction of study, gender,'s vocabulary, attitude, graphical capabilities, and the quality and quantity of keywords.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem niniejszej pracy magisterskiej są słowa kluczowe. Praca ma na celu zobrazowanie kognitywistycznego podejścia do słów kluczowych. Zaprezentowano kwestie terminologiczne dotyczące języków informacyjno-wyszukiwawczych, zwłaszcza języka słów kluczowych. Autorka wyjaśniła również podstawowe terminy związane z kognitywistyką, językoznawstwem kognitywnym, a także skonfrontowała jej założenia z nauką o informacji. Za pomocą metody analizy i krytyki piśmiennictwa oraz techniki ankiety wskazano kognitywistyczne determinanty warunkujące procesy związane z nadawaniem słów kluczowych. Przeprowadzone badania ujawniły korelację pomiędzy kierunkiem studiów, płcią, zasobem słownictwa, nastawieniem, zdolnościami graficznym, a ilością i jakością słów kluczowych.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorBabik, Wiesław - 127154 pl
dc.contributor.authorJakusik, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerJaskowska, Małgorzata - 128493 pl
dc.contributor.reviewerBabik, Wiesław - 127154 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T05:38:08Z
dc.date.available2020-07-25T05:38:08Z
dc.date.submitted2014-10-23pl
dc.fieldofstudyinformacja naukowa i bibliotekoznawstwopl
dc.identifier.apddiploma-91949-112033pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200127
dc.languagepolpl
dc.subject.enCOGNITIVE SCIENCE - INFORMATION RETRIEVAL LANGUAGE- INFORMATION SCIENCE – KEYWORDS - LINGUISTICSpl
dc.subject.plINFORMACJA NAUKOWA – JĘZYK INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZY - JĘZYKOZNAWSTWO – KOGNITYWISTYKA - SŁOWA KLUCZOWEpl
dc.titleSłowa kluczowe w ujęciu kognitywnympl
dc.title.alternativeKeyword in cognitive approachpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this thesis are the keywords. The work aims to illustrate the cognitive science approach to keywords. Presented terminology issues relating to information-retrieval language, especially the language of keywords. She also explained the basic terms related to cognitive science, cognitive linguistics, and confronted its foundation in the science of information. Using the methods of analysis and criticism of literature and art survey indicated cognitive determinants of conditioning processes associated with broadcasting keywords. The study revealed a correlation between the direction of study, gender,'s vocabulary, attitude, graphical capabilities, and the quality and quantity of keywords.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem niniejszej pracy magisterskiej są słowa kluczowe. Praca ma na celu zobrazowanie kognitywistycznego podejścia do słów kluczowych. Zaprezentowano kwestie terminologiczne dotyczące języków informacyjno-wyszukiwawczych, zwłaszcza języka słów kluczowych. Autorka wyjaśniła również podstawowe terminy związane z kognitywistyką, językoznawstwem kognitywnym, a także skonfrontowała jej założenia z nauką o informacji. Za pomocą metody analizy i krytyki piśmiennictwa oraz techniki ankiety wskazano kognitywistyczne determinanty warunkujące procesy związane z nadawaniem słów kluczowych. Przeprowadzone badania ujawniły korelację pomiędzy kierunkiem studiów, płcią, zasobem słownictwa, nastawieniem, zdolnościami graficznym, a ilością i jakością słów kluczowych.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Babik, Wiesław - 127154
dc.contributor.authorpl
Jakusik, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Jaskowska, Małgorzata - 128493
dc.contributor.reviewerpl
Babik, Wiesław - 127154
dc.date.accessioned
2020-07-25T05:38:08Z
dc.date.available
2020-07-25T05:38:08Z
dc.date.submittedpl
2014-10-23
dc.fieldofstudypl
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-91949-112033
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200127
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
COGNITIVE SCIENCE - INFORMATION RETRIEVAL LANGUAGE- INFORMATION SCIENCE – KEYWORDS - LINGUISTICS
dc.subject.plpl
INFORMACJA NAUKOWA – JĘZYK INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZY - JĘZYKOZNAWSTWO – KOGNITYWISTYKA - SŁOWA KLUCZOWE
dc.titlepl
Słowa kluczowe w ujęciu kognitywnym
dc.title.alternativepl
Keyword in cognitive approach
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Krakow
2
Wroclaw
2
Des Moines
1
Dublin
1
Opole
1

No access

No Thumbnail Available